torsdag 14 januari 2010

NPH, Hydrocephalus

Jag har en kund som har ovanstående diagnos, som tydligen är svårtolkad. Det är ett tillstånd som oftast drabbar äldre. Ökad mängd ryggmärgsvätska i hjärnan skapar tryck på kringliggande hjärnvävnad. Första tecknet är försämrad gång, lätt demens och inkontinens. Personlighetsförändringar, sömnighet och minnesförlust är andra tecken. Behandlingen görs med ett kirurgiskt ingrepp där en shunt inopereras och leder bort ryggmärgsvätskan. 80 % blir bättre.
6.500 svenskar uppskattas vara drabbade men bara en femtedel får rätt diagnos.
80 % av läkarna anser sig inte ha tillräcklig kunskap om NPH.
Min kund vill gärna ha kontakt med de som har denna diagnos och har för avsikt att skapa en förening där man kan stötta och hjälpa varandra.
Kontakta mig på info@goransoderlund så förmedlar jag uppgifter
Göran S

INFORMATION/FÖRELÄSNING

Intressant mail fick jag igår.
Det var från ABF Västra Götaland som under nästan hela år 2009 försökt få någon från FK för information hur man ska gå till väga när man fått avslag på sjukpenning/sjukersättning. Ingen har visat sig villig att ställa upp, vilket för mig vore självklart att i dessa tider verkligen gå ut och informera om dessa frå¨gor.
Nu gick grågan vidare till mig att ha en heldags information/föreläsning för förtroendevalda och kanslister från handikapporgansiationer i Västra Götaland.
Självklart har jag svarat JA.
Göran S

onsdag 13 januari 2010

FK vs UPPDRAG GRANSKNING

Onsdag den 13 jan kunde man se i Uppdrag granskning i TV kanal 1 ett fall, där tragiskt nog, en kvinna tog sitt liv efter att ha fått ett negativt beslut från FK.
Det fanns en hel del i ärendet som borde gjorts på annat sätt, men det var, för mig, ändå tydligt att även detta läkarintyg var för "dåligt" skrivet för att kunna fatta ett riktigt beslut på.
Vid punktgen "aktivitetsbegränsning" hade läkaren angett att "med sina besvär med tummarna skulle hon kunna ha ett anpassat arbete. Men även att hennes psykiska status egentligen var det primära".
Vad gäller noteringen om hennes psykiska status saknas uppgift i vad mån de satte ner hennes arbetsförmåga. Det kan tyckas att när läkaren anger helt sjukskriven och tid så borde det räcka, men det gäller ändå att vara övertydlig beträffande arbetsförmågans nedsättning.
Men det är också så, att FK, om intyget inte är tillfylllest, är skyldiga att inhämta kompletterande information.
Återigen, det är alltså oerhört viktigt hur läkarna beskriven besvär och arbetsförmåga eller arbetsofömåga.
Göran S

EMIL SVENSSON

Emil, som jag skrev om häromdagen presenteras med bild och artikel i Borås Tidning den 14 jan.
www.bt.se
Göran S

måndag 11 januari 2010

GRATTIS EMIL

Så har då redan min "elev/lärjunge" fått sina första "egna" ärenden.
Vi kommer att jobba tillsammans med dessa för att få en bra "produkt".
Emil har även idag varit med mig på ett kundbesök, och det blir ytterligare ett i morgon.
Göran S

fredag 8 januari 2010

SJUKERSÄTTNING

Här en upprepning - fortfarande är det för dåligt skrivna medicinska underlag som FK tvingas ta beslut på.
Oerhört viktigt att arbetsförmågan kraftigt motiveras och då gäller det inte så mycket diagnos utan i stället symtomen, besvären som är aktivitetshindrande.
Även varaktigheten måste vara en stark skrivning. För att få varaktig sjukersättning gäller varaktigt, livslångt, finns ingen positiv prognos.
Även att ingen möjlighet till arbete oavsett arbete, alltså även anpassat, skyddat arbete typ Samhall och liknande.
Göran S

NY MEDARBETARE

Fortfarande är det brist i landet på de som hjälper behövande i "kampen" mot FK.
Jag håller f n på att introducera och lära en ung grabb från Bollebygd. Jag bedömer att han med sitt brinnande intresse för detta har stora förutsättningar att etablera sig som ytterligare en "sjukkonsult".
Inledningsvis arbetar vi tillsammans och jag är mentor och bollplank.
Om du/ni kontaktar honom så har vi hela tiden avstämning och slutprodukten blir klar först efter att vi är överens om att den är bra.
Kontakta gärna
Emil Svensson
Kullavägen 32
517 91 Bollebygd
0738-34 07 47
svensson__emil@hotmail.com (OBS! Efter svensson är det två "understrykningar")

Göran S

HUR SKRIVER MAN?

Jag såg en notgering från en handläggare på FK som skrev:"Det är inte vad man skriver utan mer hur man skriver som är viktigt."
Göran S

FK vs LÄNSRÄTTEN

Något konstigt måste det vara när FK i så gott som samtliga ärenden vid omprövning ändå ger negativa beslut.
Går då vidare till Länsrätten för överklagan inom två månader.
Och - under år 2009 har Länsrätten ändrat över 30 %!!!!!
Ge alltså inte upp för myndighet och negativt beslut. Fullfölj till Länsrätten.
Göran S

FK vs LÄNSRÄTTEN

Något konstigt måste det vara när FK i så gott som samtliga ärenden vid omprövning ändå ger negativa beslut.

DET VAR ETT TAG SEDAN

Inga ursäkter för att inte skriva, men knäprotesoperation, årsslut med jul och nyår har gjort att jag har tagit kompledigt från skrivandet.
Dock fortsatt inströmning av ärenden och min målsättning eller behov är att klara ett ärende per dag. Det innebär at jag i nuläge har 26 inkomna ärenden samt en kölista och beräknar ha fullt till ca mitten februari.
Göran S