fredag 2 mars 2012

NYA +

Ytterligare positiva samtal.
Två nya som fått sjukersättning beviljad.
Ett gällde en kvinna som fick godkänt på sin "nya" ansökan trots att den "gamla" inte är avgjord i Förvaltningsrätten.
Det andra var intressant - överklagan har skickats till Förvaltningsrätten. FR skickar till FK för ev yttrande - svar från FK som instämmer med FR om att bevilja ersättning = BÅDA PARTER GODKÄNNER.
Göran S

1 kommentar: