fredag 5 mars 2010

54.000 DRABBAS!!!

Källa: Socialdepartementet/Försäkringskassan
* 54.000 personer som haft förlängd sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning under
maximalt antal dagar eller månader förlorar sin ersättning under år 2010.

* De som tackar ja till tre månader på introduktionsprogram hos Arbetsförmedlingen får
aktivitetsersättning

* Därefter är det tänkt att de ska övergå till arbete eller till någon av Arbetsförmedlingens
ordinarie insatser - arbetslivsinriktad rehabilitering, jobb- och utvecklingsgarantin, lönebidrag
eller eget arbetssökande - om det bedöms som möjligt

* Enligt Försäkringskassans prognos väntas 38 % återvända till sjukskrivning
eller sjuk- eller aktivitetsersättning efter tre månader.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar