torsdag 22 februari 2018

NY medarbetare

Hej

Med tanke på min ålder är det dags att se till att det finns intresserade att ta över och hjälpa dem som behöver ha hjälp när det gäller ärenden med Försäkringskassan.

Jag har under en tid introducerat Alex Firat i Försäkringskassans snårigheter.
Han har tillsammans med mig och efter granskning av mig skrivit detta ärende och han gäller således som ombud för dig.
Fakturan ska därmed betalas till konto enligt bifogad faktura.

Varje ärende underställs mig för noggrann granskning och skickas inte vidare utan mitt godkännande, vilket innebär att jag går i god för att det är minst lika bra som om jag skrivit ärendet.

Eftersom Erik Ward har ”trappat ner” till viss del har jag fått alldeles för mycket för att klara själv. Det behövs förstärkning för att klara behovet av hjälp med omprövning, överklagan, prövningstillstånd och rådgivning.

Jag har sedan maj 2017 även utbildat Jari Qvarnberger och han är numera ”självgående” när det gäller ärenden med Försäkringskassan.
Jag har lika stor tilltro till att Alex Firat är rätt man för denna verksamhet.


 Alex kommer inledningvis få ärenden av mig och tar inte emot telefonsamtal. 
När han skrivit ett ärende (godkänt av mig) skickar han och bifogar en skrift enligt ovan.

Göran Söderlund

torsdag 1 februari 2018

Viktig upprepning av info

Det kan vara viktigt att nämna det som vekar vara besvärligt.

1.      Eftersom Försäkringskassan har svårt med diagnosen ME/CFS så är det än mer viktigt att få en läkare som kan skriva ett övertydligt läkarintyg/läkarutlåtande.
Läkarintyg gäller vid sjukskrivning. Läkarutlåtande vid sjukersättning  (”sjukpension”).
Eftersom det egentligen inte är diagnosen som avgör nedsättning av arbetsförmåga, måste läkaren vara tydlig när det gäller att redovisa ”Aktivitetsbegränsning”.
Där är den största bristen i de medicinska underlagen. Jag rekommenderar mina ”kunder” att lämna in en skrivelse till läkaren om vad man kunde göra som frisk och vad man inte kan göra nu på grund av sina sjukdomsbesvär. Det kan läkaren använda.

2.      Det finns en ruta i läkarintyg med texten ”Funktionsnedsättning – observationer”
Texten som finns där gäller observationer vid undersökningstillfället (kanske 20 minuter).
När man ska till läkaren vill man gärna klä upp sig, göra sig i ordning och se proper ut. Det brukar läkaren ange som t.ex. utan anmärkning, talar tydligt osv.
Försäkringskassan är väldigt snabba med att ta text från den ”rutan” i stället för att koncentrera sig på vad läkaren anger under ”Aktivitetsbegränsning”. Se ovan p. 1.

3.      När man har fått ett avslag på sjukpenning måste man vara mycket noga med att följa vad som står i slutet på beslutet ”Viktig information”. Där står det att man måste första vardagen efter man tagit del av beslutet antingen återgå i arbete i samma omfattning som tidigare eller anmäla sig som aktivt arbetssökande på Arbetsför-
medlingen. Då gäller registreringskod 11. Om man säger att man egentligen fortfarande är sjuk skrivs man in i kod 14, arbetssökande med förhinder.
Detta måste man göra för att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI.
Försäkringskassan har ju bestämt att du är frisk.

4.      När det gäller sjukersättning använder Försäkringskassan själva dessa kriterier:
”Arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt med x % på grund av sjukdom för all överskådlig framtid. Alla rehabiliteringsmöjligheter ska vara uttömda, medicinska och arbetslivsinriktade”.
Läkarna brukar ibland, medvetet eller omedvetet, smyga in fn (för närvarande), just nu, idag och liknande, som inte stämmer med ”för all överskådlig framtid”.


Göran Söderlund