torsdag 3 december 2009

HJÄLP AV FACKET?

I Aftonbladets artikel den 2 dec redovisar några att de fått hjälp av facket, som i sin tur ansökte om hjälp med rättshjälp hos LO-TCO Rättsskydd. Och fått rätt med hjälp av jurist.
Jag hade idag kontakt med en ombudsman på Unionen som också medgav att det numera går att få hjälp den vägen.
Glöm inte heller FRIS, Försäkrads Rätt i Samhället.
Samtliga aktörer på den marknaden behövs.
Göran S

FULL AKTIVITET

Sedan Dagens Nyheter, 22 nov, och Aftonbladet 2 dec, haft artiklar är det fullt ös såväl på mobil som mail.
Jag har varit tvungen att stoppa allt inflöde fram till mitten januari och har redan kölista.
Göran S

torsdag 26 november 2009

MEDIAINTRESSANT

Ett oerhört tryck på senare tid med media.
Dagens Nyheter i söndags, Aftonbladet intervjuade och fotade idag, Ulricehamns Tidning i förrgår, ytterligare tidning i morgon.
Det är mycket nu - jag måste ju hinna göra lite nytta också, men å andra sidan kanske man upptäcker att det finns hjälp att få.
Erik Ward har tydligen stoppa fram till mars 2010.
Anne Svensson, Juristfirma, Stockholm, orkar väl med sin ungdomlighet "köra vidare"
Göran S

PÅ G IGEN

Jaha, efter lyckad knäprotesop förra måndagen, hemkomst på torsdagen, slängde kryckorna på söndagen så börjar livet fungera igen.
Har dock måst stoppa "inflöde" av ärdenden till mitten januari 2010
Göran S

söndag 22 november 2009

TYVÄRR

Jag måste tyvärr stoppa allt inflöde av ärenden fram till ca 10 jan 2010.
Jag vet att Erik Ward också har satt "stopp", däremot vet jag inte hur det är med Anne Svensson Juristfirma i Stockholm, 08-531 83 924 eller 073-924 73 21
Göran S

HEMMA IGEN

Nu är jag hemma igen efter knäportesoperation i Halmstad. Genomfördes måndagen den 16 nov och kom hem torsdagen den 19 nov.
Fantastiskt sjukhus - Movement.
Måste nu använda kryckor i ca sex veckor men för övrigt känns allt bra.
Göran S

DAGENS NYHETER

Hej
I dagens tidning, DN, finns intressant läsning om Föräskringskassan och några av oss som "jobbar" med dessa ärenden.
www.dn.se
Göran S

onsdag 4 november 2009

TILLFÄLLIGT STOPP

Jag måste tyvärr ha ett tillfälligt stopp med inflöde av ärenden. Jag skall opereras 16 november.
En hel knäprotes.
Räknar med att "slussen" är öppen igen den 10 dec.
Göran S

SJUKA BLIR "FRISKA"

Enligt Borås Tidning i veckan som gick intervjuades områdeschef Dan Rohdal, Försäkringskassan: "Vid årsskiftet blir över 170 personer sjukskrivna personer i Borås plötsligt arbetslösa i stället. Cirka 400 personer berörs av de nya reglerna.
Läs vidare www.regeringen.se
Göran S

FÖRELÄSNING/INFORMATION

Hej
Idag den 4 nov har jag blivit inbjuden av Borås Fibromyalgiförening för information om livets krångligheter i förhållandet med bl a Försäkringskassan
Göran S

tisdag 27 oktober 2009

SJUKFRÅNVARON SJUNKER I SVERIGE

Är det bra? För Sverige, ja! Men???
Att frånvaron minskar beror bland annat på att medvetenheten blivit högre, att läkarna fått tydligare riktlinjer för hur länge en patient bör vara sjukskriven för en viss åkomma och att Försäkringskassan arbetat för att få ned sjukskrivningarna, tror Sisko Bergendorf, analytiker på försäkringskassan.
Borås Tidning 27 okt 2009 www.bt.se
Göran S

måndag 26 oktober 2009

LITTERATUR

Jag har nyligen köpt böckerna "Duktighetsfällan" av Joanna Rose och Alexander Perski (Prisma)samt "Ur blans" av Alexander Perski (Albert Bonniers förlag).
Jag har också beställt "Om läkarintyg och arbetsförmåga" av Lotta Wahlne
Kolla också gärna på www.stressmottagningen.nu
Göran S

GE INTE UPP!!!

Fullfölj processen med at ompröva och överklaga till sista instans.
Och framförallt - se till att ha riktigt bra medicinska underlag. Är du inte nöjd med din läkare så byt!
Det visar sig att läkare tyvärr hamnar i konflikt med systemet. De vill vårda patienter och inte bli administratörer och jurister.
Mycket viktigt är att beskriva det som är "aktivitetshindrande" i förhållande till arbete i nuvarande jobb men även reguljärt i hela landet.
Även en tydlig förklaring till subjektiva/objektiva besvär krävs.
Göran S

VAD HÄNDER? NYA OROSMOLN?

Vid årsskiftet 2010 beräknas ca 50.000 personer "fasas ut" ur systemet. Det gäller dem som fått 550 dagar sjukpenning sedan de nya regelerna började gälla. Även de som fått begränsad sjukersättning med 18 månader. De som inte fått 18 månader kan ha kvar begränsad sjukersättning ytterligare tid, 2012.
Det kommer alltså att bli tufft att få varaktig sjukersättning och en preliminär beräkning visar att det kan röra sig om endast ca 3.000 personer.
Resten ska således till Arbetsförmedlingen för introduktionsprogrammet i tre månader.
Läs vidare på www.regeringen.se "Stöd till personer som lämnar sjkförsäkringen"
Göran S

FÖR FRISKA FÖR SJUKERSÄTTNING - FÖR SJUKA FÖR JOBB

Aftonbladet 23 oktober 2009.
Regeringen vill se till att långtidssjukskrivna kommer tillbaka till arbetsmarknaden. De som utförsäkras är personer som haft sjukpenning 550 dagar eller tidsbegränsad sjukersättning maximal tid.
De blir i stället arbetssökande och ska delta i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram. Under programet som varar i tre månaderkan de få aktivitetsersättning på mellan 223 och 680 kronor per dag.
Det lägsta beloppet gäller dem som inte har rätt till A-kassa. De som utförsäkras i januari 2010 bör ansöka om medlemskap i A-kassa senast 31 oktober 2009 för att komma ifråga för högre belopp än 223 kronor i januari 2010.
Göran S

INFORMATIONER

Jag har fått möjlighet att presentera mitt sätt att jobba på med hjälp till "drabbade".
4 november är jag inbjuden till Borås Fibromyalgiförening och den 11 noember till föreningen FUSIG i Göteborg.
Göran S

FRIS

Försäkringstagarnas Rätt I Samhället
http://www.fris.at/
Av misstag/missförstånd har jag fått titeln "jurist". Detta kommenterade jag i ett tidigare blogginlägg. Jag kanske inte klargjorde att det enbart var ett missförstånd.
FRIS är en seriös organisation och de liksom jag arbetar för att de som "drabbas" av systemet ska få all den hjälp som behövs.
Göran S

söndag 11 oktober 2009

ANTALET SJUKSKRIVNA

Antalet sjukskrivna som får sin ersättning indragen från Försäkringskassan ökar kraftigt. Under första halvåret drabbades 4400 personer, vilket är fler än under hela 2008.
Vid årsskiftet väntas 50000 personer utförsäkras.
www.aftonbladet.se Debatt 11 oktober 2009
Göran S

DET ÄR MYCKET NU

Jag kommer att få minska inflödet med kort "svarstid" eftersom jag själv skall få en ny knäprotes den 16 november.
Göran S

UTBRÄND BEHÖVER STÖD FÖR ATT KOMMA TILLBAKA

UTBRÄND BEHÖVER STÖD FÖR ATT KOMMA TILLBAKA Artikel i Borås Tidning 11 oktober 2009www.bt.se"Psykisk ohälsa är tillsammans med värk den vanligaste orsaken till sjukskrivning.Utbränd behöver stöd för att komma tillbaka".Artikeln är av Alexander Perski, stressmottagningen.
Det finns även två namngivna böcker i artilkeln;Duktighetsfällan - en överlevnadsbok för prestationsprinsessor, av Alexander Perski och Joanna Rose (Prisma)Ur balans, av Alexander Perski (Albert Bonniers Förlag)
Kolla även stressmottagningen.nu angående bland annat Symtom vid utmattningssyndrom.
Det gäller nämligen i kontakt med läkare och Försäkringskassan få dem att förstå att det inte är en diagnos eller ett symtom som är arbetsnedsättande.
Göran S

UTBRÄND BEHÖVER STÖD FÖR ATT KOMMA TILLBAKA

Artikel i Borås Tidning 11 oktober 2009


"Psykisk ohälsa är tillsammans med värk den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Utbränd behöver stöd för att komma tillbaka".

Artikeln är av Alexander Perski, stressmottagningen.

Det finns även två namngivna böcker i artilkeln;

Duktighetsfällan - en överlevnadsbok för prestationsprinsessor, av Alexander Perski och Joanna Rose (Prisma)

Ur balans, av Aleander Perski

VILL DU HA MITT SJUKSKRIVNA LIV

Så är rubriken i en de battartikel i Aftonbladet 11 oktober 2009.
www.aftonbladet.se
Göran S

tisdag 6 oktober 2009

NEGATIVT BESLUT

Vid ansökan om sjukersättning och Försäkringskassan gör en bedömning att de tänker avslå din ansökan, så får du först ett brev med möjlighet att yttra dig. Detta skall normalt göra inom 14 dagar. Det har visat sig att det är "meningslöst" att yttra sig i det skedet. Ärendet ligger då kvar på handläggarnivå.
Nästa steg är att du får beslut om avslag med möjlighet till omprövning. Då är det viktigt att verkligen ta fram allt som behövs, Försäkringskassans motivering, läkarunderlag, egna synpunkter, journalanteckningar från Försäkringskassan.
Fortfarande avslag, överklaga till Länsrätt (andelen som får rätt i Länsrätt är ca 40 % för närvarande) så ge inte upp.
Fortfarande avslag, överklaga till Kammarrätt, kan behövas prövningstillstånd och
slutligen finns Regeringsrätt (men den möjligheten är mikroskopisk).
DET ÄR VIKTIGT I DESSA FÖRFARANDEN ATT DET FINNS ETT SISTA DATUM!!!
Får du problem med tiden så begär anstånd med tid.
Göran S

SJUKERSÄTTNING

När den för sjukpenning/sjukersättning är slut enligt övergångsreglerna och du fått all den rehabilitering som gått att få, så återstår arbete eller,
om du fortfarande inte kan klara arbete att du skall bedömas varaktigt sjuk och således få varaktig sjukersättning.
Detta ställer då ytterligar stora krav på hur de medicinska underlagen ser ut.
Det kommer att finnas en grupp som fått ersättning och som har besvär som inte bedöms livslånga. Dessa blir då utan sjukersättning, oavsett hur sjuka de anser sig vara. Återstår arbetsförmedling, A-kassa socialbidrag.
Göran S

FÖRSÄKRINGSLÄKAREN

Eller som han kallas FMR, Försäkringsmedicinsk rådgivare, har som huvuduppgift att se till att alla uppgifter finns med i dina medicinska underlag och lämnar sedan dessa till handläggare och sakkunniggranskare för beslut. Det är alltså inte lönt att försöka få kontakt med FMR, de gör inga medicinska bedömningar, vilket är rätt självklart, då de inte har träffat dig.
Anser handläggarna att allt är tydligt så behöver man inte heller rådfråga FMR.
Troligen kommer FMR att upphöra i Försäkringskassans organisation.
Göran S

TEST AV ARBETSFÖRMÅGA

Du kan också begära av Försäkringskassan att du får genomgå en s k försäkringsmedicinsk utredning för att testa din ev arbetsförmåga.
Göran S

MEDICINSKT UNDERLAG IGEN

Det finns åter anledning att påpeka att i de flesta fall som blir negativa beslut från Försäkringskassan, så beror det på "svagt" skrivna utlåtanden.
Det är viktigt att du själv går noga går igenom med din läkare vad du kan respektive inte kan klara av. Det räcker inte att beskriva symtom/besvär. Försäkringskassan vill veta vad du kan göra. De vill få fram ev arbetsförmåga så långt det går.
Jag känner att det för några läkare finns en konfliktsituation här, de vill vårda, inte vara jurister eller administratörer. Men ändå är det deras utlåtande som avgör. Är du inte nöjd så måste du kanske få tag på en annan läkare, som förstår problematiken.
Du måste försöka själv att se till så att samtliga uppgifter finns med i intyget och en klar beskrivning av din arbetsförmåga/arbetsoförmåga.
Försäkringskassan har visserligen laglig skyldighet att begära in kompletterande uppgifter om något saknas, men de gör det sällan.
Göran S

måndag 5 oktober 2009

FRIS

På senare tid har en del ärenden dykt upp via organisationen FRIS, Försäkrads Rätt I Samhället.
De har kanske fel upplysning om min yrkesroll och har kallat mig jurist. Detta stämmer inte utan min 31-åriga bakgrund på Försä'kringskassan med olika funktioner har gett mig kunskap och erfarenhet att jobba med omprövningar/överklagningar.
Göran S

FIBROMYALGI

Jag var på föreläsning, anordnad av Fibromyalgiföreningen i Borås.
Föreläsare var professon Gottfries från Gottfriesmottagningen i Mölndal.
Mycket intressant att höra hans syn på detta stora problem.
Göran S

50.000 "ut ur systemet" 2010

Hej (efter lång tid)
Hörde på radio idag att vid årsskiftet kommer ca 50.000 att "fasas ut" från Försäkringskassan.
Det nya regelsystemet, som trädde i kraft 1 juli 2008, slår då till med full kraft.
En liten del av dessa kommer väl troligen att kunna få varaktig sjukersättning, men de flesta hamnar utan ersättning från Försäkringskassan och måste då förlita sig på andra inkomstkällor.
Arbetsförmedling för att söka och konkurrera om befintliga jobb, A-kassa, sparade pengar, socialen.
En skrämmande bild, som det gäller att ha beredskap för.
Vi får väl hoppas att Regeringen snabt har någon slags beredskap på gång.
Annars gäller för dig som har tidsbegränsad sjukersättning att, om du inte har arbetsförmåga, få din läkare att skriva tydligt intyg.
Göran S

tisdag 8 september 2009

50.000

Under 2010 kommer ciarka 50.000 människor att lämna sjukförsäkrigngen då deras dagar med sjukpenning eller tillfällig sjukersättning tar slut. Det är naturligt att det finns en oro hos många hur deras framtid kommer att se ut. För den som har ett arbete att gå tillbaka till faller ansvaret på arbetsgivaren att se till att arbetsmiljön och artbetsuppgifterna anpassas så att även den som varit sjuk länge känner sig behövd på sin arbetsplats.
Fört den som inte har ett arbete att gå tillbaka till ställer vi nu Arbetsförmedlingens insatser till förfogande. OSV.....
Detta i Debatt/insändare i Borås Tidning 7 september 2009. www.bt.se
Av Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson

Detta låter ju bra men hur är och blir verkligheten? Hur får man tillbaka den i arbete som haft sjukersättning i 8 - 9 år, dä behandlande läkare anser att det inte finns någon arbetsförmåga men Försäkringskassan säger att personen är frisk.
Göran S

FÖRSÄKRINGSKASSANS JOURNALANTECKNINGAR

Som jag tidigare skrivit är det av värde för ditt ärende att få journalanteckningar från FK.
Detta har du rätt till enligt Förvaltningslagen.
På förekommen anledning vill jag meddela att Försäkringskassan har inte rätt att ta betalt för dessa.
Göran S

SÅ HJÄLPER VI LÅNGTIDSSJUKA TILLBAKA TILL ARBETSLIVET

Debattinsändare i Borås Tidning den 7 sep 2009.
www.bt.se
Skriven av Christina Husmark Pehrsson, socialförsäkringsminister.
Bland annat: "Regeringen förväntar sig inte att alla långtidssjukskrivnakommer att kunna delta i programmen och komma tillbaka i arbete. Vår bedömning är att det i ett fåtal fall inte är möjligt att delta i verksamhet vid Arbetsförmedlingen. Då är det möjligt att få ersättning från sjukdörsäkringen på samma nivå som tidigare, till dess att man har tillfrisknat."
Programmet som nämns är ett introduktionsprogram och insatser för att komma tillbaka till arbetslivet.
Göran S

måndag 31 augusti 2009

Ångest

Ångest är inte bara en upplevelse av rädsla och oro utan också i hölg grad en kroppslig raktion där både somatiska och autonoma nervsystemet är i obalans. Kropplsiga symtom är muskelspänning, hjärtklappning, diffusa smärtor.
Göran S

Nya rekommendationer från Socialstyrelsen

Gäller i sjukskrivningsvägledning 2009-06-17;
Diagnoserna inom det psykiatriska området är tillstånd som varierar från person till person. Därför är resonemganget kring sjukskrivningen och läkarens individuella bedömning självklart mycket viktig.
Göran S

Förståelse och respekt

SOFS 1983:3, Socialstyrelsens författningssamling;
Patientens upplevelser skall tas på allvar och bemötas med förståelse och respekt. Om den samlade kliniska bilden visar nedsatt arbetsförmåga är detta tillräcklig grund för sjukskrivning även om utlösande faktorer är okönda.
Göran S

Diagnoser av psykisk karaktär

I diagnoser av psykisk karaktär, t ex Fibromyalgi och liknande, är tolkningen av känslor alltid subjektiva och präglas av psykologi, hur man själv tolkar och beskriver sina känslor.
Tillsammans med få objektiva observationer gör detta frågan svårgripbar.
Göran s

Fibromyalgi

Fi bromyalgi är en "samlingsdiagnos" med bl a följand kriterier;
  • generaliserande migrerande smärta (muskler, leder, smärtmaximum varierar över tid)
  • generaliserande ömhet
  • muskulär uttröttbarhet
  • smärtaccentuering av fysisk aktivitet
  • trötthet
  • sömnstörning
  • mogonstelhet
  • kognitiva svårigheter
  • stressintolerans
  • psykiska symtom sekondära depressiva/ångestbesvär

Göran S

Kammarrätten i Göteborg mål nr 324-06

Behandlande läkares uppfattning måste tillmätas särskild vikt med beaktande av, att han/hon har stor praktisk och administrativ erfarenhet av att bedöma i vilken grad en försäkrad har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom. Av betydelse är även att han/hon har haft patenten som patient under lång tid. Därigenom har han/hon kunnat bilda sig en god uppfattning om karaktären av patientens sjukdomsbesvär.
Göran S

Sakkunniggranskning

Socialstyrelsen;
Sakkunniggranskning ska genomföras när försäkringskassan överväger avslag. Annan tjänsteman, med särskild behörighet, ska kvalitetssäkra beslutsunderlaget för att säkerställa att allt är korrekt.
(Begär journalanteckningar för att få reda på om det skett)
Göran S

Ofullständiga medicinska underlag

Riksrevisionen anser att det är anmärkningsvärt att de obligatoriska uppgifterna i det medicinska underlaget saknas i så stor utsträckning eller är bristfälliga samt att komplettering sker i så liten grad.
Detta ger sämre förutsättningar för att besluten blir korrekta och rättsäkra. Risken ökar för att personer som har rätt till ersättning inte blir beviljad.
Göran S

Samsjuklighet

Socialstyrelsen/Riksrevisionen;
Om läkaren bedömer att samsjuklighet förvärrar nedsättningen ska läkaren ange detta.
Samsjuklighet är ett begrepp av flera olika diagnoser/symtom som är arbetshindrande.
De flesta handläggare uppger att de inte alltid begär kompletteringar när sjukskrivningstiden överskrids och motivering saknas. Främsta orsaken uppges vara att de inte anser sig ha tid.
Det finns en osäkerhet bland handläggarna hur beslutsstödet ska tillämpas, bland annat i situationer där den försäkrade har fler diagnoser.
23 % av handläggarna har inte deltagit i utbildning
Av de som deltog ansåg 28 % att utbildningen höll låg kvalitet
Göran S

Oklarheter för långtidssjukskrivning

Socialstyreslen;
Om det finns oklarheter för långtidssjukskrivning kan läkaren remittera till företagshälsovård, rehabiliteringsmedicin eller arbets- och miljömedicin.
Tidiga avstämningsmöte kan anordnas.
Försäkringskassan har ansvaret.
Göran S

Bedömning av arbetsförmågan

Socialstyreslen;
Det är en sjukdoms konsekvens för funktionstillstånd och arbetsförmåga som kan motivera sjukskrivning, inte sjukdomen i sig.
Göran S

Rekommendationer för olika diagnoser

Att Socialstyrelsens rekommendationer är vägledande betyder att de ska tolkas och användas utifrån de unika förutsättningar som råder i varje situation.
Respekt ska visas för individens unika förhållanden.
Göran S

50.000 Svenskar förlorar sin ersättning!!!

GöteborgsPosten;
Nästa år förlorar 50.000 sjuka svenskar sin ersättning på grund av försäkringskassans nya regler.
Det är långtidssjuka som drabbas när den tillfälliga sjukersättningen slopas.
De övergångsregler som gäller inebär att det efter förändringen endas är möjligt att få 18 månaders förlängning från försäkringskassan.
Chansen för de 70.000 svenskar som berörs att få permanent sjukersättning är mycket liten.
Dessutom har regeringen inget svar å¨hur dessa människor i fortsättningen ska få hjälp, skriver GP. gp.se
Göran S

tisdag 11 augusti 2009

INTRESSANT MÖTE

Jag har varit på besök hos Erik Ward i Hörvik. Erik, f d chefsjurist på Försäkringskassan, har arbetat med denna typ av ärenden ca två år. Han har f n "inflödesstopp" då han har för många pågående arbeten.
Vi jämförde lite våra arbetssätt och jag fick en hel del värdefulla synpunkter. Vi kommer att ha kontakt för att dryfta problem som uppstår.
Göran S

FLER UTFÖRSÄKRAS ÄN BERÄKNAT

Hallands Nyheter (TT)
Långt fler än Försäkringskassan tidigare trott kommer att förlora sin förtidspension de närmaste åren. Fram till 2011 rör det sig om 50.000 personer.
Den främsta orsaken är de nya hårdare reglerna som infördes den 1 juli 2008.
Göran S

DEBATTINLÄGG

Jag har haft två debattinlägg i Borås Tidning.
Den 8 juli med rubrik "Låt läkarna få avgöra vem som är arbetsför"
samt
den 7 augusti me rubrik "Skäll inte bara på Försäkringskassan"
Göran S

VAJE BEDÖMNING ÄR VIKTIG

Socialstyrelsen;
Läkaren skall tydligt dokumentera sin bedömning. Det gäller även vid förnyat ställningstagande. Förlängning av en sjukskrivning ska alltid ske på grundval av ny bedömning av sjukdom och funktionstillstånd.
Alltså inte hänvisa till tidigare intyg.
Göran S

ANSTÅND MED YTTRANDETID

Ibland kan det uppstå en situation då du behöver ytterligare tid för att smala in, sammanställa och skicka in handlingar till Försäkringskassa eller Länsrätt.
Det kan då förekomma att du får ett negativt besked. Begär då ett skriftligt beslut på detta så visar det sig att det är ganska lätt att få anstånd.
Göran S

CHEFER VILL INTE KÄNNAS VID NEDPRIORITERING

Intressant artikel i Sydsvenskan den 28 juni 2009.
htpp:sydsvenskan.se/sverige/article448999/Chefer-vill-inte-kännas-vid-nedprioritering

måndag 6 juli 2009

GRANSKNING AV LÄKARINTYG

I Riksrevisionens rapport meddelas också;
977 läkarintyg granskade
40 % inte god kvalitet
Endast 17 % återremiss för komplettering!!!!
Göran S

RIKSREVISIONEN

RiI 68 % saknas arbetsuppgifternas innehåll.
Riksrevisionen - FK saknar ofta underlag av tillräcklig kvalitet vid besut om sjukpenning. Alltför många intyg är bristfälliga. Uppgifter saknas eller är inte av tillräcklig kvalitet.
73 % ej tillräckliga.
I 68 % saknas arbetsuppgifternas innehåll.
Kompletteras ytterst sällan!!!
Det blir konsekvenser och risk för felaktiga beslut.
Riksrevisionen anser det är anmärkningsvärt att de obligatoriska uppgifterna i det medicinska underlaget saknas i så stor utsträckning eller är bristfälliga SAMT ATT KOMPLETTERING SKER I SÅ LITEN GRAD.
Göran S

BESLUTSSTÖDET

Beslutsstödet är inte ett beslutsunderlag för bedömning av rät till sjukersättning utan bör i stället ge impuls till utredning med läkarna.
De flesta handläggarna uppger att de inte alltid begär kompletteringar av ofullständiga läkarintyg. Främsta orsaken uppges vara att de inte anser sig ha tid.
Göran S

UTBILDNING OM SOC STYRELSENS BESLUTSSTÖD

23 % av handläggarna har inte dekltagit i utbildning.
Av de som deltog ansåg 28 % at utbildningben höll låg kvalitet.
Göran S

SOCIALSTYRELSENS NORMER

Soc styrelsens rekommendationer får inte uppfattas av FK som nya styrande regler för bedömning. Varje enskilt fall ska fortfarande bedömas individuellt, utifrån de unika förutsättningar som råder i varje situation. Med andra ord - respekt för individens unika förhållanden.
Göran S

OFULLSTÄNDIGT LÄKARINTYG

Enligt Socialstyrelsen har båda parter (FK och läkare) ett ansvar för att i nära samverkan bidra till en process som har patientens bästa som mål. Det innebär bl a att frågor som uppstår rörande behandlande läkares bedömning måste hanteras i en konstruktiv dialog. Dialogen bör präglas av en långt gående ambition att nå samförstånd.
Göran S

onsdag 17 juni 2009

BESLUT OM SJUKPENNING

Har Försäkringskassan tillräckligt underlag?
Det är rubriken på Riksrevisionens rapport RiR 2009:07.
Skriften kan fås gratis (80 sidor) från Riksrevisionens publikationsservice,
publikationsservice@riksrevisionen.se
Mycket värdefull läsning för Er som drabbas. Den tar bl a upp hur ofullständiga läkarintygen är för att FK skall kunna fatta bra beslut.
Göran S

ÅTER PÅ BANAN

Efter inslaget i Västnytt har inflödet ökat med ärenden och jag har prioriterat ärenden före att skriva inlägg.
Idag var TV4 Hallandsnytt här och gjorde ett reportage som sänds i MorgonTV på måndag.
Nu blir väl ytterligare ökning men det gäller bara att kämpa på då jag känner att jag verkligen gör en insats för "drabbade".
Ärendeinflödet har nu ökat till 3 - 4 varje dag.
Jag får många uppmuntrande samtal och mail som bara stimulerar.
hälsar Göran S

onsdag 10 juni 2009

TV-INSLAG

SVT Västnytt sände ett reportage om min verksamhet den 9 juni. Kvarstår på webben t o m 10 juni.
Göran S

TV-INSLAG

SVT Västnytt sände ett reportage om min verksamhet den 9 juni. Kvarstår på webben t o m 10 juni

måndag 8 juni 2009

TUNGT ÖLKÖP? DÅ KAN DIN SJUKKASSA DRAS IN.

I dagens Aftonblad finns följande;
Är du sjukskriven och åker till Tyskland för att köpa vin och öl så kan du få din sjukersättning indragen. Sedan ett år tillbaka samarbetar polisen och Försäkringskassan.
- Självklart får sjukskrivna åka till Tyskland och köpa alkohol som andra. Men är de sjukskrivna och inte får lyfta tungt exempelvis och har lastat bilen överfull i Tyskland är det intressant för oss, säger Peter Fausö, enhetschef vid Försäkringskassan i Skåne.

!?!?!?!?
Nu börjar väl Försäkringskassan få problem, eller. Man måste väl också ha spioner vid på- och avlastning - det kan ju vara någon annan som lyfter.
Är det inte bättre att de satsar sina resurser på att betala ersättning i tid samt att lägga mer krut på att försöka förstå och tolka underlag för beslut om sjukpenning.
Göran S

lördag 6 juni 2009

TIPS

Ytterligare tips till dig som får problem/kontakt med Försäkringskassan
- Om du hamnar i tidsbrist med sista datum för yttrande eller överklagning så begär omedelbart förlängd tid, då det är viktigt att få med så mycket information som möjligt.
- Begär journalanteckningar som förts i ditt ärende. De har du rätt till enligt förvaltningslagen.
- Om du haft telefonkontakt och lämnat uppgifter som kan ligga till grund för beslut så begär att få anteckningarna skickade för godkännande.
- Kräv tydliga förklaringar till fattade beslut, en enbart på myndighetsspråk.
Göran S

SVT-REPORTAGE

TV Västnytt var i Varberg och gjorde ett reportage. Har ännu ej sänts. De kommer att meddela mig när det blir.
Göran S

ERIK WARD

Erik Ward är ytterligare en som jobbar med utsatta i ärenden med Försäkringskassan.
Läs om Erik på www.wardsjuridik.se.
Göran S

"VI ÄR INGA ADVOKATER"

I Borås Tidning den 5 juni finns två intressanta artiklar. En skriven av Patrik Englund patrik.englund@bt.se som tar upp problem med diagnosen Hepatit C samt en av Thomas Bergsell om att Riksrevisionsverket riktar skarp kritik mot Försäkringskassan.
Riksrevisionsverkets granskning visar bl a att sju av tio underlag i sjukpenningsärenden saknar viktig information.
Göran S

tisdag 19 maj 2009

FANTASTISK UTVECKLING

Behovet verkar vara större än jag trodde.
I går, 18 maj, träffade jag läkarna på en företagshälsovård i Borås.
I morgon 20 maj kl 09.00 kommer SVT Västnytt och gör ett reportage om min verksamhet.
Göran S

måndag 18 maj 2009

UTBRÄNDHET

Dämpa intensiteten i din tillvaro
Ta reda på de områden där intensiteten är starkast koncentrerad och börja arbeta med att lätta på trycket.
Göran S

fredag 15 maj 2009

OKLARA GRUNDER FÖR BEDÖMNING AV SJUKDOM

En mycket intressant studie har gjorts av Umeå universitet. Artikeln är publicerad i tidningen "Kollega" av Anita Täpp. www.kollega.se/index.cfm?n=62&c=10241
Artikeln handlar om att bedömning av Försäkringskassa och Länsrätt görs för godtyckligt.
Läs gärna artikeln och framförallt sista stycket - "om det uppstår en situation där det står och väger finns det principer i grundlagen och principer i sjukförsäkringen som ska styra vägvalet.
Det handlar bl a om att beakta principer om människovärde och solidaritet. Men det vet man inte om det görs. Och i de domar vi sett så görs det i vilket fall i väldigt liten utsträckning."
Göran S

UTBRÄNDHET

Ändra dina yttre förhållanden
Om ditt arbete, dina personliga relationer, en situation eller en person verkar nedbrytande på dig, försök ändra omständigheterna eller dra dig ur om det blir nödvändigt.
Göran S

söndag 10 maj 2009

DEL TVÅ AV UTBRÄNDHET

Undvik isolering
Gör inte allting ensam! Utveckla eller återuppväckdin förtrolighet med vänner och närstående. Närhet och gemenskap ger dig nya insikter, men är också ett starkt motgift vid upprörda och deprimerade känslotillstånd.
Göran S

lördag 9 maj 2009

CHECKLISTA

Jag fick en intressant checklista för förebyggande av utbrändhet.
Det finns naturligtvis inga mirakelmetoder, men ändå....

Sluta förneka. Lyssna till din kropp. Erkänn öppet den stress och de påfrestningar som har gett upphov till fysiska, psykiska och emotionella symtom.

Det finns 11 punkter till. Nästa skriver jag i morgon.
Göran S

torsdag 7 maj 2009

HALV SJUKSKRIVNING

"På förekommen anledning"
En kund har av Försäkringskassan blivit nekad halv sjukpenning därför att arbetstiden har med godkännande av läkare och arbetsgivare fördelats på att jobba mer när hon orkar och vila däremellan. Totalt ej över halva tiden under en arbetsvecka. Detta har rekommenderats av behandlande läkaren.
Om man då läser på Försäkringskassans egen hemsida www.forsakringskassan.se, så kan man läsa: "Hel eller del av sjukpenning Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukpenning beroende på hur mycket du måste avstå från att arbeta. För att få till exempel halv sjukpenning måste du avstå från att arbeta hälften av din normala arbetstid. Huvudregeln är att man ska arbeta del av dag när man är sjukskriven på deltid.
Halv arbetstid behöver inte alltid innebära att du arbetar halva dagar. Om det finns medicinska skäl kan du arbeta mer än halvtid vissa dagar och mindre vissa dagar, så länge din arbetstid inte blir mer än halva din normala arbetstid. Det bör godkännas av din läkare och av handläggare på Försäkringskassan.

Min kommentar; Bör godkännas är ej detsamma som skall!!!
Göran S

lördag 2 maj 2009

"MÅNGA LÄKARINTYG DUGER INTE"

I Sveriges Radios nyheter 29 april; www.sverigesradio.se

Läkare skriver bristfälliga läkarintyg.
Det anser Försäkringskassan efter att ha granskat 500 intyg.
De uppgifter som oftast inte redovisas tillräckligt bra är de som kräver bedömningar eller beskrivningar, från läkaren, enligt Förssäkringskassan.
I ungefär vart tredje läkarintyg är informationen om vad läkaren funnit vid sin undersökning bristfällig. I närmare 60 % av intygen framgår inte tillräckligt hu sjukdomen begränsar patientens förmåga. Försäkringskassans chef Adriana Lender vill att läkarna prioriterar läkarintygen högre, eftersom ett komplett läkarintyg från första början ger snabbare beslut, vilket i sin tur leder till att åtgärder kan sättas in tidigare.
Göran S

söndag 26 april 2009

FLER ÖVERKLAGAR BESLUT OM SJUKPENNING

Länsrätten i Vänersborg har fått ett 60-tal överklaganden hittills i år, en ökning med 50 % jämfört med samma period förra året.
"Min uppfattning är att Försäkringskassan har blivit hårdare i sina bedömningar. Vi ändrar också lite fler beslut nu än tidigare, säger rådman Peter Kockum som är specialiserad på att bedöma sådana fall.
Göran S

TUFFARE REGLER SLÅR HÅRT

I Borås Tidning den 22 april kan man bl a läsa om problemet med socialen, arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. www.bt.se
Arbetsörmedlingen får nya besökande varje vecka av arbetssökande som fått nobben av Försäkringskassan.
Om de inte står till arbetsmarknadens förfogande enligt socialens prövning så riskerar de att bli helt utan ersättning.
Försäkringskassan menar att det totalt sett är väldigt få svenskar som är missnöjda med Försäkringskassans beslut. Det är bara två-tre procent av alla sökande som får avslag.
(egen kommentar: två-tre procent på totalen blir nog trots allt ganska många och hur många orkar eller kan bry sig. Dessutom kommer denna kategori öka dramatiskt efter 1 juli 2009)
Göran S

FÖRSÄKRINGSKASSAN vs LÄKARNA

Det har uppstått ett problem, som tyvärr drabbar den enskilde.
En del läkare anser sig inte ha den tid, eller ta sig den tid, som behövs för att skriva noggrannare utlåtanden för att få sjukpenning eller sjukersättning.
För dåliga underlag ger Försäkringskassan sämre möjlighet att fatta rätt beslut, vilket oftast drabbar den "sjukskrivne".
Detta gäller dock inte alla läkare, men jag vill ändå ta upp problemet, eftersom det finns.
Jag har i flera fall fått info om att "jag hinner inte", "det måste räcka vad jag skriver", det är Försäkringskassans och samhällets problem" m m.
Men, du som är i den situationen, måste ändå få läkaren att förstå, att det till syvende och sist drabbar dig, som trots allt är hans/hennes patient.
Göran S

tisdag 21 april 2009

REGIONEN KLARAR REHABGARANTIN

Åter enligt Borås Tidning, www.bt.se, den 20 april - Västra Götalandsregionen har fått 94,3 miljoners av regeringen för att behandla patienter med medelsvåra psykiska besvär och patienter som har smärtor i axlar, rygg och nacke.
Enligt den redovisning som regionen nu gjort kommer det att i år erbjudas 14.000 behandlingar med kognitiv beteendeterapi och 2.000 behandlingar med inriktning mot smärtor.
Göran S

OSÄKERT MED SOCIALBIDRAG I BORÅS

Enligt Borås Tidning, www.bt.se, den 18 april fanns 751 personer i Borås som vid årsskifter blev berörda av de nya reglerna i sjukförsäkringen.
Borås stads kostnader för socialbidrag ökade med 2,6 miljoner kronor under månaderna januari och februari.
Göran S

NU BÖRJAR RESULTATEN VISA SIG

Det börjar nu bli dags för resultaten av omprövningar/överklagningar.
Hittills är det jämt skägg - två godkända, två ej godkända.
Fortfarande kommer nya ärenden från spridda delar av landet.
Göran S

söndag 12 april 2009

UNDVIK

att vid ansökan om ersättning ta upp problem med arbetslöshet eller att ekonomin påverkas.
Göran S

LÄKARUTLÅTANDE

Läkare kan ha missuppfattat situationen när patienten begär tydligare läkarintyg/utlåtande.
Källa: Försäkringskassan "Vid särskilt svårbedömda sjukförsäkringsfall kan Försäkringskassan begära ett "särskilt utlåtande" eller en försäkringsmedicinsk utredning.
Det är alltså synnerligen viktigt att vid ansökan om sjukersättning eller annan ersättning få behandlande läkare att skriva "bra" intyg där han verkligen förtydligar funktionsnedsättningen som begränsar arbetsförmågan och till vilken grad.
Se även föregående inlägg.
Göran S

PÅSKDAGENS BORÅS TIDNING

Borås Tidning har bra artikel om problemen med bl a intervju av försäkringsmedicinsk rådgivare.
"Reglerna gör det tuffare än Kursivnågonsin att få sjukpenning".
"Vad jag ofta ställs inför är i så fall att utlåtandena inte är tillräckligt tydliga när det gäller att beskriva akrivitetsbegränsningen".
"Inom psykiatrin finns många olika sjukdomstillstånd som kan beskrivas på olika sätt. Gör man det på ett bra sätt så att vi förstår konsekvenserna av sjukdomen är det inga problem att handskas med det heller". www.bt.se
Påskdagen vid havet i Varberg
Göran S
Textfärg

söndag 5 april 2009

STATISTIK FÖRSÄKRINGSKASSAN

Sjukskrivningar;
Idag är drygt 132 000 svenskar sjukskrivna. Av dessa har närmare 40 000, dvs 30 %, diagnoser i kategorin "psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendesjukdomar".
Andelen som får avslag på sjukpenning i ett första skede är i hela riket 1,8 %.
De första 14 dagarna betalar arbetsgivarna sjsuklön. Handläggningstiden för nya ansökningar eller om du ändrar är just nu 5 veckor beräknat från den dagen som Försäkringskassan fått in ansökan.
källa www.bt.se (Försäkringskassan)
Göran S

RUBRIKER I BORÅS TIDNING 5 APRIL 2009

Se följande rubriker i Borås Tidning www.bt.se

"Lika bra jag lägger mig ner och dör"
"Läkarintyg är inte lika med ersättning"
"Försäkringskassan tar allt mer läkartid"
"Pressen på sjuka är farlig"
Göran S

lördag 4 april 2009

FÖRSÄ'KRINGSKASSAN! BRA!!!

Kommuniceringsbrev från FK, Katrineholm:"Jag kommer förmodligen att kontakta dig framöver för att boka ett möte oss emellan. Det tillhör Försäkringskassans rutiner att träffa dig som är sjukskriven för att reda ut behov av rehabilitering samt dina möjligheter att återgå i arbete. Om du och din chef inte har gjort någon rehabiliteringsinsats bör du kontakta dein chef omgående."
Om du hamnar i tveksamheter med din Försäkringskassa - hänvisa till Katrineholms positiva attityd.
Göran S

VIKTIGT

FK:s skrivning i ett ärende: "Vid bedömning av om sjukdom föreligger ska arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden inte vägas in.
Göran S

torsdag 2 april 2009

BOKTIPS

Häromkvällen i TV-programmet Go´kväll talade en fd läkare, Nisse Simonsson om sin bok "Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra".
Han berör bland mycket annat intressant "att det visar sig nämligen att tankens kraft är större än vi tror".
"Det är vetenskapligt bevisat att optimistgen lever hela sju och ett halvt år längre än pessimisten".
"Det går att tänka sig lycklig genom att låta bli att tänka sig olycklig".
Göran S

LÄGESRAPPORT

Det har blivit ett stort gensvar spritt över landet. Jag kunde nog inte fatta att problemet var så omfattande. Mycket handlar om svårigheten att läsa och förstå skrivelserna från Försäkringskassan. Ävan att amn blir så upprörd och ledsen att man inte läser färdigt och tyvärr då missar sista dag för yttrande eller överklagan.
Personligen har jag "levt upp" och fått en positiv känsla att kunna vara "ett sista halmstrå" för många.
Det måste i en så utsatt situation, som många befinner sig i, vara värt att inte bara sitta handfallen. Helst naturligtvis försöka själv - det kan ju gå. Annars ta hjälp av någon nära eller utomstående. Det är ju inga enkla problem - dessutom kan de vara avgörande för framtid, social känsla och inte minst försörjning.
Göran S

FÖRELÄSNING

Har varit på min andra "föreläsning". Patientföreningen för Fibromyalgi Vänersborg-Trollhättan tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.
Mycket trevligt och vad jag förstår uppskattat.
Samtidigt fick jag några nya "kunder" som jag nu skall ta mig an.
Göran S

lördag 28 mars 2009

KNÄCKTES AV JOBBET - FÅR RÄTT TILL LIVRÄNTA

I dagens Borås Tidning, 28 mars, finns en intressant artikel där Kammarrätten ändrar Försäkringskassans och Länsrättens beslut. Kammarrätten slår fast att det finns en given koppling mellan jobbet och utbrändhet "NN har rätt till livränta på grund av arbetsskada (stressyndrom med fysiska och psykiska komplikationer). Han har därför rätt till livränta för den inkomstförlust han åsamkats":
Läs vidare på www.bt.se
Detta visar att det kan löna sig att överklaga till sista instans.
Göran S

torsdag 26 mars 2009

OMPRÖVNING/ÖVERKLAGAN

Om du omprövar/överklagar så använd dig av starka fakta rörande ditt medicinska tillstånd, hur det påverkar dig på arbetet och vid sidan om.
FK tar inte speciellt någon hänsyn till din ålder, försörjningsmöjlighet, hemförhållanden, om du måste flytta m m.
Det är så gott som alltid din arbetsförmåga ställt i relation till din diagnos/sjukdom.
Göran S

FÖRELÄSNING

För närvarande ser jag med spänning fram mot en föreläsning på tisdag 31 mars i Vänersborg, där Vänersborgs-Trollhättans Fibromyalgiförening tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har bjudit in mig för en ca tvåtimmars föreläsning.
Göran S

ETT TIPS VID OMPRÖVNING/ÖVERKLAGAN

Om du tänker ompröva eller överklaga så bör du tänka på att försöka få med så mycket fakta som möjligt beträffande dina besvär, styrkta med läkarintyg/utlåtanden. Det måste klart framgå att du har besvären, att diagnosen gör det omöjligt för dig att arbeta.
Försök även att hitta tveksamheter i Försäkringskassans skrifter.
Om det finns en telefonintervju så bör du få ta del av de anteckningar som FK gjort och godkänna eftersom det kan uppstå feltolkningar och missuppfattningar enbart via telefon.
Detta har jag nämligen råkat ut för i några ärenden där väldigt mycket b lev felaktiga tolkningar men ändå fanns med som underlag för beslut.
Göran S

VAD HAR HÄNT?

Tja, efter att jag fyllt år 19 mars har jag inte skrivit. Arbete med de som behöver hjälp med sin sjukförsäkringsärenden löper dock vidare - i full fart.
Jag forstod nog inte riktigt hur stort behov det fanns runt om i "stugorna".
Nya ärenden strömmar in varje dag från skilda delar av landet.
G
Göran S

torsdag 19 mars 2009

OFULLSTÄNDIGA LÄKARINTYG

Enligt Försäkringskassan är det ofta svårt att fatta beslut då underlagen är "för dåliga".
Du, som har kontakt med läkare, se till att de skriver så utförligt som möjligt och framförallt vad och varför du inte kan arbeta. Det räcker inte enbart med texten "Bör avstå från arbete" som exempel.
Se även till att du har aktuella intyg när du skall börja skriftväxlingen med Försäkringskassan, och du, missa inte sista dag för kommunicering.
Göran S

ÄRENDELÄGE

Det är ofattbart hur det sprider sig med min lilla verksamhet.
Lima i Dalarna, Skellefteå, flera i Göteborg, Landvetter, Stockholm, Ulricehamn och Borås förståss.
Sedan jag startade för ca en månad sedan har jag avslutat fem ärenden och har åtta pågående.
Göran S

INFORMATION

Jag har nu genomfört min första "föreläsning/information" om Försäkringskassans regelsystem men framförallt min roll att försöka hjälpa de som drabbas.
Ytterligare info är den 31 mars för en patientförening i Vänersborg.
Tidningen ELA, Elfsborgs Läns Allehanda kommer också att göra en telefonintervju söndag den 22 mars.
Göran S

ALLTFLER TVINGAS SÖKA SOCIALBIDRAG

Borås Tidning 18 mars; " Effekterna av det nya sjukförsäkringssystemet börjar märkas i Borås stad. Under februari månad fick socialkontoret 14 nya fall som inte hade någon annanstans att ta vägen.
Och då har vi bara sett början.
Göran S

lördag 14 mars 2009

HUR STORT ÄR BEHOVET OCH VARFÖR?

Funderingar dyker upp i mitt huvud med anledning av att jag får ärenden spridda i vårt avlånga land, Lima i Dalarna, Skellefteå, flera i Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg samt i Borås och dess närhet.
Väldigt många av de som jag jobbat med och jobbar med anser att det är svårt och ibland omöjligt att få kontakt med Försäkringskassan. Kontakten sker huvudsakligen med brev, kanske telefon och sällan att man blir "inbjuden" till personligt besök för att få bedömningar och beslut förklarade "öga mot öga".
Vad jag också förstått är att man inte är så observant på sista datum för att själv yttra sig, vilket är oerhört viktigt, och har den tiden överskridits så har man små möjligheter att påverka ärendet.
Det är alltså viktigt för dig, som är i denna situation, att se upp med sista datum för yttrande, och om du inte hinner, av olika anledningar, begär anstånd med tid för yttrande.
Se också till att ha "senaste nytt" i ditt sjukfall för att undvika beslut på "gamla" uppgifter.
Göran S

KOMMENTAR FRÅN GENERALDIREKTÖR FK

Från Aftonbladets Debattsida den 12 mars;
Generaldirektör Adriana Lender; "Försäkringskassans ansvar är att alltid göra bedömningarna utifrån gällande regelverk. Detta för att undvika godtycke för den enskilde och för att och för att rättsäkerheten äventyras".
Göran S

KOMMENTAR FRÅN FK:S GENERALDIREKTÖR

Aftonbladet debatt 12 mars;

"

tisdag 10 mars 2009

"KLIENTLÄGE"

Fyra klara inlämnade ärenden. Tre pågående. Tre inkommande. Två föreläsningar/informationer.
Göran S

måndag 9 mars 2009

FÖRSÄKRINGSKASSAN vs ARBETSFÖRMEDLINGEN

Enligt artikel i Borås Tidning 9 mars ges information om de problem och ökad sjukfrånvaro som drabbar Arbetsförmedlingen. Antalet anställda har minskat med ca 1000 pers och omorganisation har gjorts. Detta påverkar handläggningen negativt och det största facket på Arbetsförmedlingen, ST, säger, att "känslor av otillräcklighet och rädsla för att göra fel i stressen hör till de vanligaste källorna till oro."
Att göra fel i denna stressade situation är då naturligt och motsvarande situation bör väl också drabba Försäkringskassan, som under 2008 minskade personalen med 3000 pers och dessutom också omorganiserade.
Hur är det då med sjukfrånvaro på Försäkringskassan? Och stress vid handläggning av ärenden?
Göran S

söndag 8 mars 2009

LÅNGVÄGA ÄRENDEN

Det har även nått andra delar av vårt avlånga land. Har ett ärende från Dalarna. De skall skicka sina handlingar per post så får vi se hur vi går vidare. De är så förtvivlade att de ev tar hela resan till Borås.
Ett samtal från Sollentuna med förfrågan om jag visste någon som arbetar med motsvarande arbete som jag gör.
Göteborg har hört av sig med tiotal samtal.
Göran S

NY DIAGNOS?

Under några veckors intressant arbete med några klienter har jag upptäckt att flera mår dåligt av kontakterna med Försäkringskassan, blanketter, kommunicering, telefon. Mycket som skall ske "senast visst datum". Dessa människor blir stressade och förlorar möjligheten att göra sig själv rättvisa i kontakten med "kassan".
Däremot när man själv svarat så är det inte riktigt lika bråttom med svar från "kassan", i och för sig förståeligt med tanke på den arbetsmängd som de nya reglerna skapat.
Om man vågar skämta om dessa allvarliga ting så skulle en ny diagnos kunna vara "Försäkringskassan", som bevisligen hos några av mina klienter mår dåligt p g a beslut som de anser helt felaktiga.
Beslutsbreven från Försäkringskassan är ju ganska "fyrkantigt" skrivna.
Det kanske vore smart att be personen komma till "kassan" för att få en muntlig föredragning och då få beslutsskrivelsen förklarad.
Göran S

INTRESSANT UPPDRAG

Tydligen har mitt budskap nått även andra kanaler. Fick häromdagen en inbjudan av en patientförening att hålla information om Försäkringskassans regler med utgångspunkt vad jag arbetar med. Det känns oerhört stimulerande att det har fått sådan respons. Samtidigt är det tragiskt att det skall behövas.
Göran S

måndag 2 mars 2009

KOMMUNICERINGSTID

Jag har förstått att flera inte har riktigt klart för sig hur viktigt det är att lämna in yttrande
och/eller komplettering av uppgifter i tid.
Det är det första man måste tänka på att börja agera direkt för att kunna få in alla uppgifter som behövs för att kunna svara inom angiven tid.
Göran S

KOMMUNICERINGSTID

Jag har förstått att flera inte har riktigt klart för sig hur viktigt det är att lämna in yttrande

EFFEKTER AV RADIOINTERVJUN

Efter radiointervjun, som sändes i fredags, har flera ringt. Veckan nu är fullbokad med besök i Ulricehamn, Göteborg och Falkenberg.
Det verkar som många har svårt att ta tag i dessa problem, dels beroende på sin sjukdomssituation men också att de inte riktigt vet var man kan få hjälp.
Göran S

lördag 28 februari 2009

REAKTIONER AV RADIOINTERVJUN

Efter sändningen av radiointervjun i Radio Sju den 27 feb hörde även Radio Göteborg av sig.
Dessutom ringde ett antal "presumtiva klienter" som jag kommer att träffa under nästkommande vecka.
Det verkar finnas ett stort behov av hjälp i ärenden som rör sjukpennning och det gav mig ett större gensvar ochpositiva reaktioner än jag hade kunnat ana.
Nu gäller det bara att ta sig an de som önskar och göra vad jag kan för att minska dessa människiors oro för vad som kommer att ske med deras ersättning.
Men jag klargör också att det finns naturligtvis ingen garanti för ett positivt resultat men det måste ju ändå vara värt att försöka.
Ett "sista halmstrå" för att få prövat alla synpunkter är viktigt.
Göran S

torsdag 26 februari 2009

RADIOINTERVJU

Idag, torsdag den 26 feb, hade Radio 7 i Borås bokat tid för intervju om min sysselsättning.
Intervjun kommer att läggas upp deras webb sr.se/sjuharad/, troligen på måndag då intervjun även kommer att sändas i radioprogrammet.
Göran S

tisdag 24 februari 2009

INFORMATION HOS FACKAVDELNING

Jag har blivit inbjuden att diskutera frågor om rehabilitering, omprövningar hos en fackavdelning.
Detta känns oerhört stimulerande att få delge mina synpunkter och vad jag ev kan hjälpa till med i dessa, så viktiga frågor.
Detta visar att det finns ett stort informationsbehov för att belysa problem som kan uppstå.
Göran S

KOMMUNICERINGSTID

Du måste ha klart för dig att Försäkringskassan alltid ger dig tid att lämna yttrande/komplettering innan de fattar beslut. Denna tid brukar vara 14 dagar, men om du inte hinner så måste du begära förlängd kommuniceringstid.
Göran S

ARBETSLINJEN

Vi måste ha klart för oss att arbetslinjen till stor del betyder att Försäkringskassan bedömer, med utgångspunkt från utlåtande från behandlande läkare, att det är arbetsförmågan som bedöms, och att hänsyn till arbetsgivare, möjlighet till arbete inte finns.
Göran S

ÖKNING AV FÖRSÄKRADE SOM FÅR NEJ TILL SJUKPENNING

Under 2009 har ökning skett av de som avslag på sin sjukpenning. Ökningen är ganska liten jämfört med föregående år. Men då måste man också ha klart för sig att sjuktalet (antalet sjukskrivna) har minskat.
Det viktiga är ändå, med hänsyn till, Försäkringskasseanställdas pressade situation, att yttra sig, komplettera, begära omprövning och överklaga beslut.
Det är ju ändå klart att en ökning har skett under 2008 av överklagade beslut som har gett för den enskilde positiva resultat.
Göran S

INFORMATIONSMIDDAG

Lördag den 21 feb var vi inbjudna till en förträfflig middag med superb älgstek bl a för att diskutera de problem som kan uppstå i nuvarande regelsystem med Försäkringskassans tuffare attityd. Tony och Titti var värdar.
Göran S

MILJARDER I FELAKTIGA UTBETALNINGAR

(TT och Borås Tidning)
19 miljarder kronor betalades ut under 2008.
En tredjedel på grund av fusk och bedrägeri, men lika mycket
beror på fel från Försäkringskassans sida!!!!!!
Göran S

tisdag 17 februari 2009

BESLUT OM INDRAGNING AV SJUKPENNING

Om du får ett beslut om att sjukpenning ej betalas ut mer, och du ändå tänker överklaga, så tänk på att det är viktigt att du redan på första dagen utan sjukpenning infinner dig på din arbetsplats, eller om du är arbetslös, på Arbetsförmedlingen. Om du inte gör det riskerar du att bli "nollklassad" och då inte har någon sjukpenninggrundande inkomst.
Arbetsgivaren kan inte säga supp dig eller vägra betala lön om han inte har uppfyllt sina skyldigheter meds arbetsanpassnings och rehabilitering.
Göran S

30.000 FÅR BREV

Ca 30.000 pers får brev från försäkringskassan efter årsskiftet med besked om ev indragning av sjukpennings.
Det gäller då att ta reda på vad som gäller och vilken hjälp som finns att få samt var du kan få
hjälpen. Du bör ha klart för dig att det inte är helt "kört" om du inte själv tar initiativ till att
begära omprövning eller överklaga beslut.
Av 2008 år överklagningar så ökade de som ändrades med 23 procent.

Göran S

lördag 14 februari 2009

NU ÄR JAG PÅ G!

Redan efter ca två veckor, då jag spritt information om vad jag kan hjälpa till med, så har jag tre uppdrag, som vi har bestämt att driva vidare.
Jag kommer naturligtvis inte att kunna redogöra för dessa, då stor sekretess måste finnas.

Göran S

ARBETSLINJEN???

Des nya regler som Fk skall tillämpa avser bl a att arbetslinjen skall gälla.
Tidigare har väl arbetsförmågans nedsättning setts annorlunda.
Nu kommer man i stället att undersöka den enskildes förmåga att arbeta i stället för att som tidigare mer titta på brist av arbetsförmåga.
Här får man kanske tänka till och verkligen förstå då detta är den stora förändringen.

Göran S

FÖRSÄKRINGSKASSAN I PRESSAD SITUTATION

Anställda på Fk har det inte lätt i den situation de ställts inför. Ny regler, i kombination med neddragningar av personal, ca 3000 färre, omorganisation, tvingar personalen till kanske beslut som tas på för dåliga underlag.
Dagliga möten och telefonkontakter med irriterades, arga och besvikna människor.
Den enskilde måste därmed förstå att beslut kan och måste överklagas. Trots allt kan ju det ske under och att beslut ändras.

Göran S

torsdag 12 februari 2009

ARBETSGIVARANSVAR I REHABILITERINGSKEDJAN

Redan efter 90 dagars sjukpenning ska försäkringskassan ta reda på om arbetsgivaren har möjlighet att erbjuda den anstsällde något annat arbete som kan klaras trots sjukdomen.
Efter dessa 90 dagar har den anställde rätt till sjukpenning om han/hon inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.

Göran S

LÄKARINTYG = SJUKSKRIVEN?

Nej, så enkelt är det inte.
Intyget är till för att arbetsgivare och försäkringskassan ska kunna bedöma om man har rätt till sjuklön och sjukpenning. Ger alltså inte automatiskt rätt till sjukpenning.
Läkaren ska ange i vad mån sjukdomen påverkar förmågan att arbeta och vilka arbetsuppgifter som inte kan utföras.

Göran S

LÄKARINTYG = SJUKSKRIVEN?

Nej, riktigt så enkelt är det inte.

Läkarintyget är till för att arbetsgivare och Försäkringskassan ska kunna bedöma om man har rätt till sjuklön ochs sjukpenning. Intyget är alltså endast ett undelag och ger inte automatiskt rätt till sjukpenning.

På intyget skall läkaren beskriva hur sjukdomen påverkar förmågan att arbeta och även vilka arbetsuppgifter man inte klarar av att utföra.


onsdag 11 februari 2009

VÄLKOMMEN TILL MIN BLOGG

Hej
Nu är jag äntligen igång med hemsida och blogg. Här skall jag fortlöpande försöka ha information om hur min möjlighet att hjälpa drabbade framskrider.
Det är väl känt för de flesta att Arbetslinjen som regeringen har bestämt har för Försäkringskassan inneburit nya, tuffare regler för sjukskrivna.
Reglerna trädde i kraft 1 juli 2008 och får sin första effekt 1 januari 2009 och fullt ut 1 juli 2009.
Kort, så innebär detta att hel sjukpenning kommer att ifrågasättas tidigt.
Redan efter 90 dagar (3 månader) prövas om andra arbetsuppgifter på din egen arbetsplats och efter 180 dagar (6 månader) utökas det till att gälla jobb någonannastans.
Det här kommer att innebära problem för den enskilde när dessa beslut kommer med ev indragning av sjukpenning som följd.
Jag hoppas då kunna vara till hjälp med att ta in uppgifter, begära omprövning, överklaga beslut.
Ett negativt beslut från Försäkringskassan kanske ändå kan ändras.
Det var ändå år 2008 en ökning med 21 % av överklagade ärenden som ändrades.
Hälsar Göran den 11 februari 2009