onsdag 15 maj 2013

SKYDDA SGI

För att skydda sin SGI ska man när man blir utförsäkrad, får avslag ersättning, omedelbart anmäla sig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
Man registreras då i olika koder.
Kod 11 - aktivt arbetssökande
Kod 14 - arbetssökande med förhinder.

I dessa fall har Försäkringskassan inte accepterat de som registreras i kod 14 med resultat att man har blivit "0-klassad" - ingen SGI - ingen sjukpenning.

Det finns en möjlighet att ta strid om situationen uppstår.
Högsta förvaltningsdomstolen har i mål 104-10, den 26 januari 2011 att "En person som är inskriven hos Arbetsföremedlingen ska anses anmäld enlig 3 kap. 10 c § får till följd att det saknar betydelse vilken sökandekategori personen placerats i. Om personen i fråga, vid tidpunkten för den första dagen i sjukperioden, kan antas ha varit beredd att anta erbjudet arbete om han eller hon inte varit sjuk bör kraven vara uppfyllda oavsett i vilken sökandekategori den försäkrade placerats i.

I intern information på Arbetsförmedlingen framgår
  • Personens SGI är skyddad om personen första vardagen efter aktivitetsstödets sista dag börjar arbeta i sin vanliga omfattning, anmäler sig och aktivt söker arbete hos Arbetsförmedlingen eller gör sjukanmälan.
När programmet (på AF) avsluts ska personen kvarstå i sökandekategori 14 om han/hon är helt arbetslös. Försäkringskassan har säkerställt interna rutiner om att de ska kontakta Arbetsförmedlingen för att utreda skälet till att personen är placerad i sökandekategori 14 före eventuell indragning av personens SGI - "0-klassning".
Försäkringskassan har inte rätt att avgöra om personen är aktivt arbetssökande. Det avgör Arbets-
förmedlingen. Arbetsförmedlingen kan bedöma att personen är aktivt arbetssökande oavsett sökandekategori.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar