lördag 28 mars 2009

KNÄCKTES AV JOBBET - FÅR RÄTT TILL LIVRÄNTA

I dagens Borås Tidning, 28 mars, finns en intressant artikel där Kammarrätten ändrar Försäkringskassans och Länsrättens beslut. Kammarrätten slår fast att det finns en given koppling mellan jobbet och utbrändhet "NN har rätt till livränta på grund av arbetsskada (stressyndrom med fysiska och psykiska komplikationer). Han har därför rätt till livränta för den inkomstförlust han åsamkats":
Läs vidare på www.bt.se
Detta visar att det kan löna sig att överklaga till sista instans.
Göran S

torsdag 26 mars 2009

OMPRÖVNING/ÖVERKLAGAN

Om du omprövar/överklagar så använd dig av starka fakta rörande ditt medicinska tillstånd, hur det påverkar dig på arbetet och vid sidan om.
FK tar inte speciellt någon hänsyn till din ålder, försörjningsmöjlighet, hemförhållanden, om du måste flytta m m.
Det är så gott som alltid din arbetsförmåga ställt i relation till din diagnos/sjukdom.
Göran S

FÖRELÄSNING

För närvarande ser jag med spänning fram mot en föreläsning på tisdag 31 mars i Vänersborg, där Vänersborgs-Trollhättans Fibromyalgiförening tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har bjudit in mig för en ca tvåtimmars föreläsning.
Göran S

ETT TIPS VID OMPRÖVNING/ÖVERKLAGAN

Om du tänker ompröva eller överklaga så bör du tänka på att försöka få med så mycket fakta som möjligt beträffande dina besvär, styrkta med läkarintyg/utlåtanden. Det måste klart framgå att du har besvären, att diagnosen gör det omöjligt för dig att arbeta.
Försök även att hitta tveksamheter i Försäkringskassans skrifter.
Om det finns en telefonintervju så bör du få ta del av de anteckningar som FK gjort och godkänna eftersom det kan uppstå feltolkningar och missuppfattningar enbart via telefon.
Detta har jag nämligen råkat ut för i några ärenden där väldigt mycket b lev felaktiga tolkningar men ändå fanns med som underlag för beslut.
Göran S

VAD HAR HÄNT?

Tja, efter att jag fyllt år 19 mars har jag inte skrivit. Arbete med de som behöver hjälp med sin sjukförsäkringsärenden löper dock vidare - i full fart.
Jag forstod nog inte riktigt hur stort behov det fanns runt om i "stugorna".
Nya ärenden strömmar in varje dag från skilda delar av landet.
G
Göran S

torsdag 19 mars 2009

OFULLSTÄNDIGA LÄKARINTYG

Enligt Försäkringskassan är det ofta svårt att fatta beslut då underlagen är "för dåliga".
Du, som har kontakt med läkare, se till att de skriver så utförligt som möjligt och framförallt vad och varför du inte kan arbeta. Det räcker inte enbart med texten "Bör avstå från arbete" som exempel.
Se även till att du har aktuella intyg när du skall börja skriftväxlingen med Försäkringskassan, och du, missa inte sista dag för kommunicering.
Göran S

ÄRENDELÄGE

Det är ofattbart hur det sprider sig med min lilla verksamhet.
Lima i Dalarna, Skellefteå, flera i Göteborg, Landvetter, Stockholm, Ulricehamn och Borås förståss.
Sedan jag startade för ca en månad sedan har jag avslutat fem ärenden och har åtta pågående.
Göran S

INFORMATION

Jag har nu genomfört min första "föreläsning/information" om Försäkringskassans regelsystem men framförallt min roll att försöka hjälpa de som drabbas.
Ytterligare info är den 31 mars för en patientförening i Vänersborg.
Tidningen ELA, Elfsborgs Läns Allehanda kommer också att göra en telefonintervju söndag den 22 mars.
Göran S

ALLTFLER TVINGAS SÖKA SOCIALBIDRAG

Borås Tidning 18 mars; " Effekterna av det nya sjukförsäkringssystemet börjar märkas i Borås stad. Under februari månad fick socialkontoret 14 nya fall som inte hade någon annanstans att ta vägen.
Och då har vi bara sett början.
Göran S

lördag 14 mars 2009

HUR STORT ÄR BEHOVET OCH VARFÖR?

Funderingar dyker upp i mitt huvud med anledning av att jag får ärenden spridda i vårt avlånga land, Lima i Dalarna, Skellefteå, flera i Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg samt i Borås och dess närhet.
Väldigt många av de som jag jobbat med och jobbar med anser att det är svårt och ibland omöjligt att få kontakt med Försäkringskassan. Kontakten sker huvudsakligen med brev, kanske telefon och sällan att man blir "inbjuden" till personligt besök för att få bedömningar och beslut förklarade "öga mot öga".
Vad jag också förstått är att man inte är så observant på sista datum för att själv yttra sig, vilket är oerhört viktigt, och har den tiden överskridits så har man små möjligheter att påverka ärendet.
Det är alltså viktigt för dig, som är i denna situation, att se upp med sista datum för yttrande, och om du inte hinner, av olika anledningar, begär anstånd med tid för yttrande.
Se också till att ha "senaste nytt" i ditt sjukfall för att undvika beslut på "gamla" uppgifter.
Göran S

KOMMENTAR FRÅN GENERALDIREKTÖR FK

Från Aftonbladets Debattsida den 12 mars;
Generaldirektör Adriana Lender; "Försäkringskassans ansvar är att alltid göra bedömningarna utifrån gällande regelverk. Detta för att undvika godtycke för den enskilde och för att och för att rättsäkerheten äventyras".
Göran S

KOMMENTAR FRÅN FK:S GENERALDIREKTÖR

Aftonbladet debatt 12 mars;

"

tisdag 10 mars 2009

"KLIENTLÄGE"

Fyra klara inlämnade ärenden. Tre pågående. Tre inkommande. Två föreläsningar/informationer.
Göran S

måndag 9 mars 2009

FÖRSÄKRINGSKASSAN vs ARBETSFÖRMEDLINGEN

Enligt artikel i Borås Tidning 9 mars ges information om de problem och ökad sjukfrånvaro som drabbar Arbetsförmedlingen. Antalet anställda har minskat med ca 1000 pers och omorganisation har gjorts. Detta påverkar handläggningen negativt och det största facket på Arbetsförmedlingen, ST, säger, att "känslor av otillräcklighet och rädsla för att göra fel i stressen hör till de vanligaste källorna till oro."
Att göra fel i denna stressade situation är då naturligt och motsvarande situation bör väl också drabba Försäkringskassan, som under 2008 minskade personalen med 3000 pers och dessutom också omorganiserade.
Hur är det då med sjukfrånvaro på Försäkringskassan? Och stress vid handläggning av ärenden?
Göran S

söndag 8 mars 2009

LÅNGVÄGA ÄRENDEN

Det har även nått andra delar av vårt avlånga land. Har ett ärende från Dalarna. De skall skicka sina handlingar per post så får vi se hur vi går vidare. De är så förtvivlade att de ev tar hela resan till Borås.
Ett samtal från Sollentuna med förfrågan om jag visste någon som arbetar med motsvarande arbete som jag gör.
Göteborg har hört av sig med tiotal samtal.
Göran S

NY DIAGNOS?

Under några veckors intressant arbete med några klienter har jag upptäckt att flera mår dåligt av kontakterna med Försäkringskassan, blanketter, kommunicering, telefon. Mycket som skall ske "senast visst datum". Dessa människor blir stressade och förlorar möjligheten att göra sig själv rättvisa i kontakten med "kassan".
Däremot när man själv svarat så är det inte riktigt lika bråttom med svar från "kassan", i och för sig förståeligt med tanke på den arbetsmängd som de nya reglerna skapat.
Om man vågar skämta om dessa allvarliga ting så skulle en ny diagnos kunna vara "Försäkringskassan", som bevisligen hos några av mina klienter mår dåligt p g a beslut som de anser helt felaktiga.
Beslutsbreven från Försäkringskassan är ju ganska "fyrkantigt" skrivna.
Det kanske vore smart att be personen komma till "kassan" för att få en muntlig föredragning och då få beslutsskrivelsen förklarad.
Göran S

INTRESSANT UPPDRAG

Tydligen har mitt budskap nått även andra kanaler. Fick häromdagen en inbjudan av en patientförening att hålla information om Försäkringskassans regler med utgångspunkt vad jag arbetar med. Det känns oerhört stimulerande att det har fått sådan respons. Samtidigt är det tragiskt att det skall behövas.
Göran S

måndag 2 mars 2009

KOMMUNICERINGSTID

Jag har förstått att flera inte har riktigt klart för sig hur viktigt det är att lämna in yttrande
och/eller komplettering av uppgifter i tid.
Det är det första man måste tänka på att börja agera direkt för att kunna få in alla uppgifter som behövs för att kunna svara inom angiven tid.
Göran S

KOMMUNICERINGSTID

Jag har förstått att flera inte har riktigt klart för sig hur viktigt det är att lämna in yttrande

EFFEKTER AV RADIOINTERVJUN

Efter radiointervjun, som sändes i fredags, har flera ringt. Veckan nu är fullbokad med besök i Ulricehamn, Göteborg och Falkenberg.
Det verkar som många har svårt att ta tag i dessa problem, dels beroende på sin sjukdomssituation men också att de inte riktigt vet var man kan få hjälp.
Göran S