tisdag 18 december 2018

Julfirande på annan ort

Jag är bortrest 18 - 31 december och svarar inte på mail eller telefon
Om det är akut kan du kontakta Alex Firat 0722 026921 eller mail
info@afrad.se. Hemsida: www.afrad.se
Jag går i god för att han kan fixa till belåtenhet.
Önskar alla en GOD JUL, FELIZ NAVIDAD

Göran

fredag 7 december 2018

Försämring?


Här kommer en intressant dom från HFD som fastslår att en sjukperiod pågår så länge sjukdom medför att man inte kan återgå i sitt vanliga arbete.
Dvs det räcker inte att söka sjukpenning på nytt efter 90 dagar för att man ska börja om i rehabiliteringskedjan.
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se Mål nr 6655-17 meddelad i Stockholm den 30 november 2018

Tidigare gällde att om du haft en sjukperiod på över 180 dagar ska ditt arbete prövas mot "normalt förekommande arbete" enligt rehabiliteringskedjan.
Men, du har kunnat ha ett avbrott med beviljad sjukpenning under 90 dagar och därefter har du kunnat börja om från början.

Den möjligheten finns inte längre om du är sjuk även under de 90 dagarna. Det räcker inte med att ha ett avbrott om du ändå har läkarintyg.
Syftet med den nya domen är att så länge du är sjuk ska du prövas mot annat, lättare arbete enligt begreppet "normalt förekommande arbete".

Enda möjligheten att kringgå detta är att se till att inte ha läkarintyg under de 90 dagarna.

Göran S