söndag 21 mars 2010

TENERIFFA

H'lsning fran Teneriffa
I fredags firade jag min 70-arsdag.
26 grader pa kvallarna, 30 - 35 pa dagarna. Med andra ord sol och bad.
Ater hemma den 28 mars for nya tag med FK och Forvaltningsratten.
Det har vait skont med lite kompledigt.
Goran

lördag 13 mars 2010

SEMESTER/TIMEOUT/KOMPLEDIGT

Hej
Sticker tillsammans med hustru till Teneriffa den 14 mars och är åter hemma 28 mars.
Om det är bråttom med FK-ärenden så får ni kontakta Emil Svensson 0738-340747
Göran

fredag 5 mars 2010

54.000 DRABBAS!!!

Källa: Socialdepartementet/Försäkringskassan
* 54.000 personer som haft förlängd sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning under
maximalt antal dagar eller månader förlorar sin ersättning under år 2010.

* De som tackar ja till tre månader på introduktionsprogram hos Arbetsförmedlingen får
aktivitetsersättning

* Därefter är det tänkt att de ska övergå till arbete eller till någon av Arbetsförmedlingens
ordinarie insatser - arbetslivsinriktad rehabilitering, jobb- och utvecklingsgarantin, lönebidrag
eller eget arbetssökande - om det bedöms som möjligt

* Enligt Försäkringskassans prognos väntas 38 % återvända till sjukskrivning
eller sjuk- eller aktivitetsersättning efter tre månader.
Göran S

EMIL SVENSSON

Hej
Nu har min "adept" Emil varit i verksamhet sedan början på året.
Han har utvecklats mycket bra och har med mindre och mindre hjälp från mig avslutat egna ärende.
Fortfarande stämmer vi av hela ärendet innan han avslutar.
Med tanke på att jag har fullt fram till början april och att jag kommer att vara på Teneriffa 14 - 28 mars så är jag inte orolig för att Emil inte ska, med min hjälp, klara att hjälpa till i ärenden som rör i första hand sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning.
Emils telefonnummer är 0738-34 07 47
Göran S