måndag 25 september 2017

Försäkringskassan är duktiga

Sjukpenningtalet i augusti 2017


Stockholm måndagen 25 september 2017
Sjukpenningtalet fortsätter att minska i alla Sveriges län för både kvinnor och män. Det är också sjunde månaden i rad som sjukpenningtalet totalt sett minskar. Sjukpenningtalet för augusti har jämfört med ett år bakåt minskat med 3,5 procent.

Men det är väl naturligt att sjukpenningtalet minskar när avslagen ökar.
Göran S

torsdag 21 september 2017

Jar Qvarnberger

Jari har varit igång sedan maj månad i år och jobbar i stort sett på samma sätt som jag gör. Han har under en intensiv period fått "utbildning" i hur man ska hantera dessa ärenden.
Han är nu självgående och har bra koll på läget och han åtar sig dessutom ärenden i övriga ärendeslag som jag inte gör, t.ex. arbetsskada/livränta.
Jari Qvarnberger
073 - 7720033ínfo@jariqvarnberger.se

Göran S

Inget "case" för Försäkringskassan

Många av mina kunder och läkarna är irriterade på att inte få kontakt med eller besöka Försäkringskassan.
Om du har fått ett avslag om ersättning är du inte längre ett ärende för Försäkringskassan. De har ju bedömt dig som frisk.
Göran S

Föreläsning

Var den 19 september på ett trevligt besök hos föreningen FUSiG i Göteborg.
Troligen blir det en till i Göteborg för en annan förening för de som drabbats av Bipolär sjukdom.
Det har även ökat med att jag deltar vid besök hos läkare för att försöka få läkaren att skriva bättre läkarintyg/utlåtande. Skriva det som Försäkringskassan "kräver" för att kunna ta beslut.
Idag är det över 60 % av de medicinska underlagen som är för dåliga för att Försäkringskassan ska kunna ta rätt beslut.
Iofs ska handläggaren på Försäkringskassan ta kontakt med läkaren, men på grund av tidsbrist, lägger de ansvaret på dig att få läkaren att komplettera eller skriva bättre. Det blir naturligtvis oerhört svårt då du inte vet vad det är Försäkringskassan saknar.
Göran S

Vid läkarbesök

Vid läkarbesök, som ofta är ganska kort tid, är det vanligt att du "gör dig friskare än du är", vilket kan framgå i skrivningen på läkarintyget.
Det "nappar" Försäkringskassan på. Det kan t.ex. stå u.a. (utan anmärkning), rör dig obehindrat, svarar adekvat på frågor, ser välordnad ut.
Framförallt kvinnor gör sig i ordning, trots stora besvär, då det ligger i kvinnans natur.
Men tänk på att det som står i den rutan (4) är vid undersökningstillfället under kort tid och speglar inte övrig tid.
Jag skulle naturligtvis rekommendera att gå dit osminkad i myskläder men förstår att det är omöjligt.
Försök då ändå att få läkaren att inte göra dig friskare under p. 4
Göran S

Fortsatta problem FK - AF

När du får beslut från Försäkringskassan om avslag på sjukpenning måste du första vardagen efter att du tagit emot beslutet anmäla dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Inte två dagar efter, måste vara första vardagen efter.
Tänk då på att du är frisk, oavsett vad du eller din läkare anser. Försäkringskassan har beslutat att du är frisk. Du kan då inte säga till arbetsförmedlaren att du egentligen fortfarande är sjuk med följd att du blir registrerad som arbetssökande med förhinder vilket inte godkänns av Försäkringskassan.
Göran S