onsdag 23 oktober 2013

MUNTLIG FÖRHANDLING

Jag var igår i Uppsala på en muntlig förhandling där min kund hade med sig sin hustru som förklarade för rätten hur min kund fungerar, eller snarare inte fungerar, hemma.
Vi hade dessutom med behandlande läkare som vittne via telefon.

Det känns mycket bra med muntlig förhandling då det blir en människa i stället för en bunt handlingar.

Tidsmässigt max 60 minuter.

Göran S

fredag 11 oktober 2013

Komplettering av dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om du ska komplettera ditt ärende så kan du skriva inledningsvis t.ex


Prejudicerande dom

Ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen den 8 oktober 2013,

 mål nr 7151-12

”En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen förtydligar reglerna.

Allt fler har blivit utförsäkrade under de senare åren. Människor som tidigare haft rätt till sjukersättning vid långvarig sjukdom, det som tidigare kallades förtidspension, har utförsäkrats när lagen tolkats från fall till fall.

-          Det allra viktigaste är att HFD klargör att tidigare sjukhistorik, särskilt om den varit

 lång, har en stor betydelse för att avgöra om man har rätt till sjukersättning. Det har varit väldigt oklart tidigare.

Flera av de som tidigare blivit utförsäkrade kan nu omprövas med den nya domen. Tidigare har vissa sjukdomsbesvär inte kunnat ge rätt till sjukersättning men med den nya domen handlar det snarare om sjukperiodens längd än om vad symtomen består av.

Sedan förra hösten har vi sett att man mycket väl kan se det på det här sättet – att har sjukdomsbesvären funnits länge och om rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda så kan det jämställas med ett sådant tillstånd att man har rätt till sjukersättning, säger Eva Nordquist, chefsjurist på Försäkringskassan.”
 
Skriv även att domen har stor betydelse för utgången av ditt ärende.

Domen kan du hämta från Högsta förvaltningsdomstolens hemsida.

Göran S

torsdag 10 oktober 2013

Ytterligare Aftonbladet

Aftonbladet den 10 oktober 2013, Ledare

I mitten av september kom regeringens budgetproposition. Här kan man läsa hur Anders Borg tänker sig att Sverige kommer att utvecklas under de kommande åren.

Det är inga glada toner. Fler kommer att behöva sjukpenning. Fler kommer att behöva sjukersättning. Fler under 30 år kommer att behöva aktivitetsersättning (sjukersättning för de som är över 30 år).

I rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, IFS, visar det sig att en av fyra - omkring 10 000 personer - kom tillbaka till sjukförsäkringen efter tre månader. Lika många återvände inom ett år. Som utförsäkrade hamnade de hos Arbetsförmedlingen och fick pengar från a-kassa eller socialbidrag.

Det innebär att du som får avslag från Försäkringskassan måste kämpa med omprövning, överklagan och prövningstillstånd.

Göran S

Fler kan få sjukersättning

Det var rubriken i Aftonbladet den 10 oktober.
Ny dom kan rädda utförsäkrade. Nu kan det bli lättare att få sjukersättning.
En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen, 2013-08-10, mål nr 7151-12, förtydligar reglerna.

Allt fler har blivit utförsäkrade under senare åren. Människor som tidigare har haft rätt till sjukersättning vid långvarig sjukdom, tidigare kallades förtidspension, har utförsäkrats när lagen tolkats från fall till fall.
En ny dom förtydligar reglerna;

Det allra viktigaste är att Högsta förvaltningsdomstolen klargör att tidigare sjukhistorik, särskilt om den varit lång, har en stor betydelse för att avgöra om man har rätt till sjukersättning.

Flera av de som tidigare har blivit utförsäkrade kan nu omprövas med den nya domen. Tidigare har vissa sjukdomsbesvär inte kunnat ge rätt till sjukersättning. Men med den nya domen handlar det snarare om sjukdomsperiodens längd än om vad symtomen består av.

Sedan förra hösten har vi sett att man mycket väl kan se det på det här sättet - att har sjukdomsbesvären funnits länge och om rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda så kan det jämställas med ett sådant tillstånd att man har rätt till sjukersättning, säger Eva Nordquist, chefsjurist på Försäkringskassan.
Källa www.aftonbladet.sde/nyheter/article17630582.ab

Om du har ett pågående ärende så kan du komplettera med nämnda dom.
Har du inget pågående ärende men har fått avslag tidigare så gör en ny ansökan och använd domen.

Göran S

Muntlig förhandling

Den förhandlingen jag skrev om för ett tag sedan där två läkare var med som vittnen via telefon blev ett positivt resultat. Förvaltningsrätten ändrade Försäkringskassans beslut och beviljade hel sjukersättning.

Den 22 oktober ska jag till muntlig förhandling i Uppsala.

Göran S