tisdag 11 mars 2014

Bortrest

Jag är ej tillgänglig 15 mars till och med 25 mars 2014.
Göran S

ALLVARLIG SJUKDOM

Vad gäller när man blir allvarligt sjuk?
Sjukpenning är en tillfällig ersättning som skyddar ekonomiskt när man blir sjuk och inte kan arbeta. Om man kan få sjukpenning, och i så fall hur länge, beror på hur mycket sjukdomen påverkar förmågan att arbeta.
Sjukpenning betalas ut med ca 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, under det första året man är sjuk (i högst 364 dagar under en period av 450 dagar). Därefter sänks sjukpenningen till ca 75 %. Men om man har en allvarlig sjukdom kan man få fortsatt sjukpenning med ca 80 %.
Normalt kan man få sjukpenning i totalt 914 dagar i en följd men om man har en allvarlig sjukdom finns ingen tidsgräns för hur länge sjukpenning kan betalas ut.

Vad innebär begreppet allvarlig sjukdom?
Regeln om att det inte ska finnas någon tidsgräns för hur länge man kan få sjukpenning om man har en allvarlig sjukdom har kommit till då det inte är rimligt att begränsa sjukpenning för en person som har en allvarlig sjukdom. Dessa ska skyddas mot tidsgränsen så att dagarna inte tar slut.
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en beskrivning av vad som ryms inom begreppet allvarlig sjukdom. Dokumentet innehåller kriterier för allvarlig sjukdom och en förteckning över exempel på sjukdomstillstånd/skador som kan betecknas som allvarliga utifrån angivna kriterier.
Socialstyrelsens kriterier ställer inte krav på exakt vilka frågor Försäkringskassan behöver ha svar på för att bedöma om en person har en allvarlig sjukdom. De ska fungera som ett stöd för handläggaren och vara vägledande för vilken information Försäkringskassan kan behöva hämta in i det enskilda ärendet. Den som är sjuk behöver aldrig lämna ett intyg eller liknande om sjukdomens allvarlighets-
grad utan bedömningen görs i en dialog mellan Försäkringskassan och vården.
Att vara långvarigt sjuk är alltid allvarligt även om man inte bedöms ha en allvarlig sjukdom enligt Socialstyrelsens kriterier.

På Socialstyrelsens webbplats finns information om allvarlig sjukdom och även kriterierna  för allvarlig sjukdom.
http:/www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/allvarlig sjukdom

För att få den högre ersättningen, om man är fortsatt sjuk efter 364 dagar, ansöker man hos Försäkringskassan.

Göran S