lördag 28 februari 2009

REAKTIONER AV RADIOINTERVJUN

Efter sändningen av radiointervjun i Radio Sju den 27 feb hörde även Radio Göteborg av sig.
Dessutom ringde ett antal "presumtiva klienter" som jag kommer att träffa under nästkommande vecka.
Det verkar finnas ett stort behov av hjälp i ärenden som rör sjukpennning och det gav mig ett större gensvar ochpositiva reaktioner än jag hade kunnat ana.
Nu gäller det bara att ta sig an de som önskar och göra vad jag kan för att minska dessa människiors oro för vad som kommer att ske med deras ersättning.
Men jag klargör också att det finns naturligtvis ingen garanti för ett positivt resultat men det måste ju ändå vara värt att försöka.
Ett "sista halmstrå" för att få prövat alla synpunkter är viktigt.
Göran S

torsdag 26 februari 2009

RADIOINTERVJU

Idag, torsdag den 26 feb, hade Radio 7 i Borås bokat tid för intervju om min sysselsättning.
Intervjun kommer att läggas upp deras webb sr.se/sjuharad/, troligen på måndag då intervjun även kommer att sändas i radioprogrammet.
Göran S

tisdag 24 februari 2009

INFORMATION HOS FACKAVDELNING

Jag har blivit inbjuden att diskutera frågor om rehabilitering, omprövningar hos en fackavdelning.
Detta känns oerhört stimulerande att få delge mina synpunkter och vad jag ev kan hjälpa till med i dessa, så viktiga frågor.
Detta visar att det finns ett stort informationsbehov för att belysa problem som kan uppstå.
Göran S

KOMMUNICERINGSTID

Du måste ha klart för dig att Försäkringskassan alltid ger dig tid att lämna yttrande/komplettering innan de fattar beslut. Denna tid brukar vara 14 dagar, men om du inte hinner så måste du begära förlängd kommuniceringstid.
Göran S

ARBETSLINJEN

Vi måste ha klart för oss att arbetslinjen till stor del betyder att Försäkringskassan bedömer, med utgångspunkt från utlåtande från behandlande läkare, att det är arbetsförmågan som bedöms, och att hänsyn till arbetsgivare, möjlighet till arbete inte finns.
Göran S

ÖKNING AV FÖRSÄKRADE SOM FÅR NEJ TILL SJUKPENNING

Under 2009 har ökning skett av de som avslag på sin sjukpenning. Ökningen är ganska liten jämfört med föregående år. Men då måste man också ha klart för sig att sjuktalet (antalet sjukskrivna) har minskat.
Det viktiga är ändå, med hänsyn till, Försäkringskasseanställdas pressade situation, att yttra sig, komplettera, begära omprövning och överklaga beslut.
Det är ju ändå klart att en ökning har skett under 2008 av överklagade beslut som har gett för den enskilde positiva resultat.
Göran S

INFORMATIONSMIDDAG

Lördag den 21 feb var vi inbjudna till en förträfflig middag med superb älgstek bl a för att diskutera de problem som kan uppstå i nuvarande regelsystem med Försäkringskassans tuffare attityd. Tony och Titti var värdar.
Göran S

MILJARDER I FELAKTIGA UTBETALNINGAR

(TT och Borås Tidning)
19 miljarder kronor betalades ut under 2008.
En tredjedel på grund av fusk och bedrägeri, men lika mycket
beror på fel från Försäkringskassans sida!!!!!!
Göran S

tisdag 17 februari 2009

BESLUT OM INDRAGNING AV SJUKPENNING

Om du får ett beslut om att sjukpenning ej betalas ut mer, och du ändå tänker överklaga, så tänk på att det är viktigt att du redan på första dagen utan sjukpenning infinner dig på din arbetsplats, eller om du är arbetslös, på Arbetsförmedlingen. Om du inte gör det riskerar du att bli "nollklassad" och då inte har någon sjukpenninggrundande inkomst.
Arbetsgivaren kan inte säga supp dig eller vägra betala lön om han inte har uppfyllt sina skyldigheter meds arbetsanpassnings och rehabilitering.
Göran S

30.000 FÅR BREV

Ca 30.000 pers får brev från försäkringskassan efter årsskiftet med besked om ev indragning av sjukpennings.
Det gäller då att ta reda på vad som gäller och vilken hjälp som finns att få samt var du kan få
hjälpen. Du bör ha klart för dig att det inte är helt "kört" om du inte själv tar initiativ till att
begära omprövning eller överklaga beslut.
Av 2008 år överklagningar så ökade de som ändrades med 23 procent.

Göran S

lördag 14 februari 2009

NU ÄR JAG PÅ G!

Redan efter ca två veckor, då jag spritt information om vad jag kan hjälpa till med, så har jag tre uppdrag, som vi har bestämt att driva vidare.
Jag kommer naturligtvis inte att kunna redogöra för dessa, då stor sekretess måste finnas.

Göran S

ARBETSLINJEN???

Des nya regler som Fk skall tillämpa avser bl a att arbetslinjen skall gälla.
Tidigare har väl arbetsförmågans nedsättning setts annorlunda.
Nu kommer man i stället att undersöka den enskildes förmåga att arbeta i stället för att som tidigare mer titta på brist av arbetsförmåga.
Här får man kanske tänka till och verkligen förstå då detta är den stora förändringen.

Göran S

FÖRSÄKRINGSKASSAN I PRESSAD SITUTATION

Anställda på Fk har det inte lätt i den situation de ställts inför. Ny regler, i kombination med neddragningar av personal, ca 3000 färre, omorganisation, tvingar personalen till kanske beslut som tas på för dåliga underlag.
Dagliga möten och telefonkontakter med irriterades, arga och besvikna människor.
Den enskilde måste därmed förstå att beslut kan och måste överklagas. Trots allt kan ju det ske under och att beslut ändras.

Göran S

torsdag 12 februari 2009

ARBETSGIVARANSVAR I REHABILITERINGSKEDJAN

Redan efter 90 dagars sjukpenning ska försäkringskassan ta reda på om arbetsgivaren har möjlighet att erbjuda den anstsällde något annat arbete som kan klaras trots sjukdomen.
Efter dessa 90 dagar har den anställde rätt till sjukpenning om han/hon inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.

Göran S

LÄKARINTYG = SJUKSKRIVEN?

Nej, så enkelt är det inte.
Intyget är till för att arbetsgivare och försäkringskassan ska kunna bedöma om man har rätt till sjuklön och sjukpenning. Ger alltså inte automatiskt rätt till sjukpenning.
Läkaren ska ange i vad mån sjukdomen påverkar förmågan att arbeta och vilka arbetsuppgifter som inte kan utföras.

Göran S

LÄKARINTYG = SJUKSKRIVEN?

Nej, riktigt så enkelt är det inte.

Läkarintyget är till för att arbetsgivare och Försäkringskassan ska kunna bedöma om man har rätt till sjuklön ochs sjukpenning. Intyget är alltså endast ett undelag och ger inte automatiskt rätt till sjukpenning.

På intyget skall läkaren beskriva hur sjukdomen påverkar förmågan att arbeta och även vilka arbetsuppgifter man inte klarar av att utföra.


onsdag 11 februari 2009

VÄLKOMMEN TILL MIN BLOGG

Hej
Nu är jag äntligen igång med hemsida och blogg. Här skall jag fortlöpande försöka ha information om hur min möjlighet att hjälpa drabbade framskrider.
Det är väl känt för de flesta att Arbetslinjen som regeringen har bestämt har för Försäkringskassan inneburit nya, tuffare regler för sjukskrivna.
Reglerna trädde i kraft 1 juli 2008 och får sin första effekt 1 januari 2009 och fullt ut 1 juli 2009.
Kort, så innebär detta att hel sjukpenning kommer att ifrågasättas tidigt.
Redan efter 90 dagar (3 månader) prövas om andra arbetsuppgifter på din egen arbetsplats och efter 180 dagar (6 månader) utökas det till att gälla jobb någonannastans.
Det här kommer att innebära problem för den enskilde när dessa beslut kommer med ev indragning av sjukpenning som följd.
Jag hoppas då kunna vara till hjälp med att ta in uppgifter, begära omprövning, överklaga beslut.
Ett negativt beslut från Försäkringskassan kanske ändå kan ändras.
Det var ändå år 2008 en ökning med 21 % av överklagade ärenden som ändrades.
Hälsar Göran den 11 februari 2009