lördag 14 juli 2018

Ny medarbetare

Även Alex Firat är nu såpass insatt i att skriva omprövning och överklagan av sjukpenning och
sjukersättning att kontakt kan tas med honom.
Dock arbetar han heltid och är endast tillgänglig via mail
info@afrad.se
www.afrad.se

Göran Söderlund

Olika bedömning vid indragen ersättning

ISF har granskat och funnit stora skillnader.

Granskningen visar att andelen personer som fick sin sjukpenning indragen har ökat väsentligt under de tre senaste åren. Under åren 2009–2013 låg andelen indragningar på en lägre och jämnare nivå. Andelen personer som fick sin sjukpenning indragen efter dag 180 i rehabiliteringskedjan varierar också markant mellan olika län. Störst andel personer som fick sin sjukpenning indragen vid denna tidpunkt i rehabiliteringskedjan år 2017 fanns bland personer bosatta i Norrbottens län (23,0 procent) och i Jämtlands län (20,0 procent). Lägst andel fanns bland personer bosatta i Östergötlands län (5,2 procent) och i Södermanlands län (5,3 procent).

Göran Söderlund