torsdag 15 september 2016

Godkänd sjukersättning

Fick idag mail om en, som jag hjälpt, att få beviljad sjukersättning.

Hon hade sökt 75 % ersättning och fick beviljat.
Följande motivering till beviljande;
"Du besväras av en långvarig utmattningsdepression som medför stark oro- och ångestproblematik. Utöver detta finns även uttalade IBS-besvär som i stor omfattning begränsar dig i både arbete och vardag. Du arbetar idag 25 % med anpassade arbetsuppgifter i en lugn och stressfri miljö. Det beskrivs att du har en hög stresskänslighet och att personlighetstester har visat att du har svårigheter för förändringar vilket gör att det till exempel bedöms vara olämpligt för dig att byta arbetsplats. Sammanfattningsvis har du varit oförmögen att arbeta heltid under många år och din förmåga till aktivitet har inte förbättrats trots omfattande och utredningskrävande rehabilitering. Försäkringskassan bedömer därmed att din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med tre fjärdedelar i alla arbeten på arbetsmarknaden."

Skönt med sådana besked. Det gör att jag orkar jobba vidare.

Göran S


Rehabilitering - Habilitering

Försäkringskassan kräver för att överhuvudtaget bevilja sjukersättning att alla rehabiliterings-
möjligheter/åtgärder ska vara uttömda för att bevilja sjukersättning.

I många fall måste åtgärder fortsätta men kan vara av kategorin habilitering och inte rehabilitering, dvs. åtgärder man behöver för att "klara sin vardag och lära si leva med besvären".


EU-konventionen
Artikel 26
Habilitering och Rehabilitering
Habilitering är att en person tränar och får stöd så att den kan göra så mycket som möjligt.
Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det man kunde förut.

Habilitering, att lära sig leva med funktionsnedsättningen på bästa sätt och hitta stöd i vardagen för att bli så självständig som möjligt.


Läkarna är dåliga på att förstå hur viktig skillnaden är när det gäller att skriva i läkarutlåtande.

Göran S

Läkarutlåtande

Eftersom många, inte alla, läkare har svårt att få till text i läkarutlåtande som passar Försäkringskassan brukar jag rekommendera att du som går till läkaren för att få sådant utlåtande säger till läkaren att inte skicka det digitalt till Försäkringskassan.
Se till att få det personligen och du får gärna på något sätt visa mig, post eller mail, för att jag kan kontrollera om det är tillräckligt bra.
Läkarna har inte alltid klart för sig hur det ska skrivas. Smyger t.ex. in ord som ev, kanske, just nu, idag, för närvarande, och dessa småord slår sönder begreppet "för all överskådlig framtid"

Göran S

Avslag -Omprövning

Om du har fått avslag på ersättning ska du göra omprövning till Försäkringskassans omprövningsenhet inom två månader.
I de flesta fall blir det samma beslut efter omprövning då man är kvar inom Försäkringskassans fyra väggar.

Jag brukar numera informera om att själv skriva omprövning, om man har förmåga, och sedan ta min hjälp vid överklagan till Förvaltningsrätten.

Men, självklart är jag gärna med i början av processen.

Göran S

Sjukpenninggrundande inkomst SGI

Ett av de stora problemen i Försäkringskassans administration gäller SGI.

Och då följande;
Vid beslut om avslag på sjukpenning framgår på, oftast sista sidan, viktig information som gäller framtida SGI.
Du måste första vardagen efter att du tagit del av beslutet ta kontakt med Arbetsförmedlingen för att bli inskriven som aktivt arbetssökande. Det räcker inte med att vänta ytterligare någon dag.
Då händer oftast när du kommer till Arbetsförmedlingen att du säger att du enligt Försäkringskassan ska anmäla dig som arbetssökande.
Troligen är du dock enligt läkare fortsatt sjukskriven och du anser själv att du inte kan jobba. Men problemet är då att enligt Försäkringskassan är du frisk.
Säger du till handläggaren att du har läkarintyg och är fortsatt sjuk blir du inskriven i kod 14, arbetssökande med förhinder, vilket innebär att du blir av med din SGI = 0-klassad för framtida sjukpenning.
Du måste alltså hävda att du ska vara inskriven som aktivt arbetssökande i kod 11, vilket är OK för Försäkringskassan för att behålla SGI.

Förmodligen blir det en diskussion med handläggaren på Arbetsförmedlingen men förklara problemet med Försäkringskassan och SGI. Självklart bör de känna till det men det räcker inte alltid.
Ställ då frågan till arbetsförmedlaren om de inte har någon som är sjuk som är aktivt arbetssökande. Det måste finnas många.
Det kan ju finnas arbetsgivare som är intresserad när och om du blir frisk.

Detta är ett jätteproblem och jag har försökt med omprövning till Omprövningsenheten, överklagan till Förvaltningsrätten, prövningstillstånd till Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen utan att få rätt.

För att skydda sin SGI måste man
- återgå i arbete i samma omfattning som tidigare
- anmäla sig so aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen(se ovan)
- eller vara av Försäkringskassan godkänd sjukskriven

Göran S

still going strong

Hej
Det har varit tyst på min bloggsida under lång tid. Det har inte berott på nedlagt arbete, snarare tvärtom.
Jag fortsätter således i samma omfattning som tidigare.
Just nu lite mindre inströmning av ärenden, men det brukar skifta.

Jag får samtal, brev och mail om olika typer av ärenden och vill meddela att jag anser jag är hyfsat duktig på det som gäller sjukpenning, sjukersättning och sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Andra ärendetyper t.ex. föräldrapenning, vård av barn, arbetsskada, livränta rekommenderar jag att
ta kontakt med Erik Ward, info@wardsjuridik.se eller telefon 0456-515 31.
Vi jobbar på ungefär samma sätt men Erik är dels något yngre och har haft en befattning som chefsjurist på Försäkringskassan.

Göran S