måndag 7 november 2016

Ändrad handläggning sjukpenning 1 november 2016

Gäller ansökan om sjukpenning!!!
Försäkringskassan har uppmärksammat på att varje anspråksperiod av sjukpenning är ett eget juridiskt ärende som den försäkrade måste ansöka om och Försäkringskassan fatta beslut om för varje period.
Förändringen innebär:
  • Försäkringskassan betalar inte ut sjukpenning under utrednings- och kommuniceringstid
  • Sjukpenning kan betalas ut under utredningstid om det är sannolikt att den försäkrad har rätt till sjukpenning. Då ska ett interimistiskt beslut fattas
  • Inkommande läkarintyg ska, efter bekräftelse från den försäkrade, ses som anspråk på sjukpenning
Ändringen har sin grund i två Kammarrättsdomar (Jönköping mål nr 1114-13 och Göteborg 1333-14)
Utifrån dessa domar har Försäkringskassan uppmärksammats på att de inte utövar lagstiftningen som det var tänkt. Försäkringskassan har sett över hur de administrerar försäkringen och ändrar sin handläggning. Det handlar om rättssäkerhet och att alla ska få den ersättning som man har rätt till.

Det är alltså viktigt när man fått avslag på sjukpenning som gäller till och med ett slutdatum i sjukperiod och det finns läkarintyg för fortsatt sjukskrivning. Det räcker inte då att läkaren eller att man själv skickat läkarintyg till Försäkringskassan. Ny sjukanmälan måste göras även om man tror att det är en fortsättning på föregående.

Göran Söderlund