fredag 15 mars 2019

"Semester"

I och för sig har väl inte en pensionär semester men
jag är bortrest 17 - 26 mars 2018.

Ring gärna Alex firat 0722 026921
eller mail info@afrad.se

Göran Söderlund

Från medicinska underlag

"Han kan inte ens syssla med damsugning"
"Patienten talar ej svenska. Kommer till avdelningen, har medföljande tok"
"75-årig kvinna med prostatacancer"
"Behöver två levande personers stöd"
"Obehag i vänster höft när hon går och maler i vänster knä"

Göran Söderlund

torsdag 7 mars 2019

Va köstar dä?

Jag får naturligtvis många frågor om vad det är för kostnad när jag skriver ärenden.

I Borås, "Knallebygden" finns eller fanns förr ett antal kringresande försäljare "Knallar" som hade sin försäljning runt om på bygden.

Då kunde följande uppstå;
- Va köstar dä?
- xx kronor
- Å va sa ja betala?

Det kanske känns bra att redovisa vad jag har för arvode, så slipper vi ha diskussion och framförallt är det bra att känna till vad som gäller.

När jag skriver ett ärende har jag från 2019 ett fast arvode 5000 kr + moms 1270 kr + Porto 80 kr
Totalt 6350 kronor

Vid "fortsättningsärende" som innebär inläsning av nytt beslut samt ev nya underlag är arvodet
2000 kronor + moms 520 kronor + porto 80 kronor  Totalt 2600 kronor

Då ingår
- inläsning av allt material
- Skriva ärendet
- Ta kopior
- Skicka en mapp med det skrivna ärendet och bilagor, som ska skrivas under och skickas vidare
   till Försäkringskassan eller Förvaltningsrätten
- En kopia
- kostnaden innebär även "köp av min kunskap"

Kostnad för kopieringspapper, toner till skrivare, byte av skrivare mm ökat senaste åren

Däremot fakturerar jag inte personligt möte eller besök hos läkare, om det endast gäller i mitt närområde, Borås

Göran Söderlund

onsdag 6 mars 2019

Vård av eget barn. Arbetsförmåga?

I flera fall har Försäkringskassan menat att vårda eget/egna barn ska betraktas som arbete och finns då med som motivering till avslagsbeslut.

Följande är då intressant


Utredning i målet visar att NN i stor utsträckning har fått hjälp och avlastning vad gäller skötsel av barn och att endast inneha rollen som mor kan inte jämställas med arbete.
FR Gbg den 13 sep 2013 mål nr 14523-12

Jag vill även hänvisa till domar i Regeringsrätten med målnr (I) 2147-99 och målnr z(II)
7366-98:
Vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning för rätt till förtidspension har hänsyn inte ansetts böra tas till (I) att den försäkrade tillsammans med maken har haft vård om en 13-årig fosterdotter i hemmet och uppburit arvode för detta, eller (II) att den försäkrade sedan många år vårdat sin sjuka hustru i hemmet varvid hustrun uppburit anhörigbidrag.


Göran

fredag 1 mars 2019

Namn?

Jag får en hel del sms men tyvärr utan namn eller med enbart förnamn.
Om jag skulle veta vem som har alla telefonnummerskulle jag nog vunnit
tävlingen Talang.
Så, snälla skriv för- och efternamn när ni skickar sms
Göran