fredag 14 juni 2019

Ny viktig dom den 4 juni 2019

Följande text använder jag numera, kanske med viss korrigering;


"Jag bifogar en ny dom från Kammarrätten i Stockholm som omnämndes av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i Aktuellt den 13 juni 2019.
Hon menade att Försäkringskassan måste i sin bedömning ta hänsyn till vad Allmänna ombudet har framfört i domen. Där redogörs bland annat för synen på objektiva under-
sökningsfynd och tolkning av ”normalt förekommande arbete” samt felaktig tolkning av DFA-kedjan (Diagnos-Funktionsnedsättning-Aktivitetsbegränsning).
Domen har mål nr 9520-18 och 9521-18.

Det allmänna ombudet utses av regeringen och har i uppgift att överklaga beslut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att få fram vägledande domstolsavgöranden. Emma Rönström är allmänt ombud sedan 7 juni 2018."

Domen kan beställas från Kammarrätten i Stockholm via mial
kammarrattenistockholm@dom.se
och är kostnadsfri


//Göran

onsdag 12 juni 2019

Kontakt med mig

Jag kan vara svår att nå per telefon och lika svårt att jag ringer upp.
Bäst att nå mig är via mail, möjligen sms

//Göran

Kontakt önskas med FK

När man fått avslagsbeslut från Försäkringskassan förekommer att läkaren och du försöker
få en personlig träff med handläggare/utredare på FK.

Men, eftersom du är "friskförklarad" av FK vill de inte ha någon kontakt. Du är inget öppet ärende längre.

//Göran

Försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR

Anser du att FMR har gjort en feltolkning av ditt ärende i sitt yttrande kan du kräva, observera kräva, att få en "second opinion" av annan FMR.

Jag har i flera fall genomfört detta och ny FMR har i några fall ändrat bedömningen.

Detsamma gäller också handläggare på Försäkringskassan. Om ni inte kommer överens så kräv att få byta handläggare.

Alltså ingen snäll begäran.

Om Försäkringskassan ändå nekar så kräv att få ett skriftligt beslut på det

//Göran

Ny dom från Kammarrätten

Det har kommit en intressant dom från Kammarrätten i Stockholm, daterad den 4 juni 2019,
mål nr 9250-18 och 9251-18

Den berör DFA kedjan som Försäkringskassan anser är så viktig vid bedömning. Men det finns en annan syn på den i domen.
Domen tar även upp begreppet "objektiva undersökningsfynd", "egen berättelse" samt "normalt förekommande arbete".

Googla på domar och beställ den.

//Göran

Tidsbrist för att skriva i bloggen

Då belastningen ibland är hög med att skriva ärenden mm måste jag
bortprioritera att skriva på "bloggen"
Men jag jobbar fortfarande i samma omfattning som tidigare
//Göran