måndag 6 juli 2009

OFULLSTÄNDIGT LÄKARINTYG

Enligt Socialstyrelsen har båda parter (FK och läkare) ett ansvar för att i nära samverkan bidra till en process som har patientens bästa som mål. Det innebär bl a att frågor som uppstår rörande behandlande läkares bedömning måste hanteras i en konstruktiv dialog. Dialogen bör präglas av en långt gående ambition att nå samförstånd.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar