torsdag 10 oktober 2013

Ytterligare Aftonbladet

Aftonbladet den 10 oktober 2013, Ledare

I mitten av september kom regeringens budgetproposition. Här kan man läsa hur Anders Borg tänker sig att Sverige kommer att utvecklas under de kommande åren.

Det är inga glada toner. Fler kommer att behöva sjukpenning. Fler kommer att behöva sjukersättning. Fler under 30 år kommer att behöva aktivitetsersättning (sjukersättning för de som är över 30 år).

I rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, IFS, visar det sig att en av fyra - omkring 10 000 personer - kom tillbaka till sjukförsäkringen efter tre månader. Lika många återvände inom ett år. Som utförsäkrade hamnade de hos Arbetsförmedlingen och fick pengar från a-kassa eller socialbidrag.

Det innebär att du som får avslag från Försäkringskassan måste kämpa med omprövning, överklagan och prövningstillstånd.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar