fredag 16 mars 2012

ÖVERKÄNSLIGHET MOT MOBILSTRÅLNING

Har erkänts i Spanien som orsak till permanent invaliditet.
Arbetsdomstolen i Madrid har tillerkänt en universitetsprofessor, som led av kronisk trötthet och miljö- och elöverkänslighet, ersättning för nedsatt arbetsförmåga.
Beslutet är unikt i detta avseende och kommer att utgöra ett prejudikat för framtida villkor relaterade till överkänslighet mot dessa vågor.
Dopmen utfärdades den 23 maj 2011 och ga professorn 100 % av den fasta lönen, som uppgick till 1640,80 Euro/månad.
Ett prejudikat i domstol inom EU gäller i alla EU-länder, alltså även i Sverige.
Vi är ju alla dessutom med i FN, så deras speciella handikappkonvention från 2007 gäller också, såväl i Spanien som Sverige och i många andra länder.
Olle Johansson, docent i Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm

Göran S

fredag 2 mars 2012

NYA +

Ytterligare positiva samtal.
Två nya som fått sjukersättning beviljad.
Ett gällde en kvinna som fick godkänt på sin "nya" ansökan trots att den "gamla" inte är avgjord i Förvaltningsrätten.
Det andra var intressant - överklagan har skickats till Förvaltningsrätten. FR skickar till FK för ev yttrande - svar från FK som instämmer med FR om att bevilja ersättning = BÅDA PARTER GODKÄNNER.
Göran S

torsdag 1 mars 2012

REGULJÄRA ARBETSMARKNADEN VS VANLIGT FÖREKOMMANDE JOBB

Riksdag & Departement 35/2011
Regeringen fick också vika sig i frågan om prövningen av arbetsförmågan efter 180 dagars
sjukdom. Det var denna fråga som också ledde till votering i riksdagen i
somras. Det handlar om att den sjukskrivne ska prövas mot ”arbeten som är
normalt förekommande på arbetsmarknaden” och inte, som idag ”mot den reguljära
arbetsmarknaden”. Regeringen ska återkomma senast 1 mars 2012 med ett nytt
lagförslag om arbetsförmågeprövning.

”Efter skarp kritik och hot om misstroendeomröstning backar nu socialförsäkrings-
minister Ulf Kristersson om sjukförsäkringsreglerna.
Han vägrade tidigare att följa riksdagsbeslutet där regeringen kördes över av de
fyra andra partierna. Enligt det skulle man återgå till de gamla reglerna.
- Det är inte ansvarsfullt att med berått mod gå tillbaka till ett gammalt begrepp
som vi vet hade samma problem som dagens, sa han då till TT.
För knappt två veckor sedan kom hotet från oppositionen om en eventuell
misstroendeomröstning mot Kristersson. Nu backar han och meddelar i stället att
regeringen ska återgå till de gamla reglerna.
De nya reglerna har bland annat gjort så att man utförsäkras efter 180 dagar,
något som fått hård kritik. Dessutom prövas man mot hela arbetsmarknaden i
stället för ”vanligt förekommande jobb”.
(dn.debatt torsdag 1 mars 2012)

Ändringen ska träda i kraft 1 juli 2012 enligt nyheter TV den 1 mars 2012

Göran S