tisdag 22 maj 2018

Horribel bedömning av Försäkringskassan

Jag redovisar nedan hur det kan se ut i beslut från Försäkringskassan.


Försäkringskassan – Dr Sutinen skriver i läkarutlåtande att jag har träffat en psykiater som verkar vara på rätt spår med sina bedömningar och jag har börjat med ADHD-medicin. Neuropsykologisk utredning är planerad framöver och efter detta kan ännu bättre bedömning av mina förutsättningar för arbete göras.

Försäkringskassan konstaterar att jag lider av trötthet till följd av mina sjukdomar. Medicinsk behandling pågår och medicinutredning är planerad. I nuläget är det därför inte klarlagt om och i vilken grad min arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. Alla rehabiliteringsåtgärder bedöms inte uttömda.

Jag har därför inte rätt till sjukersättning.


I läkarutlåtande

Patienten är färdigutredd. Psykiatrin har avslutat sina undersökningar. Olika behandlingar är provade.Inga fler rehabiliteringsideér kvar. Anser att enda vettiga lösningen är sjukersättning.

Komplettering av läkarutlåtande - Angående rehabiliteringsmöjligheter, som enligt FKs avslag "inte är uttömda", är allt prövat. Psykiatrisidan har bedömt att de inte har mer att erbjuda. Patienten har försökt med sjukgymnastik och tränat själv, men enligt sjukdomen ME brukar patienter inte klara, tolerera träning. Utredning på grund av bulemi/ADHD är givetvis positivt, underlättar patientens vardag, men angående arbetsförmågan totalt har den biten underordnad betydelse.
Patienten är alltså färdigutredd/behandlad.

Ja, vad säger man? Vad är det vi slåss mot? Handläggare som inte kan läsa/tolka och förstå.

Göran Söderlund

söndag 20 maj 2018

Innehåll i medicinska underlag

Jag ser att många läkare anger ekonomiska problem i sin underlag.
Helst skulle jag ha intyg/utlåtande utan kommentar om ekonomi då det ändå inte för Försäkringskassan har betydelse vid bedömning av arbetsförmåga.

Så, även om ekonomiska bekymmer har del i nedsatt arbetsförmåga tycker jag att läkaren ska utelämna sådan information.

Göran S

söndag 13 maj 2018

Försenad post

Jag fick information från kund om att handlingar som skickats i tid till Försäkringskassans omprövningsenhet inte kommit fram.
Vid reklamation till Postnord togs inte ärendet upp eftersom försändelsen inte skickats rekommenderat.
Resultatet blir att ärendet inte har inkommit i tid och således inte bedöms.

Jag har i annat ärende haft liknande situation och Försäkringskassan godkänner inte komplettering med ny omprövning.

Det är väl iofs inte många sådana fall men får stora konsekvenser för den personen det gäller.

Göran Söderlund

lördag 28 april 2018

Alex Firat

Ales har nu kommit så långt i Försäkringskassans snårigheter att han kan ta nästa steg i att hjälpa er som har problem med försäkringskassan gällande sjukpenning och sjukersättning.
Eftersom han fortfarande arbetar heltid och gör dessa ärenden på annan tid kan han från och med nu ta emot mail, dock inte telefon.
Hans mailadress är info@afrad.se
Han har även en "hemsida" www.afrad.se

Göran Söderlund

onsdag 18 april 2018

Intressant dokument


Åtgärdsprogram 3.0 – Regeringens initiativ för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum
I detta arbete har regeringen identifierat flera delar, där arbetet behöver utvecklas för en sjukförsäkring som ger såväl trygghet som stöd. I budgetpropositionen för 2018 adresserades ett antal av dem, att stödet till individen behöver öka, att hälso- och sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen behöver utvecklas samt behovet av en rättssäker och effektiv administration av sjukförsäkringen.
Ladda ner:
I det fortsatta arbetet har regeringen identifierat två utvecklingsområden där det behövs ytterligare insatser, det handlar om att stödet till individen behöver öka och att samverkan mellan myndigheter behöver stärkas.
Publicerad 24 januari 2018
Göran Söderlund

onsdag 11 april 2018

Mycket intressant inställning Försäkringskassan

Information från en "kund";
Hon har haft sjukpenning sedan många år utan problem. Genomgått olika arbetsprövningar mm via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Har varit ordinerad starka mediciner som hon inte tålde och i samråd med läkaren ändrade hon till annan medicinering. Det är dock inte dokumenterat av läkaren (ännu).
Helt plötsligt har handläggare på Försäkringskassan kontaktat läkaren och apotek och fått info om att min "kund" inte hämtat ut den starka medicinen och har för avsikt att utreda rätten till sjukpenning.
Efter telefonsamtal menade handläggaren att hade du bara löst ut medicinen så hade det inte varit något problem.

???????????????????

Nu ska min "kund" se till att få ett intyg från läkaren att hon inte tål den starka medicinen och har annan medicinering som är rekommenderad av läkaren och fungerar bra.

Det finns väl ytterligare ett orosmoment i denna handläggning. Handläggaren har kontaktat läkare och apotek utan att min "kund" har informerats och godkänt

Göran S

torsdag 5 april 2018

För- och efternamn

Snälla
Ni som skickar SMS eller mail kan väl vara hyggliga och skriva hela namnet.
Ni överskattar mg om ni tror att jag vet vem t.ex. Peter är.
Jag har inte en chans att veta vem som kontaktar mig. Har alldeles för många
kunder under lång tid och har inte en chans att komma ihåg varken namn eller
telefonnummer och vem som har det.
Göran S

onsdag 14 mars 2018

Teneriffa

Jag kommer att vara bortrest för att fira min 78-årsdag 18 mars - 28 mars
Vid akuta ärenden kontakta Jari Qvarnberger, 073-7720033 eller mail
info@jariqvarnberger.se

Göran Söderlund

upprepar viktig info

1. Vid avslag på sjukersättning ("sjukpension") gör en nya ansökan och försök få ett tydligare läkar-
     utlåtande. Jag har haft flera som fått godkänt på ny ansökan trots att den "gamla" inte är avgjord.

2. När Försäkringskassan ger avslag på sjukpenning med motivering att arbetsförmågan ska prövas
    mot normalt förekommande arbete gäller det att få läkaren att förtydliga att arbetsförmågan är
    nedsatt oavsett arbete och plats.

3. Vid avslagsbeslut gällande sjukpenning måste du skydda din SGI. Läs noggrant vad som står
    på sista sidan i beslutet och observera att någon av de alternativ som står där måste ske första
    vardagen efter du tagit emot beslutet.
    Viktigt att inse att du är frisk enligt Försäkringskassan oavsett vad du och din läkare anser. Går
    du till Arbetsförmedlingen så visa inget läkarintyg, säg inte att du är sjuk. Du måste bli inskriven
    som aktivt arbetssökande i registreringskod 11, inte 14.

Göran Söderlund

torsdag 22 februari 2018

NY medarbetare

Hej

Med tanke på min ålder är det dags att se till att det finns intresserade att ta över och hjälpa dem som behöver ha hjälp när det gäller ärenden med Försäkringskassan.

Jag har under en tid introducerat Alex Firat i Försäkringskassans snårigheter.
Han har tillsammans med mig och efter granskning av mig skrivit detta ärende och han gäller således som ombud för dig.
Fakturan ska därmed betalas till konto enligt bifogad faktura.

Varje ärende underställs mig för noggrann granskning och skickas inte vidare utan mitt godkännande, vilket innebär att jag går i god för att det är minst lika bra som om jag skrivit ärendet.

Eftersom Erik Ward har ”trappat ner” till viss del har jag fått alldeles för mycket för att klara själv. Det behövs förstärkning för att klara behovet av hjälp med omprövning, överklagan, prövningstillstånd och rådgivning.

Jag har sedan maj 2017 även utbildat Jari Qvarnberger och han är numera ”självgående” när det gäller ärenden med Försäkringskassan.
Jag har lika stor tilltro till att Alex Firat är rätt man för denna verksamhet.


 Alex kommer inledningvis få ärenden av mig och tar inte emot telefonsamtal. 
När han skrivit ett ärende (godkänt av mig) skickar han och bifogar en skrift enligt ovan.

Göran Söderlund

torsdag 1 februari 2018

Viktig upprepning av info

Det kan vara viktigt att nämna det som vekar vara besvärligt.

1.      Eftersom Försäkringskassan har svårt med diagnosen ME/CFS så är det än mer viktigt att få en läkare som kan skriva ett övertydligt läkarintyg/läkarutlåtande.
Läkarintyg gäller vid sjukskrivning. Läkarutlåtande vid sjukersättning  (”sjukpension”).
Eftersom det egentligen inte är diagnosen som avgör nedsättning av arbetsförmåga, måste läkaren vara tydlig när det gäller att redovisa ”Aktivitetsbegränsning”.
Där är den största bristen i de medicinska underlagen. Jag rekommenderar mina ”kunder” att lämna in en skrivelse till läkaren om vad man kunde göra som frisk och vad man inte kan göra nu på grund av sina sjukdomsbesvär. Det kan läkaren använda.

2.      Det finns en ruta i läkarintyg med texten ”Funktionsnedsättning – observationer”
Texten som finns där gäller observationer vid undersökningstillfället (kanske 20 minuter).
När man ska till läkaren vill man gärna klä upp sig, göra sig i ordning och se proper ut. Det brukar läkaren ange som t.ex. utan anmärkning, talar tydligt osv.
Försäkringskassan är väldigt snabba med att ta text från den ”rutan” i stället för att koncentrera sig på vad läkaren anger under ”Aktivitetsbegränsning”. Se ovan p. 1.

3.      När man har fått ett avslag på sjukpenning måste man vara mycket noga med att följa vad som står i slutet på beslutet ”Viktig information”. Där står det att man måste första vardagen efter man tagit del av beslutet antingen återgå i arbete i samma omfattning som tidigare eller anmäla sig som aktivt arbetssökande på Arbetsför-
medlingen. Då gäller registreringskod 11. Om man säger att man egentligen fortfarande är sjuk skrivs man in i kod 14, arbetssökande med förhinder.
Detta måste man göra för att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI.
Försäkringskassan har ju bestämt att du är frisk.

4.      När det gäller sjukersättning använder Försäkringskassan själva dessa kriterier:
”Arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt med x % på grund av sjukdom för all överskådlig framtid. Alla rehabiliteringsmöjligheter ska vara uttömda, medicinska och arbetslivsinriktade”.
Läkarna brukar ibland, medvetet eller omedvetet, smyga in fn (för närvarande), just nu, idag och liknande, som inte stämmer med ”för all överskådlig framtid”.


Göran Söderlund