lördag 28 mars 2009

KNÄCKTES AV JOBBET - FÅR RÄTT TILL LIVRÄNTA

I dagens Borås Tidning, 28 mars, finns en intressant artikel där Kammarrätten ändrar Försäkringskassans och Länsrättens beslut. Kammarrätten slår fast att det finns en given koppling mellan jobbet och utbrändhet "NN har rätt till livränta på grund av arbetsskada (stressyndrom med fysiska och psykiska komplikationer). Han har därför rätt till livränta för den inkomstförlust han åsamkats":
Läs vidare på www.bt.se
Detta visar att det kan löna sig att överklaga till sista instans.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar