onsdag 24 februari 2010

TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING

Det kan vara aktuellt med en förklaring då FK:s beslutsskrivelser motiverar sina beslut med olika skrivning, vilket gör att feltolkning kan göras.
Såvida det inte är fråga om kunskapsfel?
Den tidsbegränsade sjukersättn ingen upphörde som ersättningsform den 1 juli 2008.
Men om man redan har/hade idsbegränsad sjukersättning då, behåller man sin ersättning resten av den period som beslutet gäller.
Sedan kommer det som missförstås;
Om arbetsförmågan fortfarande är nedsatt när perioden tar slut, finns det övergångsregler som innebär att man, efter ansökan, kan få tidsbegränsad sjukersättning i ytterligare maximalt 18 månader, dock längst till och med december 2012.
Göran S

GULDREGN FÖR MINDRE SJUKSKRIVNINGAR

Har Landstingen bonusar för att minska sjuktal?

En artikel i GöteborgsPosten den 1 februari informerar om att Landstingen i Värmland, Jämtland och Gotland får miljoner för att de minskat sjukskrivningarna mest i fjol.
Men allra mest av den så kallade sjukskrivningsmiljarden går till Västra Görtaland - 182 miljoner.
Göran S

söndag 21 februari 2010

ÄR DU I KONFLIKT MED DIN HANDLÄGGARE?

BYT!!!!
Göran S

OM DU INTE SÖKER FÖRLÄNGD ELLER FORTSATT SJUKPENNING

Om du är arbetslös så är det mycket viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen första vardagen efter din sista dag med sjukpenning. Om du gör det så kan du få behålla din sjukpenninggrundande inkomst.
Göran S

VAD HÄNDER MED DIN SJUKPENNING EFTER ETT ÅR?

Sjukpenning upphör automatiskt efter 364 dagar oavsett om du har läkarintyg eller inte.
Men om du frotfarande inte kan arbeta så kan du ansöka om förlängd eller fortsatt sjukpenning.
Förlängd sjukpenning
Om din arbetsförmåga fortfarande är nedsatt på grund av sjukdom kan du få förlängd sjukpenning i högst 550 dagar till. Förlängd sjukpenning är något lägre än 75 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. Du ansöker på blankett Ansökan om förlängd sjukpenning.
Fortsatt sjukpenning
Om du har en allvarlig sjukdom kan du ansöka om fortsatt sjukpenning. Ersättningen är densamma som under de första 364 dagarna, dvs 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. Det finns ingen tidsgräns för hur länge fortsatt sjukpenning kan betalas ut. Du ansöker på blanket Ansökan om fortsatt sjukpenning.

Om du är i ovanstående situation så kan du söka Fortsatt sjukpenning i första hand.
På den ansökningsblnketten kan du kryssa i en ruta, eller om det inte finns en ruta, att om det inte godkänns så söker du Förlängd sjukpenning.
Göran S

söndag 14 februari 2010

ANTALET SJUKSKRIVNA SKA MINSKA

bt.se den 13 februari 2010
2010 kommer Västra Götalandsregionen att satsa 100 miljoner kronor på att minska sjukskrivningstalen.
Beslutet innebär bland annat att alla vårdenheter ska ha tillgång till stöd från processledare för rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen samt försäkringsmedicinsk utbildning.
Det ska också finnas försäkringsmedicinsk ansvarig person på alla enheter.
Det ingår i det fortsatta arbete med att få ner de höga sjuskrivningstalen.
En fortsättning och utveckling av det arbete som pågått inom regionen sedan 2006.
Göran S

FÅ UTFÖRSÄKRADE ÅTERVÄNDER TILL JOBB

Enligt TT - 80 % av de 14.300 som fick slut på sina dagar i sjukförsäkringen vid årsskiftet har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen, medan 6 % är kvar hos FK.
Få verkar ha återvänt till sina jobb.
Göran S

onsdag 10 februari 2010

TIMEOUT

Hej
Nu tvingas även jag ta ett "break" för nya ärenden. jag är fullbokad och åker dessutom till Teneriffa för att fira min 70-årsdag.
Jag kan ta emot nya ärenden från 1 april.
Under tiden hänvisar jag till Emil.
Emil har på kort tid lärt sig väldigt mycket och har bra grepp på hur han ska hantera dessa frågor. Vi kommer naturligtvis att ha fortsatt daglig kontakt men han får ta hand om ärenden.
Emils telefonnummer är 0738-34 07 47 och mailadress
svensson__emil@hotmail.com OBS! två "understreck" mellan Svensson och Emil.
hälsar Göran S

måndag 1 februari 2010

NY NISCH?

På senare tid har det ökat med läkarkontakter.
Det finns ett problem i att uttrycka sig på de medicinska underlagen som inte alltid förstås av båda parter, FK och läkare.
FK kräver tydligare uppgifter om
arbetsförmågans nedsättning i förhållande till det egna jobbet, reguljära arbetsmarknaden eller anfassat arbete
graden av nedsättning, 25, 50, 75 eller 100 %
varaktigheten, begränsad tid eller livslåpngt
samt och rehabiliteringsmöjligheter är "uttömda".

Detta problem har inneburit att fler och fler läkare tar direktkontakt eller via sina patienter för att rådfråga "få hjälp" med skrivning.
Göran S

EMIL SVENSSON

Emil, som jag har skrivit om innan gör framsteg. Han är mycket intresserad och lyhörd. Har nu haft några ärenden som han/vi har avslutat. Några ärenden på gång och har träffat några kunder. Emil har startat företag, enskild firma, och satsar på heltid.
Emil Svensson, Kullavägen 32, 517 91 Bollebygd
0738-34 07 47

FÖR ÖVRIGT

fortsätter inströmningen i oförändrad takt och jag tar ärenden så att jag ska ha klart ca 6 -8 dagar innan de ska vara på Försäkringskassan resp Länsrätten (Förvaltningsrätten).
Göran S

LÄNSRÄTTERNA BLIR FÖRVALTNINGSRÄTTER

15 februari 2010 ändras Länsrätternas organisation. 23 Länsrätter blir 12 Förvaltningsrätter. L'nsrättens i Göteborg, Hallands länoch delar av Vänersborg blir en gemensam domstol och byter namn till Förbaltningsrätten i Göteborg.
Syftet är att långsiktigt kunna garantera en hög kvalitet i den dömande verksamheten samt säkerställa att domstolarna drivs effektivt.
Man vill skapa domstolar som är tillräckligt stora för att ge goda möjligheter till specilaisering, kompetensutveckling.
Nu adress till hemsida/e-post
www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Göran S