onsdag 10 april 2019

Bra formulerat läkarintyg

Jag har lämnat en skrivelse till samtliga vårdcentraler i Borås som kan underlätta för läkarna hur de bör skriva med tanke på Försäkringskassans krav.

Har även lämnat denna skrivelse till andra läkare som har önskat samt till mina "kunder" som har visat sin behandlande läkare.

Nedan exempel på vad en överläkare skrev där det med fet stil kommer från mitt dokument.


Intyg – kompletterande uppgifter om läkarutlåtande 2019-01-30

Jag har uppenbarligen inte uttryck mig tillräckligt tydligt i läkarutlåtandet från 2019-01-30. NN har sedan tidigare 25 % sjukersättning och hans totala arbetsförmåga efter snart 15 år med en obotlig och framskridande degenerativ hjärnsjukdom är nedsatt med totalt minst
50 %. Detta är ändå en anmärkningsvärt hög kvarvarande arbetsförmåga efter så lång tid med Parkinsons sjukdom.

Eftersom sjukdomen inte förbättras och vi har prövat de möjligheter till förbättring genom symtomstabilisering som finns i form av avancerad behandling är hans arbetsförmåga nedsatt med minst 50 % för all överskådlig framtid. Denna nedsättning gäller oavsett arbete, dvs. skyddat, anpassat lönebidrag eller Samhall. Vi har uttömt alla rehabiliteringsåtgärder, såväl medicinska som arbetslivsinriktade. Det som återstår är habiliterande åtgärder som syftar till att lära sig anpassa sitt liv till funktionsnedsättningen för att därigenom få en så dräglig vardag som möjligt.

Hans arbetsförmåga kommer tyvärr att försämras ytterligare över tid.

Överläkare NN, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Om någon önskar skrivelsen så skicka mail till mig och be om att få "läkarinfo"

Göran S

torsdag 4 april 2019

Positiv dom

Men observera att det finns "utförligt beskrivit de fysiska och psykiska begränsningarna.

Som alltid, alltså viktigt hur läkaren formulerar sina intyg.

Göran S

Man med svåra besvär i form av depression och utmattningssyndrom fick rätt till sjukpenning

Kammarrätten har funnit att de besvär som en man hade till följd av depression och utmattningssyndrom varit så svåra att de helt satt ned hans förmåga att arbeta. Kammarrätten har fäst avseende vid de bedömningar som gjorts av behandlande läkare och psykoterapeut. Den sistnämnda hade i intyg utförligt beskrivit de fysiska och kognitiva begränsningarna.
Av underlaget framgår att mannen till följd av sina sjukdomar haft stora svårigheter som lett till bland annat uttalad trötthet, bristande koncentrationsförmåga och minnessvårigheter. Mannen hade även besvär i form av svår huvudvärk och extrem fysisk kraftlöshet.
Besvären innebar att han hade svårt att ta initiativ till och utföra ens vardagssysslor och kammarrätten fann att man hade svårt att föreställa sig något arbete som mannen, med ringa eller ingen anpassning, skulle klara med normal arbetstakt ens i mindre omfattning.
Eftersom mannen hade rätt till sjukpenning under den aktuella perioden fann kammarrätten även att hans sjukpenninggrundande inkomst, som tidigare blivit sänkt till noll kronor av Försäkringskassan, varit skyddad och att Försäkringskassan nu skall pröva rätten till sjukpenning för efterföljande perioder.
Mannen hade beviljats facklig rättshjälp av Handelsanställdas förbund och företräddes av vår förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt 08-676 63 22.
Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1382-1384 -- 18

 Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå.Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

onsdag 3 april 2019

Svår att nå per telefon

Jag är naturligtvis mycket upptagen som ni förstår.
När jag är fokuserad på att skriva avstår jag från att svara i telefon.

Bäst att nå mig är att skicka mail, e-post till
info@goransoderlund.se

Göran S

Är det lönt att gå vidare?

Jag skriver aldrig ett ärende om jag inte tror på möjligheten att få rätt.
Det innebär att min inställning är att man ska fullfölja hela processen
om man orkar.

Göran S