tisdag 8 januari 2019

Skäl till sjukskrivning

Det förekommer ofta att det i läkarintyg framgår att arbetsförmågan är nedsatt på grund av t ex dålig social arbetsmiljö, relationer på arbetsplatsen, besvärligt med Försäkringskassan.

Det är något som Försäkringskassan använder i sin motivering till avslag.
Försäkringskassan menar då att byte av arbetsplats bör göras och när det gäller att Försäkringskassan nämns som viss orsak till sjukskrivning så kommenteras det med att det inte kan vara orsak till nedsatt arbetsförmåga.
Läkarna ska koncentrera sig på diagnoserna och hur dessa påverkar arbetsförmågan.

Så, undvik att informera läkaren om ovanstående alternativt se till att det inte kommer med i läkarintyget.

Göran Söderlund

1 kommentar: