onsdag 30 januari 2019

Göran Söderlund i TV-programmet Farmen

Jag har fått en del mail då det är flera som tror att jag är med i Farmen.

Dock inte, det är en Göran Söderlund, 65 år, från Sundsvall.

Göran S

tisdag 15 januari 2019

Läkarinformation

Jag har skickat en skrift till vårdcentralerna i Borås med info som kan förenkla/
förbättra relationen med försäkringskassan.
Om läkarna blir "bättre" på att skriva bra underlag slipper de onödig kontakt med FK.

Det har hittills resulterat i att några av vårdcentralerna vill att jag ska komma dit och ha
en genomgång med all personal, inklusive läkarna.

Göran S

Nytt läkarintyg/utlåtande

Det förekommer ofta att du får som komplettering till ett ärende, som redan finns
för omprövning/överklagan.
Såväl Försäkringskassan som Förvaltningsrätten anser oftast att det har mindre värde
då det underlaget inte fanns vid beslutsdatum.
Det kan man komma tillrätta med om läkaren skriver som rubrik "Komplettering/
förtydligande till föregående intyg/utlåtande".
Då hänger det ihop med tidigare underlag.

Göran S

tisdag 8 januari 2019

Skäl till sjukskrivning

Det förekommer ofta att det i läkarintyg framgår att arbetsförmågan är nedsatt på grund av t ex dålig social arbetsmiljö, relationer på arbetsplatsen, besvärligt med Försäkringskassan.

Det är något som Försäkringskassan använder i sin motivering till avslag.
Försäkringskassan menar då att byte av arbetsplats bör göras och när det gäller att Försäkringskassan nämns som viss orsak till sjukskrivning så kommenteras det med att det inte kan vara orsak till nedsatt arbetsförmåga.
Läkarna ska koncentrera sig på diagnoserna och hur dessa påverkar arbetsförmågan.

Så, undvik att informera läkaren om ovanstående alternativt se till att det inte kommer med i läkarintyget.

Göran Söderlund