tisdag 31 mars 2015

MÅSTE JAG GÖRA SOM FK SÄGER?

För att Försäkringskassan ska få möjlighet att bevilja ansökan om sjukersättning krävs att det finns underlag, medicinska och/eller övriga, som är "övertydliga.

Försäkringskassan vill ha "Arbetsförmågan ska bedömas vara helt eller delvis stadigvarande nedsatt, dvs för all överskådlig framtid. Dessutom ska alla rehabiliteringsmöjligheter vara uttömda, medicinska och arbetslivsinriktade."

Ofta kräver Försäkringskassan att ytterligare medicinsk komplettering måste tillföras eller att arbetsprövning måste genomföras.
Måste du då ställa upp på det? Troligen saknar Försäkringskassan tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut och om du inte går med på Försäkringskassans "krav" kan det uppfattas som att alla rehabiliteringsmöjligheter inte är uttömda.

Jag brukar ta en iofs dålig jämförelse från min tid när jag gjorde militärtjänstgöring. Vi gillade inte alltid vad befälen sa att vi skulle göra, men det gällde att ställa in sig i ledet och genomföra för att inte få vidare nackdelar.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar