fredag 15 juli 2011

GE INTE UPP!!!

Jag vet inte om det beror på mitt sätt att skriva men jag får fler godkända ärenden men det kanske är så att Förvaltningsrätterna har ändrat inställning till FK,s "tunna" utredningar.
I Dagens Borås Tidning finns en notis om att Förvaltningsrätten i Västernorrland har ändrat 47 % av FK,s beslut.
Det betyder att man måste "orka" fullfölja processen med omprövning till FK för att kunna överklaga till Förvaltningsrätten.
Göran S

ÅTER PÅ BANAN

Jag har varit lat med att skriva men har fortfarande fullt upp med ärenden.
Göran S

VARFÖR AVSLAG FRÅN FK?

Ja, det kan man undra.
Flera handläggare och utredare som jag talat med anser att de är beordrade" att ge avslag.
Kan det möjligen vara så att (officiell handling) att FK ska spara 3 miljoner men får tillbaka 50 miljoner om de kan sänka sjuktalet???
Räkna alltså, tyvärr, med avslag och koncentrera dig på överklagan till Förvaltningsrätten.
Göran S

RESULTAT

Det verkar som att antingen har jag lyckats med mitt sätt att skriva eller är det en komination av att Förvaltningsrätterna godkänner fler ärenden, men jag uppfattar att ca 40 % ärenden blir godkända i Förv altningsrätten-
I dagens Borås Tidning finns en notis om att Förvaltningsrätten i Västernorrland har ändrat 47 % av Försäkringskassans beslut.
Det innebär att man inte får ge upp processen. Omprövningen i första steget med Försäkringskassan måste genomföras. Därefter gäller överklagan till Förvaltningsrätten.
Göran S

ÅTER PÅ BANAN

Tyvärr varit lat med att skriva. Men har fortfarande fullt upp. Har f n 30 ärenden som ska fixas.
Försöker ta ett varje dag.
Göran S