tisdag 8 september 2009

50.000

Under 2010 kommer ciarka 50.000 människor att lämna sjukförsäkrigngen då deras dagar med sjukpenning eller tillfällig sjukersättning tar slut. Det är naturligt att det finns en oro hos många hur deras framtid kommer att se ut. För den som har ett arbete att gå tillbaka till faller ansvaret på arbetsgivaren att se till att arbetsmiljön och artbetsuppgifterna anpassas så att även den som varit sjuk länge känner sig behövd på sin arbetsplats.
Fört den som inte har ett arbete att gå tillbaka till ställer vi nu Arbetsförmedlingens insatser till förfogande. OSV.....
Detta i Debatt/insändare i Borås Tidning 7 september 2009. www.bt.se
Av Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson

Detta låter ju bra men hur är och blir verkligheten? Hur får man tillbaka den i arbete som haft sjukersättning i 8 - 9 år, dä behandlande läkare anser att det inte finns någon arbetsförmåga men Försäkringskassan säger att personen är frisk.
Göran S

FÖRSÄKRINGSKASSANS JOURNALANTECKNINGAR

Som jag tidigare skrivit är det av värde för ditt ärende att få journalanteckningar från FK.
Detta har du rätt till enligt Förvaltningslagen.
På förekommen anledning vill jag meddela att Försäkringskassan har inte rätt att ta betalt för dessa.
Göran S

SÅ HJÄLPER VI LÅNGTIDSSJUKA TILLBAKA TILL ARBETSLIVET

Debattinsändare i Borås Tidning den 7 sep 2009.
www.bt.se
Skriven av Christina Husmark Pehrsson, socialförsäkringsminister.
Bland annat: "Regeringen förväntar sig inte att alla långtidssjukskrivnakommer att kunna delta i programmen och komma tillbaka i arbete. Vår bedömning är att det i ett fåtal fall inte är möjligt att delta i verksamhet vid Arbetsförmedlingen. Då är det möjligt att få ersättning från sjukdörsäkringen på samma nivå som tidigare, till dess att man har tillfrisknat."
Programmet som nämns är ett introduktionsprogram och insatser för att komma tillbaka till arbetslivet.
Göran S