tisdag 31 mars 2015

MÅSTE JAG GÖRA SOM FK SÄGER?

För att Försäkringskassan ska få möjlighet att bevilja ansökan om sjukersättning krävs att det finns underlag, medicinska och/eller övriga, som är "övertydliga.

Försäkringskassan vill ha "Arbetsförmågan ska bedömas vara helt eller delvis stadigvarande nedsatt, dvs för all överskådlig framtid. Dessutom ska alla rehabiliteringsmöjligheter vara uttömda, medicinska och arbetslivsinriktade."

Ofta kräver Försäkringskassan att ytterligare medicinsk komplettering måste tillföras eller att arbetsprövning måste genomföras.
Måste du då ställa upp på det? Troligen saknar Försäkringskassan tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut och om du inte går med på Försäkringskassans "krav" kan det uppfattas som att alla rehabiliteringsmöjligheter inte är uttömda.

Jag brukar ta en iofs dålig jämförelse från min tid när jag gjorde militärtjänstgöring. Vi gillade inte alltid vad befälen sa att vi skulle göra, men det gällde att ställa in sig i ledet och genomföra för att inte få vidare nackdelar.

Göran S

GE INTE UPP


Jag åter fått några "kunder" som efter flera år och upprepade omprövningar och överklaganden äntligen fått rätt mot Försäkringskassan.
Det kan ha tillkommit nya underlag som har förändrat bedömningen. Det kan även vara nya beslutsfattare som har en annan syn på bedömningarna.
Om du inte orkar, så ta hjälp av närstående eller annan, då det är din framtid det handlar om.

Göran S

onsdag 11 mars 2015

"SEMESTER"


Även en 75-åring kan ha semester.
Firar min dag på Teneriffa den 19 mars.
Borta 15 - 23 mars
Göran