torsdag 3 december 2009

HJÄLP AV FACKET?

I Aftonbladets artikel den 2 dec redovisar några att de fått hjälp av facket, som i sin tur ansökte om hjälp med rättshjälp hos LO-TCO Rättsskydd. Och fått rätt med hjälp av jurist.
Jag hade idag kontakt med en ombudsman på Unionen som också medgav att det numera går att få hjälp den vägen.
Glöm inte heller FRIS, Försäkrads Rätt i Samhället.
Samtliga aktörer på den marknaden behövs.
Göran S

FULL AKTIVITET

Sedan Dagens Nyheter, 22 nov, och Aftonbladet 2 dec, haft artiklar är det fullt ös såväl på mobil som mail.
Jag har varit tvungen att stoppa allt inflöde fram till mitten januari och har redan kölista.
Göran S