söndag 28 juli 2013

SEMESTER - TIME OUT

Hej
Som pensionär omfattas jag inte av semesterlagen men å andra sidan så är jag "ledig" 52 veckor per år.
Tar dock nu en "time-out". Åker till Finland den 29 juli och är åter den 7 augusti.
Göran

onsdag 24 juli 2013

SÖKA RÄTTTSHJÄLP

Jag har haft kunder som sökt rättshjälp för kostnader i samband med ärenden som rör Försäkringskassan.

Vid samtal med Rättshjälpsmyndigheten fick jag bra och tydlig information vad som gäller.

Ansökt belopp ska uppgå till ett halvt basbelopp, ca 25.000 skr.
Vid omprövning till Försäkringskassans omprövningsenhet skickas ansökan tillsammans med begäran om omprövning.
Vid överklagan till Förvaltningsrätten skickas ansökan tillsammans med överklagan till Förvaltningsrätten.
Vid prövningstillstånd för överklagan till Kammarrätten skickas ansökan tillsammans med prövningstillståndet till Kammarrätten.

Men...
vid samtal med trevlig person på Kammarrätten så ska det vara synnerligen starka skäl att få rättshjälp för ärenden som rör Försäkringskassan.
Praxis innebär att det blir avslag.

Men...
det innebär inte att det är helt "kört" utan att pröva.

Göran S