fredag 14 juni 2019

Ny viktig dom den 4 juni 2019

Följande text använder jag numera, kanske med viss korrigering;


"Jag bifogar en ny dom från Kammarrätten i Stockholm som omnämndes av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i Aktuellt den 13 juni 2019.
Hon menade att Försäkringskassan måste i sin bedömning ta hänsyn till vad Allmänna ombudet har framfört i domen. Där redogörs bland annat för synen på objektiva under-
sökningsfynd och tolkning av ”normalt förekommande arbete” samt felaktig tolkning av DFA-kedjan (Diagnos-Funktionsnedsättning-Aktivitetsbegränsning).
Domen har mål nr 9520-18 och 9521-18.

Det allmänna ombudet utses av regeringen och har i uppgift att överklaga beslut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att få fram vägledande domstolsavgöranden. Emma Rönström är allmänt ombud sedan 7 juni 2018."

Domen kan beställas från Kammarrätten i Stockholm via mial
kammarrattenistockholm@dom.se
och är kostnadsfri


//Göran

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar