fredag 16 mars 2012

ÖVERKÄNSLIGHET MOT MOBILSTRÅLNING

Har erkänts i Spanien som orsak till permanent invaliditet.
Arbetsdomstolen i Madrid har tillerkänt en universitetsprofessor, som led av kronisk trötthet och miljö- och elöverkänslighet, ersättning för nedsatt arbetsförmåga.
Beslutet är unikt i detta avseende och kommer att utgöra ett prejudikat för framtida villkor relaterade till överkänslighet mot dessa vågor.
Dopmen utfärdades den 23 maj 2011 och ga professorn 100 % av den fasta lönen, som uppgick till 1640,80 Euro/månad.
Ett prejudikat i domstol inom EU gäller i alla EU-länder, alltså även i Sverige.
Vi är ju alla dessutom med i FN, så deras speciella handikappkonvention från 2007 gäller också, såväl i Spanien som Sverige och i många andra länder.
Olle Johansson, docent i Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar