torsdag 26 april 2012

STORA SKILLNADER MELLAN FÖRVALTNINGSRÄTTERNA

Dagens Nyheter publicerade den 26 april 2012 en artikel angående skillnader mellan förvaltningsrätternas beslut/domar. Gäller år 2011.
Kan även fås på DN.se.

Det är iofs ingen nyhet men ändå skrämmande siffror.
Oerhört stor skillnad hur många procent som ändrades men vad som är mest skrämmande är för mig att så många ärenden ändras.
Det tyder på att Försäkringskassan har en för tuff bedömning, enligt min mening.

Luleå har högst procentsats som ändrats - 37,4 % - när det gäller sjukersättning
Stockholm har lägst procentsats - 10,4 % - sjukersättning

Göran Söderlund

FULL FART IGEN EFTER "SEMESTER"

Ärendeinströmning i oförminskad fart.
TV4 Borås 24 april och Radio Sjuhärad 24 april.
Fryshuset Göteborg 28 april.
Jag har jobb ca 1,5 månader framåt.
Tänker motionera till Riksdagen om att få dygnets timmar utökade till 26 timmar.
Göran S