tisdag 21 maj 2013

Läkarbesök

Var idag på läkarbesök med kund på Vårdcentral i Mölndal.
Jag var med för att förklara lite om text i läkarutlåtande för sjukersättning.
Vissa ändringar gjordes.
Göran S

Projekt Boomerang", Barn till ensamma mammor

Jag ska för fjärde året till Fryshuset i Stockholm för att hjälpa behövande i projektet.

Göran S

+++Förvaltningsrätten i Göteborg+++

Jag var med kund på muntlig förhandling hos Förvaltningsrätten i Göteborg torsdagen den 16 maj.
Måndag den 20 maj fick "vi" beslut/dom att de ändrade Försäkringskassans beslut och beviljade
sjukersättning.
vi fick information att det kunde ta upp till fyra veckor innan beslut/dom.
Dagen efter den muntliga förhandlingen var beslutet/domen klar och skickades med post.

Sens moral - om ni har möjlighet, så begär muntlig förhandling. Det finns inget att förlora. Det
är inte heller någon kostnad.

Göran S

lördag 18 maj 2013

"Gamla" uppgifter

Det förekommer att läkarna i stället för att skriva nytt läkarutlåtande endast kopierar föregående utlåtande.
Försäkringskassan kan då i sin motiering till avslag skriva att det inte har tillförts några nya uppgifter.

Det borde egentligen räcka med att ett nytt datum för utskrift skulle innebära att Försäkringskassan borde inse att det innebär att samma tillstånd fortfarande föreligger.
Be läkaren tillägga under "Övriga upplysningar" t ex

”Dagens intyg beskriver i huvudsak sedan tidigare kända förhållanden. Intyget utfärdas med anledning av att patienten nu söker hel sjukersättning. Detta bedöms vara realistiskt då patienten under lång tid inte v isat några tecken på att kunna återgå i arbete av något slag.”

Göran S

torsdag 16 maj 2013

Muntlig förhandling

Jag var som ombud med kund på Förvaltningsrätten i Göteborg 16 maj.
Det blev positivt då min kund inför domare och nämndemän redogöra
för sina besvär.
De fick en verklig bild av hur min kunde hade det. Hon blev en person
i stället för en bunt papper.
Försäkringskassans representant hade inte mer att komma med än vad de
tidigare angett i sitt avslagsbeslut.
Jag kan verkligen rekommendera att begära muntlig förhandling.

Göran S

PS Återigen två lyckliga har kontaktat mig idag som fått OK på sin
ersättning. En från Kammarrätten och den andra direkt vid Försäkringskassans
omprövningsenhet.

onsdag 15 maj 2013

Projekt Boomerang, Stockholm

Jag har åter blivit inbjuden till projektet i Stockholm, Fryshuset, den 25 maj 2013.
Projekt "Barn till ensamma mammor"

Göran S

SKYDDA SGI

För att skydda sin SGI ska man när man blir utförsäkrad, får avslag ersättning, omedelbart anmäla sig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
Man registreras då i olika koder.
Kod 11 - aktivt arbetssökande
Kod 14 - arbetssökande med förhinder.

I dessa fall har Försäkringskassan inte accepterat de som registreras i kod 14 med resultat att man har blivit "0-klassad" - ingen SGI - ingen sjukpenning.

Det finns en möjlighet att ta strid om situationen uppstår.
Högsta förvaltningsdomstolen har i mål 104-10, den 26 januari 2011 att "En person som är inskriven hos Arbetsföremedlingen ska anses anmäld enlig 3 kap. 10 c § får till följd att det saknar betydelse vilken sökandekategori personen placerats i. Om personen i fråga, vid tidpunkten för den första dagen i sjukperioden, kan antas ha varit beredd att anta erbjudet arbete om han eller hon inte varit sjuk bör kraven vara uppfyllda oavsett i vilken sökandekategori den försäkrade placerats i.

I intern information på Arbetsförmedlingen framgår
  • Personens SGI är skyddad om personen första vardagen efter aktivitetsstödets sista dag börjar arbeta i sin vanliga omfattning, anmäler sig och aktivt söker arbete hos Arbetsförmedlingen eller gör sjukanmälan.
När programmet (på AF) avsluts ska personen kvarstå i sökandekategori 14 om han/hon är helt arbetslös. Försäkringskassan har säkerställt interna rutiner om att de ska kontakta Arbetsförmedlingen för att utreda skälet till att personen är placerad i sökandekategori 14 före eventuell indragning av personens SGI - "0-klassning".
Försäkringskassan har inte rätt att avgöra om personen är aktivt arbetssökande. Det avgör Arbets-
förmedlingen. Arbetsförmedlingen kan bedöma att personen är aktivt arbetssökande oavsett sökandekategori.

Göran S