måndag 19 april 2010

REGERINGEN GÖR FLER TILL BIDRAGSTAGARE

Debattinlägg i Borås Tidning av Tina Dahlström, Kommunal Älvsborg, LO-distriktet i Sverige;
Vid månadsskiftet fick regeringen och särskilt socialförsäkringsministern nya frågor att besvara.
Då upphörde ett slags arbetslivsintroduktion för långtidssjukskrivna.
De förklarades friska och ställdes till arbetsmarknadens förfogande. Någon prövning av arbetsförmågan behövde inte äga rum.
I Västsverige handlar det om 1200 kvinnor och 800 män.
De ska tillsammans med mer än 85000 arbetslösa konkurrera om 6500 lediga jobb fom fanns tillgängliga vid Arbetsförmedlingen i Västsverige.
De som fortfarande anser sig vara sjuka efter tiden på Arbetsförmedlingen kan på nytt söka sjukpenning. Men arbetslivsintroduktionen måste vara avslutad. Ansökan om sjukpenning måste lämnas till Försäkringskassan varefter utredning påbörjas.
Arbetsfömedlingen skriver i ett PM:"en period av ekonomisk osökerhet för individen till dess de får besked om ansökan beviljas eller inte."
I Klartext blir de hänvisade till försörjningsstöd (socialbidrag) men som Socialstyrelsen skriver:"
du ska alltså vara helt utan egna ekonomiska resurse för att ha rätt till bistånd."
Göran S

rEGERINGEN GÖR FLER TILL BIDRAGSTAGARE

Debattinlägg i Borås Tidning av Tina Dahlström, Kommunal Älvsbor

VÅRPROPOSITIONEN

Försäkringskassan får ytterligare 285 miljoner kronor för att klara verksamheten.
??????
Göran S

onsdag 14 april 2010

VERKSAMHETEN FORTSKRIDER

Tyvärr är det så att det fortfarande finns behov av hjälp i snårigheterna med Försäkringskassan.
Även om inströmningen av ärenden har minskat något jämfört med förra året så är det ändå fullt upp.
Tack och lov att Emil har börjat producera ärenden. Även Emil har fått FK att ändra beslut.

Igår, 13 april, hade jag en kurs, arrangerad av ABF i Västra Götaland. Den riktade sig till
ansvariga eller kanslipersonal på handikappföreningar.
Ämnet var "Överklaga eller ompröva beslut rörande sjukpenning/sjukersättning från
Försäkringskassan".
Kursansvarig för ABF var Carina Holmin, 0520-48 19 75, 0702-21 51 91
Göran S