måndag 21 februari 2011

BESÖKT YTTERLIGARE EN FOBROMYALGIFÖRENING

Den 15 februari besökte jag Fibromyalgiföreningen i Kristianstad på deras kvällsmöte.

Det kan vara intressant att veta att kostnaden för föreningen tas av ABF.

Eskilstuna och Uppsala har också hört av sig om ev information.

Göran S

SJUKSKRIVNINAR VÄNTAS STIGA

Källa FK.

Sjukskrivningarna började öka i augusti 2010. fjärde kvartalet ökade med 11 procent.
FK räknar med en uppgång de närmaste två åren och når en topp 2012 för att sedan börja sjunka.
Samtidigt beviljades 36,5 % färre sjuk- eller aktivitetsersättning under 2010 jämfört med 2009.

Inte konstigt att jag haft full med ärenden 2010.

Göran S

TIDSGRÄNSER FÖR SJUKPENNING

Källa FK.
  • Det går att vara sjukskriven i ca 2,5 år enligt de nya regler som infördes juli 2008. Sjukpenning går att få i högst 364 dagar, följt av ansökan om förlängd sjukpenning i högst 550 dagar.
  • Efter 550 dagar utförsäkras man och erbjuds att delta i Arbetsförmedlingens tremånaders introduktionsprogram.
  • Sedan kan man fortsätta program hos Arbetsförmedlingen eller åter ansöka om ersättning från Försäkringskassan
  • Personer med allvarlig sjukdom undantas däremot från tidsgränserna och kan få fortsatt sjukpenning (ansökan) även efter 2,5 år
  • För att ses som allvarligt sjuk krävs ex vård på sjukhus eller risk att allvarligt försämras i arbetsmarknadspolitiskt program.

Jag har vid flera tillfällen fortfarande råkat ut för att handläggare på FK talar om "mycket allvarlig sjuk". Ordet "mycket" togs bort hösten 2010.

Göran S

TELEFONTID

Jag har från v 07 måst ha telefontid.
Måndag - fredag kl 09.00 - 11.00.
Men mail fungerar bra - info@goransoderlund.se
Göran S

FÖRSÄKRINGSKASSAN vs SAMHALL

Försäkringskassan skriver ofta i sina beslut om avslag till ersättning att "bedömningen av arbetsförmågan görs i förhållande till alla arbeten på hela arbetsmarknaden inklusive länebidragsanställningar, lönebidragsanställningar och Samhall.

Brev från Samhall 11 februari 2011;
"Samhall har inga verkstädetr och har inte heller legouppdrag längre. Det fanns på 80-talet och en bit in på 90-talet.
Man måste ha fysiska förutsättningar för arbete på Samhall. Det var många år sedan Samhall kune erbjuda "lätta arbeten där små krav ställs på prestationsförmåga".
Göran S