onsdag 3 oktober 2018

Föreläsningar

Jag har fått inbjudan till följande föreläsningar;

Lokal förening Reumatikerförbundet i VAra den 21 oktober 2018.

RME (Riksföreningen för ME/CFS, kroniskt trötthetssyndrom) i Göteborg den 20 november 2017.

Preliminärt YPOS (Yrkesföreningen för personligt ombud Sverige), konferens 14 - 15 maj 2019.

Göran Söderlund