fredag 22 februari 2019

Viktig information i läkarintyg

Läkarna har fortfarande svårt att få med bra information när de skriver läkarintyg.
De måste vara "övertydliga" med


Funktionsnedsättning anger vilken kroppslig funktion, fysisk eller psykisk, som är nedsatt av sjukdomen. Ibland, ofta, skrivs det kommentarer som Försäkringskassan tolkar till "sin fördel".
Aktivitetsbegränsning graderar konsekvenserna av den funktionsnedsättning som sjukdomen ger. Det är alltså aktivitetsbegränsningen som påverkar arbetsförmågan och inte funktionsnedsättningen. Svårigheter att genomföra olika uppgifter och handlingar.
Det är bra om du själv har med en lista på vad du inte kan göra. Den kan läkarna skriva av.
P 9 – arbetsförmågan nedsatt längre tid än den som det försäkringsmedicinska beslutstödet anger, därför att;


Göran S

fredag 15 februari 2019

Kontakta även

Eftersom jag kan vara svår att nå på grund av hög belastning, kundbesök mm. kan du också kontakta

Alex Firat
0722-02 69 21
info@afrad.se
Sjukpenning, sjukersättning, sjukpenninggrundande inkomst (SGI)


Jari Qvarnberger
073-7720033
info@jariqvarnberger.se
Jobbar heltid med
alla ärendeslag inom socialförsäkring

Göran Söderlund
Sjukpenning, sjukersättning, sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
Rådgivning, föreläsning, läkarbesök (i närområdet Borås)

Min bakgrund

Det är en del "kunder" som blir rekommenderade att kontakta mig.

Det kanske finns anledning till att beskriva min bakgrund och varför jag började med att hjälpa de som har problem med Försäkringskassan.

Mitt arbete innebär inte att jag alltid anser att Försäkringskassan fattar fel beslut. Ett stort problem är att alldeles för många medicinska underlag är för dåliga för att Försäkringskassan ska kunna fatta ett rättssäkert beslut.

Vem är då jag?


Jag har en bakgrund med 31 års anställning på Försäkringskassan, Älvsborgs län. Började augusti 1962.
·         Kontorsbiträde
·         Ambulerande kontorsbiträde
·         Assistent sjukförsäkring
·         Sektionschef sjukförsäkring
·         Utbildningsassistent
·         Utbildningsledare
·         Inspektör
·         Kontorschef Trollhättan
·         Kontorschef Ulricehamn

Fick redan som sektionschef möjlighet att ha utbildningar, företrädesvis på internat med ämnen
·         Sjukpenning
·         Sjukpenninggrundande inkomst
·         Utredningsteknik
·         Reseersättning
·         Personalutveckling

När jag blev pensionär hade jag tänkt ägna fritiden åt resa, spela golf och bara "vara".
Fyller 79 år 19 mars 2019.
Men kort tid efter pensionering blev jag kontaktad av läkare som tyckte att jag med min bakgrund borde hjälpa läkarna då de inte får sina intyg godkända och patienterna därmed blir utan ersättning.

Jag satte in en liten radannons i BT och sedan har det bara ”rullat på” med Aftonbladet, BT, GT, TV, föreläsningar, deltagit vid muntlig förhandling Förvaltningsrätt och Kammarrätt.

Jag jobbar idag alla veckans dagar med att hjälpa de som behöver med rådgivning, skriva omprövning, överklagan, prövningstillstånd, är med vid läkarbesök när så önskas.

Kan ibland vara svår att nå per telefon då jag, när jag skriver och läser ett ärende, har all fokus på det.

Göran Söderlund

söndag 3 februari 2019

Anstånd med att inlämna handlingar

Text enligt nedan är uppsnappat på Facebook av en kund till mig.
Jag är inte själv med i Facebook.

"Skriver ett gemensamt svar på ämnet rättssäker omprövning/överklagan.

En myndighet kan inte lägga tidsgränser när du senast skall begära omprövning eller överklagan. Du kan alltid begära mer tid för att samla mer underlag, men gör det innan den utsatta tiden som står i brevet. En domstol har rätt att sätta tidsgräns. Försäkringskassan får inte det - då de inte är en domstol.
Vad Försäkringskassans regelverk, handledning och tolkning ger vid handen saknar helt betydelse om de inte harmonierar med EU-rätten."

Den som skrivit i Facebook anger vidare "För ovanstående finns både lagstöd och vägledande domar vilka jag lägger fram när jag orkar scanna och kopiera dokument. Försäkringskassan är "ute och cyklar" och staten som är sina myndigheters övervakare för EU-rättens företräde och tolknings-
företräde lever inte upp till de juridiskt bindande avtal vilka är tecknade mellan svenska staten och Europeiska Unionen"

Tyvärr har jag inte fått ytterligare information men jag anser att det ändå går att använda när man vill ha anstånd med att inlämna omprövning/överklagan.

Göran SByte av handläggare

Svar från områdeschef Anette Ryberg, avd för sjukförsäkrings i Halland och Sjuhärad:
"För önskemål om byte av handläggare kan man vända sig till handläggarens närmaste chef.
Det är viktigt för oss som arbetsgivare att få prata med den försäkrade varför man vill byta handläggare, vad har hänt osv.
Är vi mitt i en beslutsprocess har vi oftast som policy att inte byta handläggare.
På Försäkringskassans hemsida kan man läsa följande;
"Ja, det finns möjlighet att byta handläggare men det är något som kan ta tid. Är du inte nöjd med din personliga handläggare ska du i första hand prata med handläggaren så att ni tillsammans kan reda ut situationen. I andra hand kan du eller din handläggare kontakta handläggarens närmaste chef."

Jag anser då att man inte ska ta den diskussionen med handläggaren utan i stället kontakta närmaste chef. Det finns heller ingen anledning att i detalj redovisa skäl till byte av handläggare.
Det viktigaste är att man känner förtroende för den som handlägger ärendet och kan ha en vettig diskussion där man kan förvänta sig ödmjukhet, känsla och sunt förnuft.
Det är din egen framtid det handlar om och inte myndighetsutövning.

Göran S