söndag 4 november 2018

Upprepad viktig information

1. Om du under deltidssjukskrivning måste arbeta oregelbundna arbetstider. dvs
    inte enligt huvudregeln med halva tiden per dag,måste du meddela handläggaren
    på Försäkringskassan.
    Det  bör/också finnas med i läkarintyg att det är OK att jobba på det sättet.
    Skadar inte heller med intyg från arbetsgivaren.

2. När du fått avslag på sjukpenning och du och din läkare ändå anser/bedömer att
    du är fortsatt sjukskriven måste du göra en ny sjukanmälan.
    Men eftersom du också måste skydda din SGI genom att antingen återgå i arbete
    i samma omfattning som tidigare eller anmälan dig som aktivt arbetssökande i
    registreringskod 11 på Arbetsförmedlingen måste du, eftersom Försäkringskassan
    har bedömt att du är frisk, även "vara frisk" vid kontakten med Arbetsförmedlingen.

3. När du överklagar ett ärende till Förvaltningsrätten ska det ändå skickas till
    Försäkringskassan, OMP, Box 70320, 107 23 Stockholm.
    Försäkringskassan ska då endast kolla att handlingarna kommit in i rätt tid och att
    de är underskrivna. Därefter skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten utan att
    Försäkringskassan har läst överklagan.
    När Förvaltningsrätten har fått handlingarna skickas de tillbaka till Försäkringskassan
    som får möjlighet att svara på vad du skrivit.
    Om Försäkringskassan svarar får du möjlighet att yttra dig över Försäkringskassans svar.

4. Tänk på att det kan vara bra att fortsätta processen med Förvaltningsrätten eftersom de
    enligt aktuell statistik ändrar ca 25 % av ärenden med samma underlag som Försäkringskassan
    avslagit.

5. Har du fått avslag på ansökan om sjukersättning kan du göra ny ansökan innan den föregående är        avgjord. Du kanske av motivering till avslag kan få ett bättre läkarutlåtande till nästa ansökan.
    Men du kan också komplettera med bättre underlag så länge beslut inte har fattats.

Nog för denna gången

Göran Söderlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar