lördag 4 april 2009

FÖRSÄ'KRINGSKASSAN! BRA!!!

Kommuniceringsbrev från FK, Katrineholm:"Jag kommer förmodligen att kontakta dig framöver för att boka ett möte oss emellan. Det tillhör Försäkringskassans rutiner att träffa dig som är sjukskriven för att reda ut behov av rehabilitering samt dina möjligheter att återgå i arbete. Om du och din chef inte har gjort någon rehabiliteringsinsats bör du kontakta dein chef omgående."
Om du hamnar i tveksamheter med din Försäkringskassa - hänvisa till Katrineholms positiva attityd.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar