torsdag 14 januari 2010

INFORMATION/FÖRELÄSNING

Intressant mail fick jag igår.
Det var från ABF Västra Götaland som under nästan hela år 2009 försökt få någon från FK för information hur man ska gå till väga när man fått avslag på sjukpenning/sjukersättning. Ingen har visat sig villig att ställa upp, vilket för mig vore självklart att i dessa tider verkligen gå ut och informera om dessa frå¨gor.
Nu gick grågan vidare till mig att ha en heldags information/föreläsning för förtroendevalda och kanslister från handikapporgansiationer i Västra Götaland.
Självklart har jag svarat JA.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar