lördag 14 mars 2009

HUR STORT ÄR BEHOVET OCH VARFÖR?

Funderingar dyker upp i mitt huvud med anledning av att jag får ärenden spridda i vårt avlånga land, Lima i Dalarna, Skellefteå, flera i Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg samt i Borås och dess närhet.
Väldigt många av de som jag jobbat med och jobbar med anser att det är svårt och ibland omöjligt att få kontakt med Försäkringskassan. Kontakten sker huvudsakligen med brev, kanske telefon och sällan att man blir "inbjuden" till personligt besök för att få bedömningar och beslut förklarade "öga mot öga".
Vad jag också förstått är att man inte är så observant på sista datum för att själv yttra sig, vilket är oerhört viktigt, och har den tiden överskridits så har man små möjligheter att påverka ärendet.
Det är alltså viktigt för dig, som är i denna situation, att se upp med sista datum för yttrande, och om du inte hinner, av olika anledningar, begär anstånd med tid för yttrande.
Se också till att ha "senaste nytt" i ditt sjukfall för att undvika beslut på "gamla" uppgifter.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar