söndag 18 juli 2010

RESULTAT

Jag vet inte varför, men tydligen har mitt sätt att formulera, motivera och skriva varit positivt.
Besked varje vecka om kunder som fått rätt.
Göran S

FÖRKVALIFICERAT ARBETE

Jag hade nyss ett inlägg med "för kvalificerat arbete med personalledning" som ett skäl till avslag.
Ärendet änderades naturligtvis i Förvaltningsrätten och min kund fick sjukersättning.
Göran S

Hemsysslor = arbetsförmåga

FK;s motivering till avslag av ansökan om sjukersättning;
"I bilaga till ansökan om sjukersättning har du angivit att du idag delvis utför vissa sysslor genom vård av barn och hushållssysslor i hemmiljö, vilket visar på att du har en arbetsförmåga".

Innebär det att samtliga kvinnor/män med sjukersättning som är hemma, då de ej kan arbeta, men sköter barn och hem har en arbetsförmsåga?

Skrämmande motivering i ett beslut frånFK
Göran S

fredag 2 juli 2010

SOMMARLÄSNING

En kund fick följande besked;
Hon är egen företagare (AB) arbetar halvtid och har på den halva tiden ca 60.000/månad i inkomst. Arbetsförmågan nedsatt med 50 %, alltså på resterande tid.
Handläggaren på FK avslår ersättning då hon har för hög inkomst.

Fattar inte handläggaren att hon skulle tjänat kanske det dubbla om hon haft hel arbetsförmåga?
Göran S

SOMMARLÄSNING

Från FK:s journalanteckningar;
"Jag (handläggaren) har diskuterat ärendet med föredraganden och nu även informerat NN om att underlaget inte är tillräckligt för att bytaut till en partiell sjukersättning. Han har alltför kvalificerade arbetsuppgifter inklusive personalansvar".

Innebär det att personer med kvalificerade arbetsuppgifter inte kan få sjukersättning???
Göran S

SOMMARLÄSNING

Utdrag ur beslutsbrev från FK;
"Av de senare medicinska underlagen framkommer inte några pågående eller planerade behandlingsåtgärder, endast att NN har undersökts upprepade gånger för intygsskrivningar, vilket medicinskt status som har funnits vid respektive undersökning, samt at det har diskuterats vilk formuleringar som intygen skulle innehålla för att anpaqssas till regelverket".

Kan man tolka det som att FK anser att det intge är en medicinsk bedömning utan "fejkad" för att passa systemet?
Vågaqd skrivning av F
hälsar Göran S