tisdag 27 maj 2014

REHABILITERING IGEN

Domsnytt 2013:056

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 8 oktober 2013, mål nr 7151-12

Om ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering bedöms kunna återställa arbetsförmågan kan sjukersättning inte beviljas. Fortsatta rehabiliteringsinsatser bör bedömas som i det närmaste obefintliga inom överskådlig tid för att sjukersättning ska beviljas.
Mot bakgrund av att HFD lyfter fram att det i detta fall inte har presenterats någon utredning som talar emot den behandlande läkarens bedömning bör det framhållas att det vid svårbedömda sjukdomsbesvär är särskilt viktigt att bedömningen görs utifrån ett fullgott beslutsunderlag.
Vid prövningen av rätten till sjukersättning vid sådana besvär är det ofta lämpligt att hämta in ett skriftligt yttrande från försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR.

Göran S

lördag 24 maj 2014

REHABILITERING

I de flesta avslag vid sökt sjukersättning är motiveringen till avslag att all rehabiliterings-
möjliger inte är uttömda, medicinska och arbetslivsinriktade.

Det är alltså mycket viktigt att sådan har genomförts och att det framgår av underlagen eller att behandlande läkare är "övertydlig" med  ifyllande av p. 7 i läkrutlåtandet.
Räkna upp allt som kan gälla som rehabilitering.
Göran S