tisdag 29 augusti 2017

Sjukpenning efter fyllda 65 år

Det är bevisligen många som inte känner till att om man fortsätter att arbeta efter 65 års ålder kan man få sjukpenning..
Tyvärr känner inte heller läkarna till det.

Svar från Försäkringskassan

Om man fortsätter arbeta efter 65 - årsdagen kan man få sjukpenning i 180 dagar. Därefter görs
om fortsatt rätt till sjukpenning finns.

Efter 70-årsdagen kan sjukpenning utbetalas för högst 180 dagar.

Göran S