tisdag 18 december 2018

Julfirande på annan ort

Jag är bortrest 18 - 31 december och svarar inte på mail eller telefon
Om det är akut kan du kontakta Alex Firat 0722 026921 eller mail
info@afrad.se. Hemsida: www.afrad.se
Jag går i god för att han kan fixa till belåtenhet.
Önskar alla en GOD JUL, FELIZ NAVIDAD

Göran

fredag 7 december 2018

Försämring?


Här kommer en intressant dom från HFD som fastslår att en sjukperiod pågår så länge sjukdom medför att man inte kan återgå i sitt vanliga arbete.
Dvs det räcker inte att söka sjukpenning på nytt efter 90 dagar för att man ska börja om i rehabiliteringskedjan.
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se Mål nr 6655-17 meddelad i Stockholm den 30 november 2018

Tidigare gällde att om du haft en sjukperiod på över 180 dagar ska ditt arbete prövas mot "normalt förekommande arbete" enligt rehabiliteringskedjan.
Men, du har kunnat ha ett avbrott med beviljad sjukpenning under 90 dagar och därefter har du kunnat börja om från början.

Den möjligheten finns inte längre om du är sjuk även under de 90 dagarna. Det räcker inte med att ha ett avbrott om du ändå har läkarintyg.
Syftet med den nya domen är att så länge du är sjuk ska du prövas mot annat, lättare arbete enligt begreppet "normalt förekommande arbete".

Enda möjligheten att kringgå detta är att se till att inte ha läkarintyg under de 90 dagarna.

Göran Stisdag 27 november 2018

Nyhet för att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Om man i dag lämnar en period av sjukförsäkring och inte direkt anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
kan man få sin sjukpenningsgrundande inkomst nedsatt till noll. Regeringen anser detta vara både orimligt och omänskligt. 
Därför införs nu ett rådrum på 25 dagar där den sjukpenningsgrundande inkomsten är tryggad.
– Det nuvarande systemet skapar helt orimliga konsekvenser för människor. Det kan inte vara så att personer faller ur försäkringen
om man missar att anmäla sig hos Arbetsförmedlingen första dagen efter att sjukperioden upphört. Nu inför vi ett mänskligt
utrymme i sjukförsäkringen, säger socialminister Annika Strandhäll.
Det finns ett antal situationer när den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI) är skyddad, bland annat under tiden en person är
arbetssökande eller har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.
Det SGI-skydd som finns när man har sjukpenning slutar gälla den dag man lämnar Försäkringskassan. Ett fortsatt skydd av SGI gäller
i dag därefter endast om den försäkrade direkt anmäler sig som arbetssökande och aktivt söker arbete.
Efter regeringens beslut får nu en försäkrad person, efter en period med sjukpenning, 25 arbetsdagar på sig att anmäla sig hos Arbetsförmedlingen.
Under detta rådrum skyddas den försäkrades SGI.
– Inte bara Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, utan också många läkare, har pekat på behovet av en förändring. Detta är en del av det
åtgärdsprogram för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum som regeringen presenterade i slutet av januari, säger socialminister Annika Strandhäll.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2018.

Göran Söderlund

torsdag 22 november 2018

Ärenden i min "hög"

Då jag har en hel del ärende placeras de i min s.k. "hög" för
åtgärd i tid, preliminärt 7 - 10 dagar innan "deadline" för att du ska
hinna skriva under och skicka vidare
Göran Söderlund

onsdag 21 november 2018

RME Väst, Göteborg

Föreläsning i går 20 november i Göteborg
Göran

söndag 4 november 2018

Upprepad viktig information

1. Om du under deltidssjukskrivning måste arbeta oregelbundna arbetstider. dvs
    inte enligt huvudregeln med halva tiden per dag,måste du meddela handläggaren
    på Försäkringskassan.
    Det  bör/också finnas med i läkarintyg att det är OK att jobba på det sättet.
    Skadar inte heller med intyg från arbetsgivaren.

2. När du fått avslag på sjukpenning och du och din läkare ändå anser/bedömer att
    du är fortsatt sjukskriven måste du göra en ny sjukanmälan.
    Men eftersom du också måste skydda din SGI genom att antingen återgå i arbete
    i samma omfattning som tidigare eller anmälan dig som aktivt arbetssökande i
    registreringskod 11 på Arbetsförmedlingen måste du, eftersom Försäkringskassan
    har bedömt att du är frisk, även "vara frisk" vid kontakten med Arbetsförmedlingen.

3. När du överklagar ett ärende till Förvaltningsrätten ska det ändå skickas till
    Försäkringskassan, OMP, Box 70320, 107 23 Stockholm.
    Försäkringskassan ska då endast kolla att handlingarna kommit in i rätt tid och att
    de är underskrivna. Därefter skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten utan att
    Försäkringskassan har läst överklagan.
    När Förvaltningsrätten har fått handlingarna skickas de tillbaka till Försäkringskassan
    som får möjlighet att svara på vad du skrivit.
    Om Försäkringskassan svarar får du möjlighet att yttra dig över Försäkringskassans svar.

4. Tänk på att det kan vara bra att fortsätta processen med Förvaltningsrätten eftersom de
    enligt aktuell statistik ändrar ca 25 % av ärenden med samma underlag som Försäkringskassan
    avslagit.

5. Har du fått avslag på ansökan om sjukersättning kan du göra ny ansökan innan den föregående är        avgjord. Du kanske av motivering till avslag kan få ett bättre läkarutlåtande till nästa ansökan.
    Men du kan också komplettera med bättre underlag så länge beslut inte har fattats.

Nog för denna gången

Göran Söderlund

onsdag 3 oktober 2018

Föreläsningar

Jag har fått inbjudan till följande föreläsningar;

Lokal förening Reumatikerförbundet i VAra den 21 oktober 2018.

RME (Riksföreningen för ME/CFS, kroniskt trötthetssyndrom) i Göteborg den 20 november 2017.

Preliminärt YPOS (Yrkesföreningen för personligt ombud Sverige), konferens 14 - 15 maj 2019.

Göran Söderlund

söndag 30 september 2018

Kopia av föregående läkarintyg

Det förekommer ofta att Försäkringskassan i sin motivering till avslag skriver t.ex.

"Då detta läkarintyg är en kopia av föregående och flera tidigare läkarintyg och mina besvär inte specificeras ytterligare"

Det bemöter jag med


Medför inga nya medicinska omständigheter

Den viktigaste informationen blir då ett nytt undersökningsdatum. Då samma diagnoser, symtom, skäl till funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning gäller, behöver det inte uttryckas med andra ord.

Försäkringskassan menar tydligen att dr NN måste intyga diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning med andra ord trots att det är samma besvär som fortgår. Den största förändringen är att dr NN fortsätter att förlänga sjukskrivning och för detta behövs inte nya ord. Det räcker med nya, senare datum för undersökning.


Göran Söderlund

lördag 29 september 2018

Intressant slutsats av Försäkringskassan

I motivering till beslut gällande sjukpenning skriver Försäkringskassan;

"Det framkommer också av underlag att jag klarar att resa fram och tillbaka till Portugal flertalet gånger under ett år. En aktivitet som kräver dels planering men även uppmärksamhet."

Försäkringskassan borde kanske utrett
1. Reste personen ensam?
2. Vem planerade resan?
3.  Hur lång tid tar resan?
4.  Kan det möjligen vara rekreation/avkoppling?
5.  Är det veckoresor? Längre perioder?
6.  Uppmärksamhet? På vad då som inte behövs i Sverige?

Personens diagnoser är depression, ångesttillstånd.
Borde inte Försäkringskassan förstå att med dessa diagnoser är det rehabilitering att komma
iväg korta perioder.


Göran Söderlund

torsdag 27 september 2018

Häftig skrift av läkare

Jag fick text av en kund som via facebook observerat ett sköt inlägg av dr Annika Zetterlund.
Jag har talat med henne och fått OK att skriva i min blogg.

"Hej Försäkringskassan och Annika Strandhäll
Jag har just tagit del av era avslag på en ansökan om sjukersättning där det bland annat hänvisas till att personen som ansökt skulle kunna ha en arbetsförmåga i "ett arbete utan krav". Om sådana anställningar är normalt förekommande på den svenska arbetsmarknaden är det väl framöver onödigt att utfärda läkarintyg till såväl medvetandesänkta som helkroppsförlamade och personer döende i cancer, eftersom dessa rimligen borde klara av den typen av arbetsuppgifter. Jag förutsätter att ni i gott samarbete med Arbetsförmedlingen förmedlar kontakten med aktuella arbetsgivare, så att människor som inte vill något heller än att ha en löneanställning i stället för att behöva ha kontakt med Försäkringskassan får ta del av denna fantastiska möjlighet."

En annan läkare skrev apropå försäkringsmedicinsk rådgivares, FMR, roll
" Det är väl allmänt känt att hunden inte biter den hand som ger den mat".

Göran Söderlund

onsdag 5 september 2018

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Om du har blivit "0-klassad" för SGI gäller för att du ska återfå SGI


En person som påbörjar ett arbete som från början var avsett att pågå minst sex månader kan ha rätt till SGI grundad på den aktuella arbetsinkomsten även om arbetet av något skäl avbryts tidigare.

Göran S

söndag 19 augusti 2018

Ytterligare hjälp

Alex Firat har under en tid tillsammans med mig skrivit ärenden gällande avslag på ersättning frpn Försäkringskassan. I huvudsak sjukpenning och sjukersättning.

Eftersom Alex har ett ordinarie arbete så har tiden att få kontakt med honom tidigare begränsats till hans mailadress.
Nu utökar han möjligheten att få kontakt med telefonkontakt.

Telefonnummer 0702-56 24 91

Därutöver går det att ha kontakt med hans mailadress
info@afrad.se

Uppgifter om Alex finns få www.afrad.se

Göran Söderlund


lördag 14 juli 2018

Ny medarbetare

Även Alex Firat är nu såpass insatt i att skriva omprövning och överklagan av sjukpenning och
sjukersättning att kontakt kan tas med honom.
Dock arbetar han heltid och är endast tillgänglig via mail
info@afrad.se
www.afrad.se

Göran Söderlund

Olika bedömning vid indragen ersättning

ISF har granskat och funnit stora skillnader.

Granskningen visar att andelen personer som fick sin sjukpenning indragen har ökat väsentligt under de tre senaste åren. Under åren 2009–2013 låg andelen indragningar på en lägre och jämnare nivå. Andelen personer som fick sin sjukpenning indragen efter dag 180 i rehabiliteringskedjan varierar också markant mellan olika län. Störst andel personer som fick sin sjukpenning indragen vid denna tidpunkt i rehabiliteringskedjan år 2017 fanns bland personer bosatta i Norrbottens län (23,0 procent) och i Jämtlands län (20,0 procent). Lägst andel fanns bland personer bosatta i Östergötlands län (5,2 procent) och i Södermanlands län (5,3 procent).

Göran Söderlund

onsdag 27 juni 2018

Nya domar gällande Normalt förekommande arbetehttps://www.fackjuridik.se/principiell-viktigt-framgang-i-mal-om-ratt-till-sjukpenning/

607-17
667-17

Principiell viktig framgång i mål om rätt till sjukpenning


Högsta förvaltningsdomstolen har idag den 26 juni 2018 meddelat två domar där frågan var om den försäkrades arbetsförmåga kan anses vara nedsatt i förhållande till sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. (Mål nr 607-17 och 667-17)
Högsta förvaltningsdomstolen bifaller talan i det ena målet och avslår överklagandet i det andra.
Högsta förvaltningsdomstolen anger i domarna att det ska göras en verklighetsförankrad prövning av den försäkrades arbetsförmåga. Detta är en tydlig skrivning som i praktiken innebär att Försäkringskassan inte kan fortsätta med sina slentrianmässiga hänvisningar till krav på arbetsmarknaden som inte är verklighetsförankrade. Hänsyn måste tas till förhållandena på arbetsmarknaden i stort och anpassas efter hur arbetsmarknaden förändras över tid. Således har Högsta förvaltningsdomstolen klart och tydligt angivit att en prövning ska göras gentemot en faktisk arbetsmarknad och inte en teoretisk som Försäkringskassan tidigare gjort gällande.
Domstolen anger att Försäkringskassan ska beakta bedömningar av den försäkrades arbetsförmåga som gjorts av Arbetsförmedlingen. Sådana bedömningar ska enligt Högsta förvaltningsdomstolen vara vägledande för Försäkringskasssan. Genom dessa skrivningar har domstolen fastslagit det naturliga, d.v.s. att det är Arbetsförmedlingen som är expertmyndigheten i detta avseende. Däremot behöver Försäkringskassan inte hänvisa till en viss typ av arbeten på arbetsmarknaden. Bakgrunden till det är enligt Högsta förvaltningsdomstolen att en sådan prövning förutsätter att hänsyn t.ex. kan tas till den försäkrades utbildningsnivå. Enligt domstolen möjliggör inte den nuvarande lagstiftningen detta.
Högsta förvaltningsdomstolen fäster stor vikt vid Socialförsäkringsutskottets uttalande om att det i första hand är personer som helt klart har en arbetsförmåga som kan utnyttjas på den öppna arbetsmarknaden som inte ska ha rätt till sjukpenning. Enligt domstolen innebär detta uttalande att en försäkrad måste kunna klara alla sådana krav som ett arbete på den öppna arbetsmarknaden ställer. Den försäkrade måste därmed kunna leva upp till de krav och förväntningar som arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden allmänt sett har när det gäller t.ex. arbetsprestationer och arbetstakt. Det står nu klart att Försäkringskassan i sina bedömningar enbart kan bedöma att arbetsförmåga finns i sådana fall där en försäkrad kan leva upp till alla de krav som en arbetsgivare typiskt sett ställer på en anställd. I denna del kommer Försäkringskassan behöva förändra sina bedömningar.
I det ena målet konstaterar domstolen att de flesta arbeten torde ställa krav på att man kan använda sina händer. Enligt Högsta förvalningsdomstolen är det svårt att föreställa sig arbeten där medlemmen – med inga eller endast ringa anpassningsåtgärder – skulle ha kunnat klara av att utföra samtliga arbetsuppgifter i normal arbetstakt och dessutom i en tidsmässig omfattning som överstiger en halvtid.
I det andra målet konstaterar domstolen att medlemmen hade en komplex sjukdomsbild. Domstolen konstaterar att denne var kraftigt överviktig och hade kraftig artros i båda knäna. Medlemmen hade även diabetes och svårbehandlat högt blodtryck. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar därefter att sjukdomarna främst påverkar medlemmens rörlighet. Däremot framgår det inte av läkarintygen hur sjukdomarna påverkar dennes arbetsförmåga i ett stillasittande arbete. Högsta förvaltningsdomstolen anser att ett stillasittande arbete får anses vara ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.
Den sammantagna bedömningen är att domarna, på ett principellt plan, gått de försäkrades väg och får ses som en betydande facklig framgång. Svenska Pappersindustriarbetareförbundet och Handelsanställdas förbund har beviljat facklig rättshjälp för respektive medlem.

Källa LO/TCO Rättsskydd

Göran S

måndag 18 juni 2018

Föreläsning RME, Linköping

Jag ska den 20 juni, onsdag, ha en föreläsning för RME, Linköping gällande min erfarenhet av Försäkringskassans handläggning.
Kommer att informera om vad som krävs av text i läkarintyg/utlåtande, krav på kontakt med
Arbetsförmedlingen vid avslag på sjukpenning, mm, mm.

Göran S

Förenkling?

Det har av socialministern framgått att det ska bli enklare med ärenden som gäller Försäkringskassan.
Jag har fortfarande inte sett någon förenkling i regelverk eller rekommendationer som visar att så är fallet.
Fortfarande skrivs avslag med att arbetsförmåga efter 180 dagars ersättning ska prövas mot "normalt förekommande arbete", dvs något lättare arbete var som helst oavsett om det finns jobb eller inte.

Denna motivering till avslag finns även om behandlande läkare tydligt anger att arbetsförmågan är nedsatt oavsett arbete, även lättare arbete.

Göran S

torsdag 31 maj 2018

Ledighet för sol och värme

Tyvärr bokade jag resa till Cypern just för att få sol och värme och sticker den 1 juni.

Hade jag haft en aning om hur det har sett ut här hela maj, kanske längre, så hade jag förstås
inte rest.

Åter hemma 11 juni.

Akuta ärenden kan du kontakta

Jari Qvarnberger
073-7720033
info@jariqvarnverger.se

eller
Alex Firat
endast via mail
info@afrad.se
www.afrad.se

Göran S

lördag 26 maj 2018

Blankett läkarintyg/läkarutlåtande

Läkarna blir ofta begränsade i vad som ska anges i läkarintyg/läkarutlåtande.
Det beror på att de skriver på av Försäkringskassan fastställd blankett med begränsat utrymme.

Det är godkänt att läkarna skriver fritt i "brevform" och anger de rubriker som finns på den fastställda blanketten. Det gör det enklare för läkarna att inte vara bundna till begränsat utrymme även om de kan kan skriva en komplettering i bilaga.

Göran S

Komplettering/förtydligande

Om det behövs ytterligare information gällande medicinska underlag ska läkaren inte skriva nytt intyg/utlåtande.
Då kan Försäkringskassan bedöma att de uppgifterna inte fanns när de fattade beslut.

Läkaren ska i stället skriva i "brevform" och ha som rubrik "Komplettering/förtydligande till tidigare
intyg/utlåtande".

Göran S

tisdag 22 maj 2018

Horribel bedömning av Försäkringskassan

Jag redovisar nedan hur det kan se ut i beslut från Försäkringskassan.


Försäkringskassan – Dr Sutinen skriver i läkarutlåtande att jag har träffat en psykiater som verkar vara på rätt spår med sina bedömningar och jag har börjat med ADHD-medicin. Neuropsykologisk utredning är planerad framöver och efter detta kan ännu bättre bedömning av mina förutsättningar för arbete göras.

Försäkringskassan konstaterar att jag lider av trötthet till följd av mina sjukdomar. Medicinsk behandling pågår och medicinutredning är planerad. I nuläget är det därför inte klarlagt om och i vilken grad min arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. Alla rehabiliteringsåtgärder bedöms inte uttömda.

Jag har därför inte rätt till sjukersättning.


I läkarutlåtande

Patienten är färdigutredd. Psykiatrin har avslutat sina undersökningar. Olika behandlingar är provade.Inga fler rehabiliteringsideér kvar. Anser att enda vettiga lösningen är sjukersättning.

Komplettering av läkarutlåtande - Angående rehabiliteringsmöjligheter, som enligt FKs avslag "inte är uttömda", är allt prövat. Psykiatrisidan har bedömt att de inte har mer att erbjuda. Patienten har försökt med sjukgymnastik och tränat själv, men enligt sjukdomen ME brukar patienter inte klara, tolerera träning. Utredning på grund av bulemi/ADHD är givetvis positivt, underlättar patientens vardag, men angående arbetsförmågan totalt har den biten underordnad betydelse.
Patienten är alltså färdigutredd/behandlad.

Ja, vad säger man? Vad är det vi slåss mot? Handläggare som inte kan läsa/tolka och förstå.

Göran Söderlund

söndag 20 maj 2018

Innehåll i medicinska underlag

Jag ser att många läkare anger ekonomiska problem i sin underlag.
Helst skulle jag ha intyg/utlåtande utan kommentar om ekonomi då det ändå inte för Försäkringskassan har betydelse vid bedömning av arbetsförmåga.

Så, även om ekonomiska bekymmer har del i nedsatt arbetsförmåga tycker jag att läkaren ska utelämna sådan information.

Göran S

söndag 13 maj 2018

Försenad post

Jag fick information från kund om att handlingar som skickats i tid till Försäkringskassans omprövningsenhet inte kommit fram.
Vid reklamation till Postnord togs inte ärendet upp eftersom försändelsen inte skickats rekommenderat.
Resultatet blir att ärendet inte har inkommit i tid och således inte bedöms.

Jag har i annat ärende haft liknande situation och Försäkringskassan godkänner inte komplettering med ny omprövning.

Det är väl iofs inte många sådana fall men får stora konsekvenser för den personen det gäller.

Göran Söderlund

lördag 28 april 2018

Alex Firat

Ales har nu kommit så långt i Försäkringskassans snårigheter att han kan ta nästa steg i att hjälpa er som har problem med försäkringskassan gällande sjukpenning och sjukersättning.
Eftersom han fortfarande arbetar heltid och gör dessa ärenden på annan tid kan han från och med nu ta emot mail, dock inte telefon.
Hans mailadress är info@afrad.se
Han har även en "hemsida" www.afrad.se

Göran Söderlund

onsdag 18 april 2018

Intressant dokument


Åtgärdsprogram 3.0 – Regeringens initiativ för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum
I detta arbete har regeringen identifierat flera delar, där arbetet behöver utvecklas för en sjukförsäkring som ger såväl trygghet som stöd. I budgetpropositionen för 2018 adresserades ett antal av dem, att stödet till individen behöver öka, att hälso- och sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen behöver utvecklas samt behovet av en rättssäker och effektiv administration av sjukförsäkringen.
Ladda ner:
I det fortsatta arbetet har regeringen identifierat två utvecklingsområden där det behövs ytterligare insatser, det handlar om att stödet till individen behöver öka och att samverkan mellan myndigheter behöver stärkas.
Publicerad 24 januari 2018
Göran Söderlund

onsdag 11 april 2018

Mycket intressant inställning Försäkringskassan

Information från en "kund";
Hon har haft sjukpenning sedan många år utan problem. Genomgått olika arbetsprövningar mm via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Har varit ordinerad starka mediciner som hon inte tålde och i samråd med läkaren ändrade hon till annan medicinering. Det är dock inte dokumenterat av läkaren (ännu).
Helt plötsligt har handläggare på Försäkringskassan kontaktat läkaren och apotek och fått info om att min "kund" inte hämtat ut den starka medicinen och har för avsikt att utreda rätten till sjukpenning.
Efter telefonsamtal menade handläggaren att hade du bara löst ut medicinen så hade det inte varit något problem.

???????????????????

Nu ska min "kund" se till att få ett intyg från läkaren att hon inte tål den starka medicinen och har annan medicinering som är rekommenderad av läkaren och fungerar bra.

Det finns väl ytterligare ett orosmoment i denna handläggning. Handläggaren har kontaktat läkare och apotek utan att min "kund" har informerats och godkänt

Göran S

torsdag 5 april 2018

För- och efternamn

Snälla
Ni som skickar SMS eller mail kan väl vara hyggliga och skriva hela namnet.
Ni överskattar mg om ni tror att jag vet vem t.ex. Peter är.
Jag har inte en chans att veta vem som kontaktar mig. Har alldeles för många
kunder under lång tid och har inte en chans att komma ihåg varken namn eller
telefonnummer och vem som har det.
Göran S

onsdag 14 mars 2018

Teneriffa

Jag kommer att vara bortrest för att fira min 78-årsdag 18 mars - 28 mars
Vid akuta ärenden kontakta Jari Qvarnberger, 073-7720033 eller mail
info@jariqvarnberger.se

Göran Söderlund

upprepar viktig info

1. Vid avslag på sjukersättning ("sjukpension") gör en nya ansökan och försök få ett tydligare läkar-
     utlåtande. Jag har haft flera som fått godkänt på ny ansökan trots att den "gamla" inte är avgjord.

2. När Försäkringskassan ger avslag på sjukpenning med motivering att arbetsförmågan ska prövas
    mot normalt förekommande arbete gäller det att få läkaren att förtydliga att arbetsförmågan är
    nedsatt oavsett arbete och plats.

3. Vid avslagsbeslut gällande sjukpenning måste du skydda din SGI. Läs noggrant vad som står
    på sista sidan i beslutet och observera att någon av de alternativ som står där måste ske första
    vardagen efter du tagit emot beslutet.
    Viktigt att inse att du är frisk enligt Försäkringskassan oavsett vad du och din läkare anser. Går
    du till Arbetsförmedlingen så visa inget läkarintyg, säg inte att du är sjuk. Du måste bli inskriven
    som aktivt arbetssökande i registreringskod 11, inte 14.

Göran Söderlund

torsdag 22 februari 2018

NY medarbetare

Hej

Med tanke på min ålder är det dags att se till att det finns intresserade att ta över och hjälpa dem som behöver ha hjälp när det gäller ärenden med Försäkringskassan.

Jag har under en tid introducerat Alex Firat i Försäkringskassans snårigheter.
Han har tillsammans med mig och efter granskning av mig skrivit detta ärende och han gäller således som ombud för dig.
Fakturan ska därmed betalas till konto enligt bifogad faktura.

Varje ärende underställs mig för noggrann granskning och skickas inte vidare utan mitt godkännande, vilket innebär att jag går i god för att det är minst lika bra som om jag skrivit ärendet.

Eftersom Erik Ward har ”trappat ner” till viss del har jag fått alldeles för mycket för att klara själv. Det behövs förstärkning för att klara behovet av hjälp med omprövning, överklagan, prövningstillstånd och rådgivning.

Jag har sedan maj 2017 även utbildat Jari Qvarnberger och han är numera ”självgående” när det gäller ärenden med Försäkringskassan.
Jag har lika stor tilltro till att Alex Firat är rätt man för denna verksamhet.


 Alex kommer inledningvis få ärenden av mig och tar inte emot telefonsamtal. 
När han skrivit ett ärende (godkänt av mig) skickar han och bifogar en skrift enligt ovan.

Göran Söderlund

torsdag 1 februari 2018

Viktig upprepning av info

Det kan vara viktigt att nämna det som vekar vara besvärligt.

1.      Eftersom Försäkringskassan har svårt med diagnosen ME/CFS så är det än mer viktigt att få en läkare som kan skriva ett övertydligt läkarintyg/läkarutlåtande.
Läkarintyg gäller vid sjukskrivning. Läkarutlåtande vid sjukersättning  (”sjukpension”).
Eftersom det egentligen inte är diagnosen som avgör nedsättning av arbetsförmåga, måste läkaren vara tydlig när det gäller att redovisa ”Aktivitetsbegränsning”.
Där är den största bristen i de medicinska underlagen. Jag rekommenderar mina ”kunder” att lämna in en skrivelse till läkaren om vad man kunde göra som frisk och vad man inte kan göra nu på grund av sina sjukdomsbesvär. Det kan läkaren använda.

2.      Det finns en ruta i läkarintyg med texten ”Funktionsnedsättning – observationer”
Texten som finns där gäller observationer vid undersökningstillfället (kanske 20 minuter).
När man ska till läkaren vill man gärna klä upp sig, göra sig i ordning och se proper ut. Det brukar läkaren ange som t.ex. utan anmärkning, talar tydligt osv.
Försäkringskassan är väldigt snabba med att ta text från den ”rutan” i stället för att koncentrera sig på vad läkaren anger under ”Aktivitetsbegränsning”. Se ovan p. 1.

3.      När man har fått ett avslag på sjukpenning måste man vara mycket noga med att följa vad som står i slutet på beslutet ”Viktig information”. Där står det att man måste första vardagen efter man tagit del av beslutet antingen återgå i arbete i samma omfattning som tidigare eller anmäla sig som aktivt arbetssökande på Arbetsför-
medlingen. Då gäller registreringskod 11. Om man säger att man egentligen fortfarande är sjuk skrivs man in i kod 14, arbetssökande med förhinder.
Detta måste man göra för att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI.
Försäkringskassan har ju bestämt att du är frisk.

4.      När det gäller sjukersättning använder Försäkringskassan själva dessa kriterier:
”Arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt med x % på grund av sjukdom för all överskådlig framtid. Alla rehabiliteringsmöjligheter ska vara uttömda, medicinska och arbetslivsinriktade”.
Läkarna brukar ibland, medvetet eller omedvetet, smyga in fn (för närvarande), just nu, idag och liknande, som inte stämmer med ”för all överskådlig framtid”.


Göran Söderlund