onsdag 12 juni 2019

Tidsbrist för att skriva i bloggen

Då belastningen ibland är hög med att skriva ärenden mm måste jag
bortprioritera att skriva på "bloggen"
Men jag jobbar fortfarande i samma omfattning som tidigare
//Göran

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar