söndag 26 april 2009

FLER ÖVERKLAGAR BESLUT OM SJUKPENNING

Länsrätten i Vänersborg har fått ett 60-tal överklaganden hittills i år, en ökning med 50 % jämfört med samma period förra året.
"Min uppfattning är att Försäkringskassan har blivit hårdare i sina bedömningar. Vi ändrar också lite fler beslut nu än tidigare, säger rådman Peter Kockum som är specialiserad på att bedöma sådana fall.
Göran S

TUFFARE REGLER SLÅR HÅRT

I Borås Tidning den 22 april kan man bl a läsa om problemet med socialen, arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. www.bt.se
Arbetsörmedlingen får nya besökande varje vecka av arbetssökande som fått nobben av Försäkringskassan.
Om de inte står till arbetsmarknadens förfogande enligt socialens prövning så riskerar de att bli helt utan ersättning.
Försäkringskassan menar att det totalt sett är väldigt få svenskar som är missnöjda med Försäkringskassans beslut. Det är bara två-tre procent av alla sökande som får avslag.
(egen kommentar: två-tre procent på totalen blir nog trots allt ganska många och hur många orkar eller kan bry sig. Dessutom kommer denna kategori öka dramatiskt efter 1 juli 2009)
Göran S

FÖRSÄKRINGSKASSAN vs LÄKARNA

Det har uppstått ett problem, som tyvärr drabbar den enskilde.
En del läkare anser sig inte ha den tid, eller ta sig den tid, som behövs för att skriva noggrannare utlåtanden för att få sjukpenning eller sjukersättning.
För dåliga underlag ger Försäkringskassan sämre möjlighet att fatta rätt beslut, vilket oftast drabbar den "sjukskrivne".
Detta gäller dock inte alla läkare, men jag vill ändå ta upp problemet, eftersom det finns.
Jag har i flera fall fått info om att "jag hinner inte", "det måste räcka vad jag skriver", det är Försäkringskassans och samhällets problem" m m.
Men, du som är i den situationen, måste ändå få läkaren att förstå, att det till syvende och sist drabbar dig, som trots allt är hans/hennes patient.
Göran S

tisdag 21 april 2009

REGIONEN KLARAR REHABGARANTIN

Åter enligt Borås Tidning, www.bt.se, den 20 april - Västra Götalandsregionen har fått 94,3 miljoners av regeringen för att behandla patienter med medelsvåra psykiska besvär och patienter som har smärtor i axlar, rygg och nacke.
Enligt den redovisning som regionen nu gjort kommer det att i år erbjudas 14.000 behandlingar med kognitiv beteendeterapi och 2.000 behandlingar med inriktning mot smärtor.
Göran S

OSÄKERT MED SOCIALBIDRAG I BORÅS

Enligt Borås Tidning, www.bt.se, den 18 april fanns 751 personer i Borås som vid årsskifter blev berörda av de nya reglerna i sjukförsäkringen.
Borås stads kostnader för socialbidrag ökade med 2,6 miljoner kronor under månaderna januari och februari.
Göran S

NU BÖRJAR RESULTATEN VISA SIG

Det börjar nu bli dags för resultaten av omprövningar/överklagningar.
Hittills är det jämt skägg - två godkända, två ej godkända.
Fortfarande kommer nya ärenden från spridda delar av landet.
Göran S

söndag 12 april 2009

UNDVIK

att vid ansökan om ersättning ta upp problem med arbetslöshet eller att ekonomin påverkas.
Göran S

LÄKARUTLÅTANDE

Läkare kan ha missuppfattat situationen när patienten begär tydligare läkarintyg/utlåtande.
Källa: Försäkringskassan "Vid särskilt svårbedömda sjukförsäkringsfall kan Försäkringskassan begära ett "särskilt utlåtande" eller en försäkringsmedicinsk utredning.
Det är alltså synnerligen viktigt att vid ansökan om sjukersättning eller annan ersättning få behandlande läkare att skriva "bra" intyg där han verkligen förtydligar funktionsnedsättningen som begränsar arbetsförmågan och till vilken grad.
Se även föregående inlägg.
Göran S

PÅSKDAGENS BORÅS TIDNING

Borås Tidning har bra artikel om problemen med bl a intervju av försäkringsmedicinsk rådgivare.
"Reglerna gör det tuffare än Kursivnågonsin att få sjukpenning".
"Vad jag ofta ställs inför är i så fall att utlåtandena inte är tillräckligt tydliga när det gäller att beskriva akrivitetsbegränsningen".
"Inom psykiatrin finns många olika sjukdomstillstånd som kan beskrivas på olika sätt. Gör man det på ett bra sätt så att vi förstår konsekvenserna av sjukdomen är det inga problem att handskas med det heller". www.bt.se
Påskdagen vid havet i Varberg
Göran S
Textfärg

söndag 5 april 2009

STATISTIK FÖRSÄKRINGSKASSAN

Sjukskrivningar;
Idag är drygt 132 000 svenskar sjukskrivna. Av dessa har närmare 40 000, dvs 30 %, diagnoser i kategorin "psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendesjukdomar".
Andelen som får avslag på sjukpenning i ett första skede är i hela riket 1,8 %.
De första 14 dagarna betalar arbetsgivarna sjsuklön. Handläggningstiden för nya ansökningar eller om du ändrar är just nu 5 veckor beräknat från den dagen som Försäkringskassan fått in ansökan.
källa www.bt.se (Försäkringskassan)
Göran S

RUBRIKER I BORÅS TIDNING 5 APRIL 2009

Se följande rubriker i Borås Tidning www.bt.se

"Lika bra jag lägger mig ner och dör"
"Läkarintyg är inte lika med ersättning"
"Försäkringskassan tar allt mer läkartid"
"Pressen på sjuka är farlig"
Göran S

lördag 4 april 2009

FÖRSÄ'KRINGSKASSAN! BRA!!!

Kommuniceringsbrev från FK, Katrineholm:"Jag kommer förmodligen att kontakta dig framöver för att boka ett möte oss emellan. Det tillhör Försäkringskassans rutiner att träffa dig som är sjukskriven för att reda ut behov av rehabilitering samt dina möjligheter att återgå i arbete. Om du och din chef inte har gjort någon rehabiliteringsinsats bör du kontakta dein chef omgående."
Om du hamnar i tveksamheter med din Försäkringskassa - hänvisa till Katrineholms positiva attityd.
Göran S

VIKTIGT

FK:s skrivning i ett ärende: "Vid bedömning av om sjukdom föreligger ska arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden inte vägas in.
Göran S

torsdag 2 april 2009

BOKTIPS

Häromkvällen i TV-programmet Go´kväll talade en fd läkare, Nisse Simonsson om sin bok "Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra".
Han berör bland mycket annat intressant "att det visar sig nämligen att tankens kraft är större än vi tror".
"Det är vetenskapligt bevisat att optimistgen lever hela sju och ett halvt år längre än pessimisten".
"Det går att tänka sig lycklig genom att låta bli att tänka sig olycklig".
Göran S

LÄGESRAPPORT

Det har blivit ett stort gensvar spritt över landet. Jag kunde nog inte fatta att problemet var så omfattande. Mycket handlar om svårigheten att läsa och förstå skrivelserna från Försäkringskassan. Ävan att amn blir så upprörd och ledsen att man inte läser färdigt och tyvärr då missar sista dag för yttrande eller överklagan.
Personligen har jag "levt upp" och fått en positiv känsla att kunna vara "ett sista halmstrå" för många.
Det måste i en så utsatt situation, som många befinner sig i, vara värt att inte bara sitta handfallen. Helst naturligtvis försöka själv - det kan ju gå. Annars ta hjälp av någon nära eller utomstående. Det är ju inga enkla problem - dessutom kan de vara avgörande för framtid, social känsla och inte minst försörjning.
Göran S

FÖRELÄSNING

Har varit på min andra "föreläsning". Patientföreningen för Fibromyalgi Vänersborg-Trollhättan tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.
Mycket trevligt och vad jag förstår uppskattat.
Samtidigt fick jag några nya "kunder" som jag nu skall ta mig an.
Göran S